Event Results
Suwałki - "Wyklętym" -
Pomóż Biegiem -
Policz się z Cukrzycą - III Suwalski Bieg -
XIV Mikołajkowe Biegi Uliczne - Mikołajkowa Dyszka -