No Name Surname Miejcowość
1 Chrystian Czarnecki Sztum
2 Piotr Kwiatkowski Sztum