Event Results
Biegun - Siwy Dym -
Extremalny Bieg Kowboja -
#003 Szczycieńska Extremalna Trójka -