DLA DZIECI ŚP PILOTA "WIRTUALNY LOT MIGIEM 29 Z ŚP KRZYSZOFEM SOBAŃSKIM"

“Wirtualny LOT MIGIEM-29 Z ŚP.KPT KRZYSZTOFEM SOBAŃSKIM” 
      


  ORGANIZATORZY:  

Dawid Bieńkowski     

First Malbork Team  

Stowarzyszenie Dzierzgoń Team  

Przypomnijmy :

W piątek o godz. 1.57 w nocy w okolicach Pasłęka (woj. warmińsko-mazurskie) rozbił się samolot MiG-29 z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pilot ŚP. Krzysztof Sobański katapultował się, ale nie przeżył wypadku. Resort podkreśla, że pilot był doświadczony, "posiadał ponad 800 godzin wylatanych w powietrzu w tym ponad 600 godzin na MiG-29, na których pełnił dyżury bojowe. Wielokrotnie brał udział w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych".  

KPT KRZYSZTOF SOBAŃSKI DO OSTATNIEJ CHWILI WALCZYŁ O MASZYNE I CO NAJWAZNIEJSZE,BY NIE UDERZYC W ZABUDOWANIA I BUDYNKI MIESZKALNE MINIMALIZUJĄĆ TYM SAMYM RYZYKO CYWILNYCH OFIAR ŚMIERTELNYCH . KPT KRZYSZTOF SOBAŃSKI ODDAŁ SWOJE ŻYCIE RATUJĄC MIESZKAŃCÓW

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!!!   

***OBOWIĄZKIEM ZALICZENIA TEJ AKTYWNOŚCI JEST DOSTARCZENIE ZDJĘCIA PODCZAS  AKTYWNOŚCI Z NR STARTOWYM 

(galeria   zdjec uczestników  zostanie przekazana dla dzieci  ŚP KRZYSZTOFA SOBAŃSKIEGO ) NA PAMIĄTKE !!! 

***Kto nie wyraża zgody na publikacje wizerunku prosze o kontakt telefoniczny***   

Cel Wirtualnej Aktywności

**  Pozyskanie środków finansowych dla DZIECI śp.Kpt Krzysztofa Sobańskiego 

*Upamiętnienie rocznicy śmierci pilota KPT.KRZYSZTOFA SOBAŃSKIEGO 

*Pamięć dla żołnierza który poległ w czasie pokoju oddając sie śłużbie 

*Popularyzacja ruchu i zdrowego trybu życia 

*zachęcenie do aktywnego spędzania czasu 

*Upowszechnianie biegania wirtualnego   

*Umożliwienie uczestnikom  współzawodnictwa  

    

ZASADY UCZESTNICTWA  :   

   *Wirtualna aktywność  ma charakter towarzyski. Wszystkie jego zasady mają charakter dżentelmeński, co oznacza że nikt nikomu nie będzie patrzył na ręce .

*Aktywność fizyczna ma charakter wirtualny. Co oznacza, że każdy uczestnik sam wyznacza sobie trasę, dystans lub ćwiczenie  które bedzie wykonywał  .

*Wirtualna aktywność  odbędzie się w wyznaczonym terminie .Oznacza to, że aktywność fizyczna  można wykonać  jednorazowo w którykolwiek dzień we wskazanym przedziale czasowym, albo na raty przez kilka dni.   

*Posługujemy się określeniem AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA , ale wybraną aktyność fizyczna  można także pokonać w każdy sposób,jak kto woli . 

*Uczestnik  zobowiązują się wykonac jaka kolwiek aktywnośc fizyczna,sam sobie wybierzę jaka chce .     

***WIRTUALNĄ  AKTYWNOSĆ TRZEBA WYKONAĆ DNIA 06.07.2020

(data rocznicy śmierci KPT Krzysztofa Sobańskiego )

NIECH CAŁY ŚWIAT WYKONA LOT Z KPT.KRZYSZTOFEM SOBAŃSKIM! 

**ZRÓBMY COS DLA BOHATERA KPT.KRZYSZTOFA SOBAŃSKIEGO ;

(Niech każdy podczas aktywności wykona pamiątkowe zdjęcie z numerkiem "do pobrania w pdf" dla ŚP KRZYSZTOFA SOBAŃSKIEGO

(cała galeria zdjęc  zostanie przekazana dla RODZINY KPT KRZYSZTOFA SOBAŃSKIEGO) NA PAMIĄTKE !   

Wysyłamy wszystko do 

Organizatora :

dawidxe123@wp.pl z dopiskiem WIRTUALNY LOT MIGIEM 29    

FB- Dawid Bieńkowski   

OPŁATA STARTOWA :      

CEGIEŁKI DLA DZIECI ŚP KRZYSZTOFA SOBAŃSKIEGO: 30ZŁ,40ZŁ,50ZŁ,60ZŁ,70ZŁ,80ZŁ,90ZŁ,100ZŁ I WIECEJ !!!   

Opłaty proszę kierować na konto  

Dawid Bieńkowski   

NR KONTA BANKOWEGO:97 8310 0002 0011 3641 3000 0010    

z dopiskiem  "WIRTUALNY LOT MIGIEM 29" Imie Nazwisko uczesnika !

ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA:   

*Organizator zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty dostarczenia medali z produkcji nadac wysyłke do uczestnikow               

POSTANOWIENIE KOŃCOWE :    

Ochrona danych osobowych: - Administratorem danych osobowych jest Fundacja Protempo, ul. Kwatery Głównej 46E/27, 04-294 Warszawa, NIP: 113-299-87-28, KRS: 0000786119, reprezentowaną przez Daniela Nowaka – Prezesa Zarządu - Dane osobowe uczestników Wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.  - Dane osobowe uczestników Wydarzenia będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p.  1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.  - Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  - Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i 
zgłoszenie udziału w Wydarzeniu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. - Uczestnikom przysługują prawa do  a) dostępu do danych, b) sprostowania danych,  c) usunięcia danych,  d) ograniczenia przetwarzania danych,  e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.  - Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. - Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Wydarzeniu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz      z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Wydarzenia oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.  - Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest   dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Wydarzeniu.                  

 

Z POWAŻANIEM     

DAWID BIEŃKOWSKI    

GRUPA BIEGACZY FIRST MALBORK TEAM
 
 Stowarzyszenie Dzierzgoń Team

Views: 7543

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ