Borecka Łękuk Trail 2021

Puszcza Borecka, Folwark Łękuk

19-21 listopada 2021

REGULAMIN

ORGANIZATORZY

Fundacja Dystans KRS 0000499134

Wioska Biegaczy  NIP 8451878677  

PARTNERZY 

Gmina Wydminy www.wydminy.pl 

Gmina Kruklanki www.kruklanki.pl 

Folwark Łękuk www.folwarklekuk.pl 

Nadleśnictwo Borki www.borki.bialystok.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Czerwony Dwór https://czerwony-dwor.bialystok.lasy.gov.pl 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego 

 

CEL IMPREZY 

 1. Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,
 2. Propagowanie postaw proekologicznych,
 3. Promocja Puszczy Boreckiej, Gminy Wydminy i Gminy Kruklanki,

TERMIN, MIEJSCE, TRASY 

 1. Borecka Łękuk Trail odbędzie się w terminie 19-21 listopada 2021.
 2. START/META oraz BIURO ZAWODÓW zlokalizowane będą w hotelu Folwark Łękuk, https://goo.gl/maps/XoVAsmRV912WHiCT8 
 3. W ramach edycji 2021 rozegrane zostaną biegi na trzech dystansach; 

           Dubinek ok. 11km, Wolisko ok. 21km i Litygajno ok. 50km. 

 1. Na wszystkich trasach przeważać będą drogi leśno-szutrowe. Szczegółowe mapy tras z punktami odżywczymi, różnicami wzniesień i szczegółowymi opisami udostępnione zostaną na stronie www.folwarklekuk.pl najpóźniej w dniu 10.11.2021
 2. Limity na pokonanie poszczególnych dystansów wynoszą odpowiednio:

 

Dubinek 11km – 90 minut  

Wolisko 21km – 150 minut                  

Litygajno 50km – 7 godzin

PROGRAMPIĄTEK  19.11.2021

16:00-20:00 Praca Biura Zawodów, odbiór pakietów startowych - Folwark Łękuk, 

19:00 Odprawa przedstartowa,

19:30-20:30  Konferencja prasowa, Pasta Party - Folwark Łękuk, Restauracja Ogień i Woda 

 

SOBOTA  20.11.2021

7:00 – 8:30 Praca Biura Zawodów, odbiór pakietów startowych. Folwark Łękuk

9:00  START Borecka Łękuk Trail 2021. Dubinek 11km, Wolisko 21km, Litygajno 50km

9:40 Pierwszy zawodnik na mecie z dystansu Dubinek 11km

ok 10:20 Pierwszy zawodnik na mecie z dystansu Wolisko 21km

11:30  Oficjalna dekoracja dystansów Dubinek 11km i Wolisko 21km - Ruiny 

12:30  Pierwszy zawodnik na mecie Litygajno 50km

16:00 Oficjalna dekoracja dystansu Litygajno 50km, zakończenie imprezy - Ruiny

20:00 -3:00 VI Festiwal Piwa w Folwarku Łękuk.  Opcja dodatkowo płatna, na którą serdecznie zapraszamy. 

Szczegóły na https://folwarklekuk.pl/pakiety/festiwal-piwa-oktoberfest-w-folwarku-lekuk 

 

NIEDZIELA  21.11.2021 ( opcja dla osób zakwaterowanych w Folwarku Łękuk )

9:00 Coffee Run, czyli poranny rozruch, ok. 4-5km + stretching

9:30 Morsowanie w Jeziorze Łękuk

10:00 Śniadanie

Do godziny 11:00 opuszczenie pokojów,  wyjazd z Folwarku Łękuk. 


PAKIETY STARTOWE 

DUBINEK 11km

- ocieplana opaska na głowę z logo imprezy

- numer startowy

- chip do elektronicznego pomiaru czasu

- udział w konferencji prasowej 

- udział w Pasta Party

- pamiątkowy medal na mecie

- zabezpieczenie medyczne imprezy

- SMS z wynikiem w kategorii open i w kategorii wiekowej

- możliwość wygrania dodatkowych nagród

- upominki od sponsorów (opcjonalnie)

 

WOLISKO 21km

- ocieplacze na ramiona z logo imprezy

- numer startowy

- chip do elektronicznego pomiaru czasu

- udział w konferencji prasowej 

- udział w Pasta Party

- pamiątkowy medal na mecie

- zabezpieczenie medyczne imprezy

- SMS z wynikiem w kategorii open i w kategorii wiekowej

- możliwość wygrania dodatkowych nagród

- upominki od sponsorów (opcjonalnie)

 

LITYGAJNO 50km

- koszulka techniczna  z logo imprezy

- numer startowy

- chip do elektronicznego pomiaru czasu

- udział w konferencji prasowej 

- udział w Pasta Party

- pamiątkowy medal na mecie

- zabezpieczenie medyczne imprezy

- SMS z wynikiem w kategorii open i w kategorii wiekowej

- możliwość wygrania dodatkowych nagród

- upominki od sponsorów (opcjonalnie)

 

UWAGA: Pakiety startowe NIE ZAWIERAJĄ noclegu w Folwarku Łękuk. W celu rezerwacji noclegów należy kontaktować się bezpośrednio z recepcją  T: +48 (87) 428 40 59, T: +48 515 233 784, recepcja@lekuk.pl

ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE 

Limit uczestników dla poszczególnych dystansów wynosi:

DUBINEK 11km      - 100 osób

WOLISKO 21km     - 100 osób

LITYGAJNO 50km  - 100 osób

 1. W przypadku wyczerpania limitu miejsc organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów lub zwiększenia limitu.
 2. Rejestracja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach internetowych: www.folwarklekuk.pl  oraz  www.elektronicznezapisy.pl 
 3. Otwarcie zapisów elektronicznych nastąpi w dniu 1.10.2021 o godzinie 8:00.
  Zamknięcie zapisów elektronicznych nastąpi w dniu 18.11.2021 o godzinie 23:59.
  Rejestracja w dniu zawodów  będzie możliwa wyłącznie pod warunkiem dostępności miejsc.
 4. Skuteczne zgłoszenie do zawodów odbywa się przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz terminowe dokonanie opłaty startowej.
 5. Opłaty startowe zależnie od terminów i dystansów wynoszą:
 

Do 17.10.2021

Od 18.10.2021
do 31.10.2021

Od 1.11.2021
do 18.11.2021

Pakiet

Standard*

Pakiet

Full**

Pakiet

Standard*

Pakiet

Full**

Pakiet

Standard*

Pakiet

Full**

Dubinek
11km

60

160

80

180

120

220

Wolisko
21km

70

170

90

190

130

230

Litygajno
50km

100

180

120

200

160

240

 

* Pakiet Standard: Całość wymieniona w punkcie VI regulaminu

** Pakiet Full dla poszczególnych dystansów: 

DUBINEK 11km: Całość wymieniona w punkcie VI regulaminu + ocieplacze na ramiona + koszulka

WOLISKO 21km: Całość wymieniona w punkcie VI regulaminu + opaska na głowę + koszulka

LITYGAJNO 50km: Całość wymieniona w punkcie VI regulaminu + opaska na głowę + ocieplacze na ramiona

 

Wpłat należy dokonać przelewem na konto: 

Fundacja Dystans
ul. Grunwaldzka 49
11-510 Wydminy

Numer rachunku: 47 1600 1462 1834 6693 9000 0001 BGŻ BNP Paribas

W tytule przelewu należy wpisać:
imię nazwisko, Borecka Łękuk Trail + Dystans + Pakiet Standard lub Pakiet Full

 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi. Do dnia 10.11.2021 do godziny 23:59 istnieje możliwość przepisania numeru startowego na innego zawodnika lub przeniesienia opłaty na przyszłoroczną edycję / inną imprezę organizowaną przez Fundację Dystans. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika należy dokonać poprzez kontakt z organizatorem. 
 2. Odbiór Pakietu Startowego przez inną osobę następuje na podstawie upoważnienia własnoręcznie podpisanego przez Uczestnika oraz (do wglądu) -  kserokopii/skanu dokumentu tożsamości Uczestnika Imprezy.
 3. Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności młodzieży pomiędzy 13 a 17 rokiem życia) lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny/rodzice.

KLASYFIKACJA 

W ramach rozgrywanych biegów prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 

DUBINEK 11 KM

 1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-VI
 2. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn, miejsca I-III :
 • Młody Wilk (rocznik 1972  i młodsi)
 • Stary Niedźwiedź (rocznik 1971 i starsi)

 

WOLISKO 21 KM

 1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-VI
 2. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn, miejsca I-III :
 • Młody Wilk (rocznik 1972  i młodsi)
 • Stary Niedźwiedź (rocznik 1971 i starsi)
 1. Kategoria Małżeństw miejsca I-III 

 

LITYGAJNO 50 KM

 1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-VI
 2. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn, miejsca I-III :
 • Młody Wilk (rocznik 1972  i młodsi)
 • Stary Niedźwiedź (rocznik 1971 i starsi)

 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

 

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika. 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

NAGRODY 

 1. Zdobywcy miejsc I – VI w kategoriach open kobiet i mężczyzn otrzymają ręcznie wykonane statuetki oraz nagrody rzeczowe lub vouchery na odzież sportową 
 2. Zdobywcy miejsc I - III w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki 
 3. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii małżeństw – tylko dystans WOLISKO 21km,
  Otrzymają zaproszenia do Folwarku Łękuk.

Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród.

UCZESTNICTWO

 1. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność lub w przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia.
 2. Odbiór pakietów startowych osób niepełnoletnich odbywa się wyłącznie w obecności rodzica/prawnego opiekuna. Wydanie pakietu startowego nastąpi po podpisaniu odpowiedniego oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
 4. W czasie imprezy Borecka Łękuk Trail zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.  Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed – jak i w trakcie Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. 
 6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
 7. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się wskazówkom wydawanym przez Organizatora, sędziów, służby porządkowe, służby medyczne,  Policję, Straż Pożarną i inne służby zabezpieczające trasę biegu oraz cała Imprezę.
 8. Podczas biegów uczestnicy zobowiązani są do posiadania widocznego numeru startowego umieszczonego z przodu na  koszulce lub pasku.
 9. Zawodnicy poruszający się poza oznaczoną trasą będą bezwzględnie dyskwalifikowani.
 10. Organizator nie dopuszcza do startu zawodników, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat byli zawieszeni lub zdyskwalifikowani za stosowanie dopingu. 
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.

Views: 2855

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ