Event Results
IV Tczewski Cross Rowerowy -
Puchar Kaszub we Wrotkarstwie Szybkim 4/6 -