No Name Surname Miejcowość
1 Tomasz Dudziński Sztum
2 Adrian Rychlewski Malbork