No Name Surname Miejcowość
1 Żaneta Kuryło Glincz
2 Franciszek Kuryło Glincz