No Name Surname Miejcowość
1 Hanna Frączek Banino
2 Agnieszka Frączek Banino