I Kociewski Bieg Niepodległości

 

Bieg wchodzi w skład - III BIEGOWE GRAND PRIX KOCIEWIA

Plakat

 

REGULAMIN - v 06.10 BIEGOWE GRAND PRIX KOCIEWIA

Zmiana w regulaminie, do klasyfikacji będą brane najlepsze 5 startów z 8 !!!

Nowy regulamin ukaże się do końca tygodnia !!!

 

Imprezy odbyte:

• Bieg I – Skórcz – III Bieg Żołnierzy Wyklętych pamięci Zdzisława Badochy-8 km 01.03.2020

• Bieg II - Tczew - VI Dycha nad Wisłą - 10 km 29.08.2020

---------------------------------------------------------------------

• Bieg III - Owidz - Grodzisko Cross - ok. 6,5 km 13.09 2020

 Bieg IV - Borówno – Borówno Cross ok. 5,5 km 27.09.2020

• Bieg V - Osie- Oskie Biegi im. Krzysztofa Malinowskiego „Leśna Za-Dyszka” 03.10.2020

• Bieg VI - Skórcz – Bieg Jurka przez Bory Tucholskie – 10 km 11.10.2020

• Bieg VII - Smętowo-XXV Biegi Jana z Jani 5,5 km 17.10.2020

• Bieg VIII - Skórcz-I Kociewski Bieg Niepodległości 5 km 11.11.2020

Zapisy wkrótce

 

Imprezy odwołane/albo do uzgodnienia:

=======================================================================

 

REGULAMIN

I Kociewski Bieg Niepodległości

Organizatorzy i Partnerzy

LLKS  Ziemii Kociewskiej Skórcz,

Starostwo Powiatu starogardzkiego

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Turystyki „Kociewiak”

Cele biegu

Uczczenie Święta Niepodległości

Promocja miasta i gminy Skórcz

Promocja aktywności fizycznej

Termin i miejsce

Skórcz dnia 11.11.2020, ulice miasta

11.11. 2020 - start godzina 12.00 – Skórcz

Trasa biegu

 Ok. 5 km ulicami miasta Skórcz

1 pętla biegnąca ulicami miasta z przewagą nawierzchni asfaltowej i częściowo kostki chodnikowej. Start i meta Park Miejski w Skórczu.

Pomiar czasu i klasyfikacja

Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety.

Klasyfikacje prowadzone będą w następujących kategoriach:

- Generalna Kobiet i Mężczyzn OPEN

- Mężczyźni:                                                      Kobiety:

M – 16-19                                                        K – 16-19

M – 20-29                                                        K – 20-29

M – 30-39                                                        K – 30-39                                                                            

M – 40-49                                                        K – 40-49

M – 50-59                                                        K – 50-59 

M – 60-69                                                           K- 60 i więcej

M – 70 i starsi  

 • Kategoria Team Rodzinny - 2 osoby / zgłoszenie w Biurze Zawodów/
 • Team Drużyn - 5 osób/ 3M + 2K / - zgłoszenie drużyny  w Biurze Zawodów.
 • III Biegowe Grand Prix Kociewia 2020/do klasyfikacji  cyklu/
 • wyniki biegu na 5 km zaliczane są  do III Grand Prix Kociewia 2020 https://www.facebook.com/biegowegpkociewia/

Będą w konkursie losowane dodatkowo atrakcyjne nagrody min.: Nagroda rzeczowa, Voucher dla 2 osób na pobyt weekend w Zamku Gniewie inne atrakcyjne nagrody Niespodzianki.

Nagrody w biegu na 5 km i inne świadczenia

Trzy pierwsze osoby w kategoriach generalnych OPEN kobiet i mężczyzn otrzymają: puchar i nagrodę rzeczową.

W kategoriach wiekowych K i M miejsca I - III puchary .

Zawodnicy którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej OPEN, nie będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal odlewany.

Najstarszy i Najmłodszy zawodnik otrzyma Puchar.

Ponadto każdy uczestnik podczas weryfikacji w biurze zawodów otrzyma pakiet startowy:

(okolicznościowa koszulka ,pamiątkowy worek, materiały reklamowe, niespodzianka, woda, baton, talon na posiłek)

Warunki uczestnictwa

Organizator ustala limit uczestników na 200 osób /decyduje kolejność zgłoszeń/

Prawo startu w biegu mają zawodnicy którzy:

 • w dniu startu mają ukończone 18 lat/Kat M 16-19-niepełnoletni za zgoda Opiekuna/
 • dokonają rejestracji online na stronie :elektronicznezapisy

OPŁATA STARTOWA :

- 40 złotych - do  31 października

- 60 złotych - w dniu Imprezy

Osoby  które  do  dnia  26.10.2020 nie  dokonają  opłaty startowej przez  system elektroniczne  zapisy mogą  wystartować w  biegu po dokonaniu opłaty w biurze  zawodów    w  wysokości 60 zł. Rezerwujemy  razem tylko 20 pakietów.

 • przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie (podstawa prawna: Dz.U.nr 101poz.1095 z dn.12.09.2001)
 • dokonają weryfikacji w biurze zawodów 11.2020 - 09.00-11.20

Biuro zawodów mieścić się będzie w  Remizie OSP w Skórczu.

Depozyt rzeczy i przebieralnie  na starcie i mecie w namiocie  

- Ustala się Limit czasu biegu 40 minut

Program Minutowy

  11.11.2020

godz. 09.00 – 11.20   -  Godziny otwarcia biura zawodów

godz. 11.50      -           Zbiórka  biegaczy na starcie

godz. 12.00      -           Start  Biegu

godz. 13.00      -           DEKORACJE w  Remizie OSP

godz.12.45 – 13.45 -     Wydawanie posiłku w Remizie

                                    

PRZEBIERALNIE I DEPOZYT

 1. Przebieralnie i depozyt dla Uczestników Imprezy znajdować się będą w oznakowanych miejscach w Remizie OSP
 2. Uczestnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w worki na depozyt otrzymane w pakiecie startowym.
 3. Wydawanie worków z depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
 4. W przypadku zagubienia numeru startowego, rzeczy pozostawione w depozycie zostaną wydane za okazaniem dowodu osobistego, po odebraniu wszystkich pozostałych worków na depozyt z rzeczami pozostawionymi przez Uczestników.
 5. Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika zwalnia Organizatora 
od odpowiedzialności za pobrany, oznaczony tym samym numerem worek 
na depozyt przez inną osobę.
 6. Za rzeczy wartościowe pozostawione w przebieralni oraz w depozycie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Postanowienia uczestnictwa :

 1. W biegu głównym na dystansie 5 km. mogą brać udział osoby, które do dnia biegu ukończyły 18 rok życia , niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości, bez przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rywalizacji podczas biegów długich i dokonały kompletnego zgłoszenia do zawodów.
 2. Zawodnicy podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału
  w rywalizacji sportowej – biegach długich. Zaleca się wcześniejsze indywidualne i na koszt własny przeprowadzenie badań lekarskich pod kątem zdolności do udziału w rywalizacji sportowej – biegach długich.
 3. Uczestnicy biegu  5 km zobowiązani są do przypięcia numeru startowego
  w widoczny sposób na przedniej części stroju startowego (na wysokości klatki piersiowej). Zabrania się zaginania lub zakrywania części numeru startowego pod groźbą nieklasyfikowania.
 4. Ustala się limit czasu na pokonanie trasy biegu i wynosi on 45 minut . Jeśli zawodnik nie ukończy biegu w limicie czasu, zobowiązany jest do zejścia z jezdni a po dotarciu do biura zawodów zgłoszenia się do obsługi pomiaru czasu.
 5. Aby pomiar czasu był skuteczny należy otrzymany (wypożyczony nieodpłatnie w biurze zawodów) elektroniczny chip umieścić na prawej lub lewej nodze tak aby finalnie znajdował się on max. około 20cm od podeszwy stopy/buta.
 6. Nagrody zawodnicy odbierają osobiście w dniu zawodów o wyznaczonej i podanej komunikatem w dniu imprezy godzinie podczas ceremonii dekoracji zwycięzców.
 7. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu zawodów.
 8. Wraz z niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy PZLA.

Postanowienia końcowe dla biegu głównego i biegów towarzyszących

 1. Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
 2. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczna w trakcie trwania imprezy biegowej.
 3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) każdy we własnym zakresie.
 4. Uczestnicy zobowiązują się do wykonywania poleceń służb porządkowych.
 5. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu odbywania się biegu..
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów wykonywanych podczas imprezy do celów organizacyjnych, marketingowych.
 7. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej biegu, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz do przestrzegania zasad ruchu drogowego. .
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz odwołania biegu z przyczyn nie zależnych od Organizatora.
 9. Podczas Dekoracji i odbiorze losowanych nagród trzeba być z numerem startowym
 10. Na trasie biegu zabezpieczać będzie uczestników ratownik medyczny/pojedzie na końcu biegu/ oraz 1 ratownik medyczny na mecie.
 11. Bieg poprowadzi pilot na rowerze

REGULAMIN KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ:

 1. W klasyfikacji drużynowej w dniu 11.11.2020r. mogą wziąć udział drużyny reprezentujące , firmy, instytucje, oraz grupy zawodników startujące pod wspólną nazwą.
 2. Drużyna składa się z minimum 5 osób/ 3+2/ Organizator nie określa górnej granicy liczby członków drużyny.
 3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin I Kociewski Bieg Niepodległości Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
 4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:

- decyduje o składzie drużyny,

- występuje w imieniu drużyny,

 • kontaktuje się z organizatorami Biegu.
 • Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę pięciu najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednego przedstawiciela płci przeciwnej. Wygrywa drużyna, której suma 5 najlepszych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.
 • Kapitan potwierdza zgłoszenie drużyny nadsyłając zgłoszenie tylko zawierające dokładną nazwę drużyny (klasyfikowani będą tylko zawodnicy których nazwa w arkuszu rejestracyjnym do III Dycha Nad Wisła  jest identyczna jak nazwa drużyny zgłoszona przez kapitana) na adres :  w tytule maila  wpisując „Bieg drużynowy 2019”.
 • Zgłoszenia drużyn można nadsyłać do 26 pazdziernik  2020 roku lub w biurze zawodów.
 • Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej.
 • W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zawodników, którzy ukończyli bieg (wyższa liczba zawodników - wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.
 • Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary. Przewiduje się  tez  upominki
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.


UWAGA
Zawodnicy i kapitanowie drużyn  zwróćcie uwagę na już wpisane przez zarejestrowanych biegaczy nazwy drużyn. Osoby dopiero zapisujące się prosimy o dokładne wprowadzenie poprawnej nazwy drużyny którą chcecie reprezentować.  Błędnie podana drużyna będzie skutkować  nieklasyfikowaniem zawodnika w klasyfikacji drużynowej. Ta uwaga nie dotyczy klasyfikacji indywidualnej.

Organizatorzy

 

Views: 3013

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ