Przy okazji organizacji piątej edycji Kaszubskiego Maratonu o Wschodzie Słońca. Memoriał Franciszka Sojki - wystartujemy również na innych dystansach:
- półmaraton
- 15 kilometrów
- 10 kilometrów


Poniżej znajdują się tylko wybrane podpunkty z regulaminu i konieczne jest zapoznanie z całością tekstu, który znajduje się po prawej stronie.

Organizatorzy
- Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie, tel. 537-247-994 (pon.-pt. 8:00-15:00),
e-mail: sport@wladyslawowo.pl
- Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Pucku
Partner: Bar na Skarpie w Rozewiu

PÓŁMARATON 21,097 km
a) start ze ścieżki rowerowej w okolicach ulicy Brzozowej, na granicy Radoszewa i Starzyńskiego Dworu – ok. godz. 7:00,
b) limit czasu przebiegnięcia: 2 godziny i 45 minut,
c) punkty odżywcze: 5,0 km; 11,0 km; 16,4 km; Organizator nie przyjmuje odżywek indywidualnych,
d) opłaty w wysokości:
- I termin: 80 zł do 26 czerwca 2024 r.,
- II termin: 110 zł od 27 czerwca do 16 lipca 2024 r. (bez gwarancji otrzymania medalu)
- III termin: 110 zł, dnia 20 lipca 2024 r. w Biurze Zawodów (bez gwarancji otrzymania medalu) – płatność TYLKO kartą płatniczą,
e) przebieg trasy:
Start nastąpi na ścieżce rowerowej w okolicach ulicy Brzozowej w Radoszewie, następnie zbiegamy ze ścieżki w prawo w ul. Brzozową. Docieramy do wioski, na końcu zwartej zabudowy należy skręcić najpierw w lewo a za moment w prawo. Przed Parszkowem należy skręcić w prawo na drogę polną, która przez kilka kilometrów prowadzić będzie do Kaczyńca, a następnie ul. Starowiejską w Mieroszynie do krzyżówki z drogą powiatową. Nie przekraczając drogi, należy skręcić w lewo w chodnik, którym dotrzemy do skrętu do Czarnego Młyna. Tam biegniemy ulicą Młyńską, aż do krzyżówki gdzie we wsi należy skręcić w prawo w ul. Leśną. Następnie przed nami dłuższy odcinek drogi leśnej, aż do ul. Grzybowej w Ostrowie. Ulicą tą należy dobiec do ul. Obozowej i skręcić w lewo. Na końcu ul. Zabytkowej skręcamy w prawo na chodnik/ścieżkę rowerową, które doprowadzą nas do rzeki Czarna Wda i tuż przed mostem należy skręcić w prawo w ścieżkę rowerową. Docieramy nią do przystani kajakowej w Tupadłach, na granicy z Jastrzębią Górą. Pokonujemy mostek i wbiegamy w prawo na ścieżkę rowerową, która położona jest przy ul. Żarnowcowej. Na końcu podbiegu skręcamy w prawo i dalej ścieżką rowerową aż do przejścia dla pieszych, którym przebiegamy na drugą stronę ul. Puckiej. Biegniemy ścieżką aż do Tupadeł, gdzie skręcamy w lewo w ul. Wiejską. Tutaj na początku ulicy zbiegamy z chodnika na prawą stronę ulicy. Na końcu ulicy skręcamy w lewo i przebiegamy na ścieżkę rowerową przy ul. Uzdrowiskowej. Na końcu ulicy skręcamy w prawo i podążamy prosto chodnikiem/ścieżką rowerową aż do Rozewia. Przed drugim wjazdem w ul. Garnizonową (za ogródkami działkowymi) przebiegamy przez ul. Rozewską i wbiegamy w bramę Baru na Skarpie, gdzie po kilkudziesięciu metrach znajdować się będzie meta.


BIEG NA 15 KM
a) start w okolicach skrzyżowania ulic Starowiejskiej z Pucką w Mieroszynie – ok. godz. 7:45,
b) limit czasu przebiegnięcia: 2 godziny,
c) punkty odżywcze: 4,9 km; 10,3 km; Organizator nie przyjmuje odżywek indywidualnych,
d) opłaty w wysokości:
- I termin: 60 zł do 26 czerwca 2024 r.,
- II termin: 90 zł od 27 czerwca do 16 lipca 2024 r. (bez gwarancji otrzymania medalu)
- III termin: 90 zł, dnia 20 lipca 2024 r. w Biurze Zawodów (bez gwarancji otrzymania medalu) – płatność TYLKO kartą płatniczą,
e) przebieg trasy:
Start nastąpi na ul. Starowiejskiej w Mieroszynie przy krzyżówce z drogą powiatową. Nie przekraczając drogi, należy skręcić w lewo w chodnik, którym dotrzemy do skrętu do Czarnego Młyna. Tam biegniemy ulicą Młyńską, aż do krzyżówki gdzie we wsi należy skręcić w prawo w ul. Leśną. Następnie przed nami dłuższy odcinek drogi leśnej, aż do ul. Grzybowej w Ostrowie. Ulicą tą należy dobiec do ul. Obozowej i skręcić w lewo. Na końcu ul. Zabytkowej skręcamy w prawo na chodnik/ścieżkę rowerową, które doprowadzą nas do rzeki Czarna Wda i tuż przed mostem należy skręcić w prawo w ścieżkę rowerową. Docieramy nią do przystani kajakowej w Tupadłach, na granicy z Jastrzębią Górą. Pokonujemy mostek i wbiegamy w prawo na ścieżkę rowerową, która położona jest przy ul. Żarnowcowej. Na końcu podbiegu skręcamy w prawo i dalej ścieżką rowerową aż do przejścia dla pieszych, którym przebiegamy na drugą stronę ul. Puckiej. Biegniemy ścieżką aż do Tupadeł, gdzie skręcamy w lewo w ul. Wiejską. Tutaj na początku ulicy zbiegamy z chodnika na prawą stronę ulicy. Na końcu ulicy skręcamy w lewo i przebiegamy na ścieżkę
rowerową przy ul. Uzdrowiskowej. Na końcu ulicy skręcamy w prawo i podążamy prosto chodnikiem/ścieżką rowerową aż do Rozewia. Przed drugim wjazdem w ul. Garnizonową (za ogródkami działkowymi) przebiegamy przez ul. Rozewską i wbiegamy w bramę Baru na Skarpie, gdzie po kilkudziesięciu metrach znajdować się będzie meta.

BIEG NA 10 KM
a) start z ulicy Myśliwskiej w Ostrowie – ok. godz. 8:30.
b) limit czasu przebiegnięcia: 1 godziny i 15 minut,
c) punkt odżywczy: 5,3 km; Organizator nie przyjmuje odżywek indywidualnych,
d) opłaty w wysokości:
- I termin: 50 zł do 26 czerwca 2024 r.,
- II termin: 80 zł od 27 czerwca do 16 lipca 2024 r. (bez gwarancji otrzymania medalu)
- III termin: 80 zł, dnia 20 lipca 2024 r. w Biurze Zawodów (bez gwarancji otrzymania medalu) – płatność TYLKO kartą płatniczą,
e) przebieg trasy:
Start nastąpi na ul. Myśliwskiej w Ostrowie. Następnie należy dobiec do ul. Obozowej i skręcić w lewo. Na końcu ul. Zabytkowej skręcamy w prawo na chodnik/ścieżkę rowerową, które doprowadzą nas do rzeki Czarna Wda i tuż przed mostem należy skręcić w prawo w ścieżkę rowerową. Docieramy nią do przystani kajakowej w Tupadłach, na granicy z Jastrzębią Górą. Pokonujemy mostek i wbiegamy w prawo na ścieżkę rowerową, która położona jest przy ul. Żarnowcowej. Na końcu podbiegu skręcamy w prawo i dalej ścieżką rowerową aż do przejścia dla pieszych, którym przebiegamy na drugą stronę ul. Puckiej. Biegniemy ścieżką aż do Tupadeł, gdzie skręcamy w lewo w ul. Wiejską. Tutaj na początku ulicy zbiegamy z chodnika na prawą stronę ulicy. Na końcu ulicy skręcamy w lewo i przebiegamy na ścieżkę rowerową przy ul. Uzdrowiskowej. Na końcu ulicy skręcamy w prawo i podążamy prosto chodnikiem/ścieżką rowerową aż do Rozewia. Przed drugim wjazdem w ul. Garnizonową (za ogródkami działkowymi) przebiegamy przez ul. Rozewską i wbiegamy w bramę Baru na Skarpie, gdzie po kilkudziesięciu metrach znajdować się będzie meta.

Informacje ogólne
a) termin: 21 lipca 2024 r., godziny startów na poszczególnych dystansach w dalszej części regulaminu,
b) wyjazd na miejsca startów spod Baru na Skarpie w Rozewiu o godz. 6:15,
c) meta: Rozewie, Bar na Skarpie, ul. Rozewska 80,
d) wręczenie pucharów i losowanie nagród nastąpi po przybyciu na metę wszystkich biegaczy, nie później jednak niż o godz. 10:15,
e) po biegu dostępne będą dla uczestników: ciepły posiłek regeneracyjny, ciepłe i zimne napoje, owoce, słodycze,
f) WC dostępne przed wyjazdem na start i na mecie. UWAGA – brak prysznicy, za to będzie możliwość bezpośredniego zejścia na plażę i kąpieli w Bałtyku ;)

Warunki uczestnictwa
a) prawo uczestnictwa posiadają osoby, które 21 lipca 2024 r. będą miały ukończone 16 lat (urodzone przed 21.07.2008 r.) i okażą podczas weryfikacji dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
b) warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań do startu (zapisując się drogą elektroniczną zaznaczamy pola formularza mówiące o przyjęciu regulaminu),
c) osoby niepełnoletnie muszą przekazać Organizatorowi pisemną zgodę opiekunów prawnych na start w biegu.

Warunki finansowe i zgłoszenia
a) uczestnicy startują na własny koszt,
b) koszty organizacyjne pokrywają Organizatorzy, sponsorzy oraz uczestnicy,
c) zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.elektronicznezapisy.pl do godz. 12:00 dnia 16 lipca 2024 r. - za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z przelaniem opłaty startowej (wysokość opłat poniżej).
d) opłata startowa nie podlega zwrotowi; opłata startowa dokonana z błędami, bez wystarczających danych umożliwiających identyfikację uczestnika lub w niepełnej wysokości nie będzie honorowana,
e) prawidłowo wniesiona opłata może zostać scedowana na innego zawodnika do dnia 26 czerwca 2024 r. Warunkiem jest poinformowanie o tym fakcie Organizatora pocztą elektroniczną (ważna data wysłania) i podanie wszystkich potrzebnych danych zawodnika, na którego scedowano opłatę.

Nagrody
- klasyfikacje generalne kobiet/mężczyzn - nie przewiduje się klasyfikacji wiekowych,
a) puchary dla trzech najlepszych kobiet i trzech najlepszych mężczyzn,
b) pamiątkowe medale dla wszystkich startujących, którzy ukończą bieg,
c) wśród uczestników, którzy ukończą bieg, losowane będą nagrody rzeczowe i upominki.

Biuro Zawodów, depozyt
a) Biuro Zawodów będzie otwarte przy Barze na Skarpie w Rozewiu:
- w przeddzień zawodów, w sobotę 20 lipca 2024 r. w godz. 17:30 - 18:30 (ZAPISY)
- w dniu startu, w niedzielę 21 lipca 2024 r. w godz. 3:45 - 4:15 i 5:40 - 6:10 (BEZ ZAPISÓW - TYLKO ODBIÓR PAKIETÓW)
b) podczas weryfikacji uczestnicy zawodów otrzymają numer startowy (podczas biegu numery należy umieścić na przedniej części odzieży; zasłanianie numeru karane będzie dyskwalifikacją), agrafki, zwrotny chip do pomiaru czasu. Istnieje możliwość odebrania pakietu przez osobę trzecią, ale tylko z upoważnieniem od zainteresowanej osoby wraz z okazaniem dowodu osobistego przez osobę odbierającą,
c) na życzenie zawodnicy mogą otrzymać worki oznaczone numerami startowymi, umożliwiające pozostawienie rzeczy w depozycie. Depozyt można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność.

Views: 2202

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ