6. GRODZISKIE BIEGI RODZINNE.

W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

ZAWODY ZOSTAŁY PRZENIESIONE NA

18 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

 

REGULAMIN

6. GRODZISKICH BIEGÓW RODZINNYCH

1. CEL

Popularyzacja biegania, nordic walking oraz nartorolek jako najprostszych form aktywności fizycznej.

Promocja Gminy Grodzisk Mazowiecki.

2. TERMIN I MIEJSCE

19 kwietnia 2020 r. godz. 10.00.

Szczęsne ul. Orla, gm. Grodzisk Mazowiecki. Świetlica Wiejska.

3. BIURO ZAWODÓW

Biuro Zawodów będzie mieściło się w Świetlicy Wiejskiej w m. Szczęsne, gm. Grodzisk Mazowiecki.

Biuro będzie czynne w dniu zawodów w godz. 08.00 – 13.20.

4. ORGANIZATOR

Klub Sportowy LIDER Grodzisk Mazowiecki.

5. PARTNERZY

Gmina Grodzisk Mazowiecki.

Sołectwo Szczęsne.

Fundacja Wychowanie Przez Sport – Biegam Bo Lubię.

6. DYSTANS I TRASA

200 m , 400 m i 1 km. Trasa biegów została wyznaczona po małych pętlach.

1 km – nartorolki. Trasa biegów została wyznaczona po małej pętli.

1 km – rolki. Trasa biegów została wyznaczona po małej pętli.

5 km i 5 km - nordic walking. Trasa biegu i marszu została wyznaczona po dużej pętli (2,5 km).

10 km – nartorolki i 10 km - rolki. Trasa biegów została wyznaczona po dużej pętli (2,5 km).

7. LIMIT CZASU

Limity na pokonanie dystansów:

- 1 km – 10 min.

- 1 km – nartorolki i 1 km – rolki – 5 min.

- 5 km i 5 km - nordic walking – 60 min.

- 10 km – nartorolki i 10 km - rolki – 60 min.

Po przekroczeniu limitu zawodnik zobowiązany jest opuścić trasę.

8. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami zawodów są zgłoszone osoby, startujące z numerami startowymi i chipami. Rodziny (3 osoby, w tym 1 osoba dorosła + 2 dzieci lub 2 osoby dorosłe + 1 dziecko) oraz osoby indywidualne.

W biegu na dystansie 200 m mogą brać udział tylko dzieci, urodzone w latach 2014 – 2019.

W biegu na dystansie 400 m mogą brać udział tylko dzieci, urodzone w latach 2011 – 2013.

W biegu, nartorolkach i rolkach na dystansie 1 km mogą brać udział tylko dzieci, urodzone w latach 2005 – 2010.

W biegach na dystansach 5 km oraz 10 km – nartorolki i 10 km – rolki mogą brać udział osoby urodzone w roku 2004 i w latach wcześniejszych.

Na dystansie 5 km – nordic walking mogą brać udział osoby urodzone w roku 2010 i w latach wcześniejszych.

Wszystkie osoby startujące w zawodach muszą zostać zweryfikowane w Biurze Zawodów, co stanowi warunek dopuszczenia osoby do udziału w zawodach.

Warunkiem udziału w zawodach jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby poniżej 18. roku życia muszą mieć zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na start w zawodach.

W czasie weryfikacji w Biurze Zawodów będą wydawane pakiety startowe (numer startowy, agrafki, chip, ewentualnie niespodzianki od sponsorów).

Warunkiem uczestnictwa w zawodach nartorolkarzy i rolkarzy, jest posiadanie i użycie podczas zawodów kasku ochronnego na głowę.

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zawodów.

9. LIMIT ZAWODNIKÓW

200 m - 25 osób.

400 m - 25 osób.

1 km - 25 osób.

1 km – nartorolki – 25 osób.

1 km – rolki - 25 osób.

5 km - 50 osób.

5 km - nordic walking – 50 osób.

10 km – nartorolki – 50 osób.

10 km – rolki - 50 osób.

Decyduje kolejność zapisów i dokonania opłat.

W przypadku większego zainteresowania zawodami, organizator może zwiększyć limit miejsc.

 

10. ZGŁOSZENIA

Elektroniczne, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem umieszczonym na stronie organizatora http://lidergrodzisk.pl/grodziskie-biegi-rodzinne

W przypadku wolnych miejsc, w Biurze Zawodów.

11. OPŁATA STARTOWA

5 km i 5 km – nordic walking oraz 10 km – nartorolki i 10 km – rolki - 40 zł od osoby. W Biurze Zawodów opłata wynosi 50 zł od osoby, w przypadku wolnych miejsc.

200 m, 400 m i 1 km oraz 1 km – nartorolki i 1 km – rolki – 20 zł od osoby. W Biurze Zawodów opłata wynosi 30 zł od osoby, w przypadku wolnych miejsc.

Opłatę startową należy uiścić przelewem przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem umieszczonym na stronie organizatora http://lidergrodzisk.pl/grodziskie-biegi-rodzinne

Opłatę startową należy uiścić w ciągu 3. dni od momentu zapisu, gdyż organizator, ze względu na limit miejsc, ma prawo usunąć osobę z listy startowej z powodu braku wpłaty.

Opłata startowa w przypadku rezygnacji osoby nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przepisania opłaty startowej na inną osobę.

12. PROGRAM

08.00 - otwarcie Biura Zawodów.

09.45 – rozgrzewka (200 m i 400 m).

10.00 – start biegów na 200 m.

I seria – dziewczęta.

II seria – chłopcy.

10.10 – start biegów na 400 m.

I seria – dziewczęta.

II seria – chłopcy.

10.20 – rozgrzewka (1 km, 1 km – nartorolki, 1 km - rolki)

10.30 – start biegu na 1 km.

10.40 – start na 1 km – nartorolki.

I seria – dziewczęta.

II seria – chłopcy.

10.50 – start na 1 km – rolki.

I seria – dziewczęta.

II seria – chłopcy.

11.00 – rozgrzewka (5 km i 5 km – nordic walking)

11.15 - start biegu na 5 km.

11.20 – start na 5 km - nordic walking.

12.20 - start na 10 km – nartorolki.

13.20 - start na 10 km – rolki.

14.20 - dekoracje zwycięzców.

- 200 m – dziewczęta i chłopcy.

- 400 m – dziewczęta i chłopcy.

- 1 km – dziewczęta i chłopcy. (2008-2010).

- 1 km – dziewczęta i chłopcy. (2008-2010) – nartorolki.

- 1 km – dziewczęta i chłopcy. (2008-2010) – rolki.

- 1 km – dziewczęta i chłopcy. (2005-2007).

- 1 km – dziewczęta i chłopcy. (2005-2007) – nartorolki.

- 1 km – dziewczęta i chłopcy. (2005-2007) – rolki.

- 5 km – kobiety i mężczyźni.

- 5 km nordic walking – kobiety i mężczyźni.

- 10 km – kobiety i mężczyźni - nartorolki.

- 10 km – kobiety i mężczyźni - rolki.

- Rodziny - biegi.

- Rodziny – nordic walking.

- Rodziny – nartorolki.

- Rodziny – rolki.

15:00 - oficjalne zakończenie zawodów.

13. KLASYFIKACJE I NAGRODY

3 osoby z rodziny ( w tym 1. osoba dorosła + 2. dzieci lub 2. osoby dorosłe + 1. dziecko) otrzymają punkty za zdobyte miejsce w swoim biegu lub marszu (1. miejsce – 1 pkt, 10. miejsce – 10 pkt, itd.)

Do klasyfikacji rodzinnej – biegi, zaliczają się miejsca w biegach na dystansie: 1 km, 5 km.

Do klasyfikacji rodzinnej – nordic walking, zaliczają się miejsca na dystansie 5 km – nordic walking.

Do klasyfikacji rodzinnej – nartorolki, zaliczają się miejsca na dystansie 1 km - nartorolki i 10 km - nartorolki.

Do klasyfikacji rodzinnej – rolki, zaliczają się miejsca na dystansie 1 km - rolki i 10 km - rolki.

W biegu na dystansie 1 km oraz 1 km – nartorolki i 1 km – rolki będą prowadzone 2. klasyfikacje dzieci: urodzonych w latach 2005-2007 i 2008-2010.

Wygra rodzina, która zdobędzie najmniej punktów. W przypadku równej ilości punktów decydują punkty zdobyte przez najlepszą osobę w biegu na dystansie 5 km, 10 km – nartorolki, 10 km – rolki oraz 5 km – nordic walking.

3 najlepsze rodziny otrzymają statuetki.

3 najlepsze dziewczęta i kobiety oraz 3. najlepszych chłopców i mężczyzn z każdego biegu, nartorolek, rolek i nordic walking otrzymają statuetki.

Każda osoba, która ukończy zawody, otrzyma pamiątkowy medal.

Bieg na dystansie 1 km, 5 km, 1 km – nartorolki, 10 km – nartorolki oraz 5 km - nordic walking wlicza się do Pucharu Powiatu Grodziskiego w Biegach, Nordic Walking i Nartorolkach. http://lidergrodzisk.pl/puchar-powiatu-biegi-nw-nartorolki

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

Trasa zawodów nie posiada atestu.

By zostać sklasyfikowanym należy ukończyć zawody w odpowiednim limicie czasowym.

Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych.

Organizator zapewnia ratowników medycznych.

Organizator nie ubezpiecza uczestników.

Oficjalne wyniki zawodów zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora http://lidergrodzisk.pl/grodziskie-biegi-rodzinne

W przypadku odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora, organizator zwróci niezwłocznie wpłaty uczestnikom, na podane konta.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo: info@lidergrodzisk.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas trwania imprezy.

Dokonując zapisu lub dokonując opłaty startowej uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb procesu rejestracji i opracowania wyników końcowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Views: 1764

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ