REGULAMIN

II Kociewski Bieg Niepodległości – Osiek 11 listopada 2021

Organizatorzy i Partnerzy:

 1. Organizatorzy: Gmina Osiek, LZS Ziemi Kociewskiej
 2. Partnerzy: LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
  i Turystyki „Kociewiak” Tczew, Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

Cele biegu

 1. Upamiętnienie odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 2. Promocja Gminy Osiek.
 3. Promocja zdrowego stylu życia poprzez bieg dla zdrowia  .

Termin i miejsce

 1. Osiek dnia 11.11.2021 r.
 2. Start biegu: ul. Strażacka 1, 83-221 Osiek (przy remizie OSP Osiek) 11.11. 2021 r. – godzina 12.00
 3. Biuro Biegu  mieścić się będzie w namiocie przy budynku OSP ul. Strażacka 1, 83-221 Osiek, czynne w godz. 9.00-11.30

Trasa biegu

Dystans 5,5 km drogami Osieka oraz leśnymi.Podczas biegu należy zwrócić uwagę nabezpieczeństwo innych uczestników.

START → OSIEK, UL. STRAŻACKA 1 – UL. PARTYZANTÓW KOCIEWSKICH –DROGA POWIATOWA nr 2720G W KIERUNKU WIERZBIN – W LEWO W KIERUNKU DOBREGO BRATA – UL. PARTYZANTÓW KOCIEWSKICH –  UL. KWIATOWA –UL. PARTYZANTÓW KOCIEWKICH –UL. STRAŻACKA →META

Klasyfikacje biegu

Klasyfikacje  prowadzone będą w następujących kategoriach:

 1. Generalna Kobiet i Mężczyzn OPEN
 2. Wiekowe

Mężczyźni:                                                      Kobiety:

M – 16-19                                                        K – 16-19

M – 20-29                                                        K – 20-29

M – 30-39                                                        K – 30 – 39

M – 40-49                                                        K – 40-49

M – 50-59                                                        K – 50-59 

M – 60-69                                                       K- 60 i więcej

M – 70 i starsi  

 1. Kategoria Team Rodzinny - 2 osoby
 2. Team Drużyn - 5 osób (3M + 2K)
 3. IV Biegowe Grand Prix Kociewia 2021 (wyniki biegu  zaliczane są do klasyfikacji IV Biegowego Grand Prix Kociewia)

Pomiar czasu

 1. Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety przez każdego uczestnika.
 2. Aby pomiar czasu był skuteczny należy otrzymany (wypożyczony nieodpłatnie
  w biurze zawodów) elektroniczny chip umieścić na prawej lub lewej nodze tak aby finalnie znajdował się on max. około 20cm od podeszwy stopy/buta.

Nagrody  i inne świadczenia

 1. Trzy pierwsze osoby w kategoriach generalnych OPEN kobiet i mężczyzn otrzymają: puchar i nagrodę rzeczową.
 2. W kategoriach wiekowych, Drużyna, Para Małżeńska, Team Rodzinny miejsca I - III puchary.
 3. Uczestnicy którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej OPEN, nie będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych.
 4. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal odlewany.
 5. Każdy uczestnik podczas weryfikacji w biurze zawodów otrzyma pakiet startowy: (materiały reklamowe, woda, baton).

Warunki uczestnictwa

 1. Organizator ustala limit uczestników na 250 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).
 2. Prawo startu w biegu mają uczestnicy którzy:
 • w dniu startu mają ukończone 18 lat (Kat. K i M 16-19-niepełnoletni za zgoda Opiekuna)
 • dokonają rejestracji online na stronie:elektronicznezapisy.pl lub dokonają rejestracji w dniu imprezy (11.11.2021 r.) w Biurze Biegów do godz. 11.30
 • przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu lub złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziałuw biegu. Zaleca się wcześniejsze indywidualne i na koszt własny przeprowadzenie badań lekarskich pod kątem zdolności do udziału w rywalizacji sportowej.
 1. Opłata startowa:
 • 40 złotych - do  31 października
 • 60 złotych -w dniu Imprezy
 • Osoby  które  do  dnia  30.10.2021 r. nie  dokonają  opłaty startowej przez  system elektroniczne  zapisy mogą  wystartować w  biegu po dokonaniu opłaty
  w biurze  zawodów w wysokości 60 zł.Rezerwujemy łącznie tylko 30 pakietów.
 • Mieszkańcy Gminy Osiek zostają zwolnieni z  opłaty startowej. 
 1. Uczestnicy biegu  5,5 km zobowiązani są do przypięcia numeru startowego
  w widoczny sposób na przedniej części stroju startowego (na wysokości klatki piersiowej). Zabrania się zaginania lub zakrywania części numeru startowego pod groźbą nieklasyfikowania
 2. Ustala się limit czasu na pokonanie trasy biegu i wynosi on 50 minut. Jeśli zawodnik nie ukończy biegu w limicie czasu nie będzie klasyfikowany.
 3. Dekoracja nastąpi  o godzinie 13.00.
 4. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu uczestnictwa.
 5. Wraz z niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy PZLA.

Przebieralnie i depozyt

 1. Przebieralnie dla Uczestników Imprezy znajdować się będą w oznakowanych miejscach w namiocie.
 2. Depozyt będzie znajdować się w przy Biurze zapisów.

Postanowienia końcowe.

 1. Bieg odbędą się bez względu na pogodę.
 2. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczna w trakcie trwania biegu.
 3. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 4. Uczestnicy zobowiązują się do wykonywania poleceń służb porządkowych i organizatorów.
 5. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu odbywania się biegu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów wykonywanych podczas zajęć do celów organizacyjnych, marketingowych.
 7. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej biegu rekreacyjnego.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz odwołania biegu z przyczyn nie zależnych od Organizatora.
 9. Podczas odbioru nagród każdy zawodnik musi mieć widoczny numer startowy przypięty do koszulki.
 10. Bieg poprowadzi pilot.

Regulamin klasyfikacji drużynowej

 1. W klasyfikacji drużynowej w dniu 11.11.2021r. mogą wziąć udział drużyny reprezentujące firmy, instytucje oraz grupy zawodników startujące pod wspólną nazwą.
 2. Drużyna składa się z minimum 5 osób (3+2) Organizator nie określa górnej granicy liczby członków drużyny- zgodnie z regulaminem IV Biegowego Grand Prix Kociewia.
 3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin II Kociewski Bieg Niepodległości Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
 4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:
 • decyduje o składzie drużyny,
 • występuje w imieniu drużyny,
 • kontaktuje się z organizatorami Biegu.
 1. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę pięciu najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym dwóch przedstawicieli płci przeciwnej. Wygrywa drużyna, której suma 5 najlepszych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.
 2. Kapitan potwierdza zgłoszenie drużyny w Biurze uczestnictwa.
 3. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej.
 4. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zawodników, którzy ukończyli bieg (wyższa liczba zawodników - wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.
 5. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie,
  o ewentualnych zmianach Organizator poinformuje w dniu biegu.


UWAGA
Zawodnicy i kapitanowie drużyn  zwróćcie uwagę na już wpisane przez zarejestrowanych biegaczy nazwy drużyn. Osoby dopiero zapisujące się prosimy o dokładne wprowadzenie poprawnej nazwy drużyny, którą chcecie reprezentować.  Błędnie podana drużyna będzie skutkować  nieklasyfikowaniem zawodnika w klasyfikacji drużynowej. Ta uwaga nie dotyczy klasyfikacji indywidualnej.

Organizatorzy

 

 

Views: 2787

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ