No Name Surname Miejcowość
1 BARTOSZ DERKOWSKI GLINCZ
2 WANDA DERKOWSKA GLINCZ