No Name Surname Miejcowość
1 Rafał Stawirej Gdańsk
2 Stanisław Stawirej Gdańsk