No Name Surname Miejcowość
1 Tomasz Chabowski Sztum
2 Krzysztof Chudzik Sztum