No Name Surname Miejcowość
1 Albert Witkowski Tralewo
2 Piotr Odziemczyk Elbląg