No Name Surname Miejcowość
1 Paweł Zieliński Dzierzgoń
2 Dawid Rogowski Dzierzgoń