No Name Surname Miejcowość
1 Grzegorz Kubiński Dzierzgoń
2 Łukasz Pskiet Dzierzgoń