REGULAMIN
”BIEG BOHATERÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ”
DZIERZGOŃ, 04 września 2022 roku


Organizatorzy:
Gmina Dzierzgoń, Spółdzielnia Socjalna Dzierzgoń na Start, Sekcja Lekkoatletyczna DKS Powiśle,
Dzierzgoński Ośrodek Kultury. Nadwiślańska Fundacja Rozwoju.
Patronat Honorowy:
• Jolanta SZEWCZUN – Burmistrz Dzierzgonia.
Cel:
• popularyzowanie biegania, jako najprostszej formy ruchu;
• promocja Gminy Dzierzgoń;
• promowanie zdrowego stylu życia;
• promocja produktów tradycyjnych i lokalnych;
• aktywizacja środowiska lokalnego oraz integracja.
• promocja popularności historii Polski i angażowanie społeczności.
Patronat medialny:
Dzierzgoń Twoje Miasto.
Program zawodów:
• TERMIN I MIEJSCE:
1. 04 września 2022 roku Dzierzgoń.
2. Dystans: 13.4 km, Bieg i Marsz NW 5 km.
3. Bieg towarzyszący dla dzieci ok. 400m.
4. Start oraz meta Remiza OSP w Dzierzgoniu.

Limit czasu:
a) Limit czasu dla Biegu i Marszu NW wynosi 2 h . (słownie: dwie godziny ). Zawodnicy powyżej limitu czasu nie będą sklasyfikowani.
b) Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu lub marszu NW zobowiązani są do poinformowania służb porządkowych i opuszczenia trasy przy jednoczesnym odpięciem z klatki piersiowej numeru startowego. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
Punkty medyczne – w okolicach mety znajdować oraz na trasie biegu będą usytuowane stanowiska ratowników medycznych.
Ustalony został limit dla biegu i marszu NW na dystansie 13.4 km dla 75 uczestników (bieg oraz marsz NW na dystansie 5 km 125 uczestników oraz w biegu towarzyszącym bieg dla dzieci 50 razem 250 osób). Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej .
www.elektronicznezapisy.pl .W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 250 osób lista startowa zostanie zamknięta.
1. Zgłoszenia do biegu przez portal www.elektronicznezapisy.pl wpłata na konto

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DZIERZGOŃ NA START
ul. Krzywa 16, 82 – 440 Dzierzgoń
Numer konta : 39 8310 0002 0012 9479 2000 0010


TYTUŁEM: BIEG BOHATERÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ /DYSTANS ORAZ IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

2. W biegu na dystansie 13.4 km mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj. 04.09.2022 roku ukończyli 16 rok życia ( od 2006 rocznika).
3. W biegu na dystansie 5 km mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj. 04.09.2022 roku ukończyli 12 rok życia (od 2010 rocznika). Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność na przygotowanej przez organizatora karcie uczestnictwa. Osoby w wieku 12-18 lat (które w dniu biegu tj. 12 czerwca 2022 roku nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości ) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w biurze zawodów.
Biuro zawodów mieścić się będzie w Remizie OSP. Czynne w dniu imprezy tj. 04 września 2022 roku od godziny 9:20 do godziny 11:20. Biuro zawodów po godzinie 11:20 zostaje zamknięte. W dniu 04 września 2022 roku w godzinach pracy biura zawodów możliwa będzie pełna weryfikacja i odebranie numeru startowego z chipem oraz pakietu startowego.
PROGRAM IMPREZY:
04.09.2022 r. (niedziela)
 9:20 –11:20 – otwarcie biura zawodów;
 11:25 – 11:30 rozgrzewka dla dzieci
 11:30 – 11:40 start do biegu dla dzieci
 11:40 – 11:50 – wspólna rozgrzewka;
 11:51 – uroczyste otwarcie biegu przez Panią Burmistrz Dzierzgonia JOLANTĘ SZEWCZUN ;
 12:00 – start do Biegu na dystansie 13.4 km
 12:10 – start do Biegu na dystansie 5 km.
 12:11 - start do Marszu NW na dystansie 5 km.
 14.05 – 14.07: regulaminowe zakończenie biegu oraz Marszu NW;
 14.20 – ceremonia dekoracji

Uwaga!!! w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.


W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu na dystansie 13.4 km otrzymuje:
- numer startowy wraz z czterema agrafkami;
- posiłek regeneracyjny;
- unikatowy medal tłoczony na mecie;
szanse na atrakcyjne nagrody w losowaniu (tylko dla osób obecnych na zakończeniu ze swoim numerem startowym). 

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu i marszu NW na dystansie 5 km. otrzymuje:
- numer startowy wraz z czterema agrafkami;
- posiłek regeneracyjny;
- unikatowy medal tłoczony na mecie;
szanse na atrakcyjne nagrody w losowaniu (tylko dla osób obecnych na zakończeniu ze swoim numerem startowym)


W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu dla dzieci na dystansie ok 400 m. otrzymuje:
- numer startowy wraz z czterema agrafkami;
- posiłek regeneracyjny;
-unikatowy medal tłoczony na mecie;


Organizator przewiduje 200 pakietów startowych + 50 pakietów dla dzieci.
-  75 os. bieg na dystansie 13.4 km,
-125 os. bieg i marsz NW 5 km,
-  50 os. bieg dla dzieci.

Opłata startowa w biegu głównym na dystansie 13.4 km :

od 15.02.2022 do 28.02.2022 – 40 zł
od 01.03.2022 do 25.08.2022 – 45 zł
od 04.09.2022 do 04.09.2022 – 50 zł
od 15.02.2022 do 25.08.2022 mieszkańcy gminy Dzierzgoń - 35 zł
od 04.09.2022 do 04.09.2022 mieszkańcy gminy Dzierzgoń - 50 zł


2. Opłata startowa w biegu i marszu NW na dystansie 5 km
od 15.02.2022 do 28.02.2022 - 40 zł
od 01.03.2022 do 25.08.2022 - 45 zł
od 04.09.2022 do 04.09.2022 - 50 zł
od 15.02.2022 do 25.08.2022 mieszkańcy gminy Dzierzgoń - 35 zł
od 04.09.2022 do 04.09.2022 mieszkańcy gminy Dzierzgoń - 50 zł,


3. Opłata startowa w biegu dla dzieci
od 15.02.2022 do 25.08.2022 - 15 zł
od 15.02.2022 do 25.08.2022 mieszkańcy gminy Dzierzgoń - 15 zł

 


 W biurze zawodów będą prowadzone również zapisy i przyjmowane opłaty startowe.
 Opłata startowa w dniu zawodów wynosi w biegu 13.4 km - 50 zł w biegu i marszu NW 5 km - 50 zł, bieg dla dzieci 15 zł;

Nagrody:
1. W kategorii K/M „Open” w biegu 13.4 km
I miejsce – nagroda rzeczowa
II miejsce – nagroda rzeczowa
III miejsce – nagroda rzeczowa
W kat. K/M wiekowych pierwszych trzech zawodników statuetki lub puchary.
2. W kategorii K/M ,,OPEN''5 km oraz marszu NW – rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów oraz puchary lub statuetki dla pierwszej trójki.
W kat. K/M wiekowych pierwszych trzech zawodników statuetki lub puchary.

3. W kategorii K/M najlepszy zawodnik gminy Dzierzgoń – statuetki lub puchary

4.Nagrody nie dublują się – pierwsza trójka z kat. „Open” nie jest klasyfikowana w kategoriach wiekowych


5.Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach oraz uwzględnienia dodatkowych kategorii.


Klasyfikacja końcowa:
Kategorie wiekowe Biegu 13.4 km
1. klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – OPEN
klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:
1. K i M- (16-29 lat)
2. K i M- (30-49 lat)
3. K i M (50-59 lat)

4. K i M (60 i więcej)
Kategorie wiekowe Biegu na dystansie 5 km
2. klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – OPEN
klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:
1. K i M-(12-19 lat)
2. K i M-20-39 lat)
3. K i M-40-59 lat)

5. K i M-(60 i więcej)

Kategorie wiekowe Marszu NW na dystansie 5 km
3.Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn - OPEN
Kategorie wiekowe Marszu NW na 5 km
1. K i M- (0-29 lat)
2. K i M- (30-49 lat)
3. K i M- (50 i więcej)
Prowadzona będzie kategoria K i M  najlepszy zawodnik gminy Dzierzgoń.
Prowadzona będzie kategoria K i M najstarszy uczestnik.


Opis trasy biegu:
Bieg główny na 13,4 km:
- START: ul. Żurawia (droga gminna nr. 220022G) , ul. Krzywa (droga gminna nr 220023G) - Pl. Wolności
(droga wojewódzka 515 chodnik) – przecina drogę wojewódzką 527
- ul. Elbląska (droga wojewódzka 515 chodnik) do drogi gminnej nr 220028G do Nowin skrzyżowanie do
drogi powiatowej nr 3125G NOWIEC – BĄGART
- droga powiatowa nr 3126G BĄGART – Święty Gaj do drogi wewnętrznej 721
- od drogi 721 poprzez drogi wewnętrzne gminne nr 735,745, drogi skarbu Państwa (Wody Polskie) 289,
295, 352 do drogi wojewódzkiej 527
- od drogi wojewódzkiej 527 do Dzierzgonia
- ulica powiatowa Żeromskiego nr 3158G do ul. Żurawia (droga gminna nr. 220022G) – META
Trasa w 65% drogi utwardzone - składa się głównie z długich odcinków asfaltowych i kostki
chodnikowej. Trasa w 35% drogi utwardzone - składa się z płyty jomb.

Towarzyszący bieg na 5 km:
- START: ul. Żurawia (droga gminna nr. 220022G) , ul. Krzywa (droga gminna nr 220023G) - Pl. Wolności 
(droga wojewódzka 515 chodnik) – przecina drogę wojewódzką 527
- ul. Elbląska (droga wojewódzka 515 chodnik) do drogi gminnej nr 220028G do Nowin następnie w
kierunku drogi powiatowej nr 3125G NOWIEC – BĄGART i nawrót.
- Powrót po tej samej trasie.
- ul. Żurawia (droga gminna nr. 220022G) – META
Trasa w 100% drogi utwardzone - składa się głównie z długich odcinków asfaltowych i kostki
chodnikowej.


Towarzyszący marsz nordic walking na 5 km:
- START: ul. Żurawia (droga gminna nr. 220022G) , ul. Krzywa (droga gminna nr 220023G) - Pl. Wolności (droga wojewódzka 515 chodnik) – przecina drogę wojewódzką 527
- ul. Elbląska (droga wojewódzka 515 chodnik) do drogi gminnej nr 220028G do Nowin następnie w kierunku drogi powiatowej nr 3125G NOWIEC– BĄGART i nawrót.
- Powrót po tej samej trasie.
- ul. Żurawia (droga gminna nr. 220022G) – META
Trasa w 100% drogi utwardzone - składa się głównie z długich odcinków asfaltowych i kostki chodnikowej.


ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu oraz Marszu NW jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl lub bezpośrednio w Biurze Zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia
każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

Więcej w Regulaminie.

ORGANIZATORZY.

Views: 1104

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ