REGULAMIN
Marszu i Rajdu Nordic Walking 5 km
w ramach XXXI Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja 2024


I. Cel.
- uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
– popularyzowanie marszów Nordic Walking, jako jednej z najprostszej formy ruchu.
– promocja Miasta i Gminy Sztum oraz powiatu sztumskiego.
- w ramach imprezy odbędzie się marsz rekreacyjny NW na 5 km bez klasyfikacji
II. Organizatorzy: Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” Sztum
III. Współorganizatorzy i partnerzy.
Miasto i Gmina Sztum-partner strategiczny, Sztumskie Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski w Gdańsku,
Starostwo Powiatowe w Sztumie, Sztumska Agencja Rozrywkowa „Burczyk-Estrada”, Pomorskie Zrzeszenie
LZS w Gdańsku, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie i liczni darczyńcy.
IV. Patronaty.
– patronat honorowy – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum,
V. Termin i miejsce.
– 3 maj 2024 r. godz.14.40– Start i meta na plaży miejskiej
– Długość trasy wynosi 5 km -Bulwarem Zamkowym oraz wokół Jeziora Zajezierskiego /jedna pętla/.
– Biuro zawodów czynne w dniu 3 maja 2024 r. od godziny 10.30 w sali Sztumskiego Centrum Kultury, - ---
- Odbieranie numerów, pakietów do 14.00
– Natryski , przebieralnie na stadionie miejskim w Sztumie, ul. Reja (w odległości 400 m od biura zawodów).
VI. Kategorie wiekowe w marszu NW:
- klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
- klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn
Kobiety: Mężczyźni:
- do 39 lat - do 39 lat
- 40- 49 lat - 40-49 lat
-50- 59 lat - 50-59 lat
- 60-69 lat - 60-69 lat -
- 70 lat + - 70 lat +
VII. Zgłoszenia i weryfikacja.
– Zgłoszenia do marszu i rajdu Nordic Walking przez portal www.elektronicznezapisy.pl, - pozycja: Sztum
„Marsz Nordic Walking do 30.04.20224r., do godz. 24.00/do wyczerpania limitu/ oraz opłata startowego w
systemie tPay. Limit uczestników ustala się na 100 osób + 30 rajd NW
– W dniu zawodów opłata startowa w kwocie 100 zł dla wszystkich chętnych w miarę wolnych miejsc.
– Wszyscy zawodnicy biorący udział w marszu Nordic Walking muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Organizacyjnym w dniu 3 maja 2024r. od godziny 10.30. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód
osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację. Uczestnicy rajdu NW też zgłaszają się do
biura zawodów po odbiór numeru startowego.
– Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na udział w marszu i rajdzie NW.
– Warunkiem dopuszczenia zawodnika do marszu i rajdu NW będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o
zdolności do udziału w marszu i rajdzie Nordic Walking. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z
regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb biegu.
VIII. Opłaty startowe:
 Opłaty startowe w marszu i rajdzie Nordic Walking 5 km
 4-13.02.2024 r. – 40 zł
 14-29.02.2024 r. - 45 zł
 1-31.03.2024 r. - 50 zł
 1-20.04.2024 r. – 55 zł
 21-30.04.2024 lub do wyczerpania limitu -60 zł
 w dniu zawodów w miarę wolnych miejsc-100 zł
- mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum 35 zł– przez cały okres zgłoszeń do 30. 04. 2024; w dniu zawodów-100 zł
-członkowie LKS „Zantyr” Sztum 25 zł– przez cały okres zgłoszeń do 30. 04. 2024; w dniu zawodów-100 zł
- Opłaty startowe marszu i rajdu NW w systemie „tPay” przy zgłaszaniu na www.elektronicznezapisy.pl
– Uwaga! Zapisy mogą być wcześniej zamknięte po uzyskaniu limitu zgłoszeń.
– W dniu imprezy opłata startowa dla wszystkich uczestników marszu i rajdu Nordic Walking w kwocie 100 zł
w biurze zawodów/ w miarę wolnych miejsc./
– Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
IX. Nagrody.
– puchary/statuetki dla pierwszej trójki kobiet i mężczyzn open i w każdej kategorii wiekowej oraz upominki
- puchary/statuetki dla 3 najszybszych K i M – mieszkańców Miasta i Gminy Sztum „open”
- nagrody do losowania wśród uczestników marszu NW i biegu głównego
- puchary/statuetki i upominki dla 3 najlepszych par małżeńskich/suma czasów./
Dla wszystkich uczestników marszu i rajdu NW– numer startowy, koszulka pamiątkowy medal, napoje, posiłek,
losowanie . W ramach imprezy odbędzie się marsz rekreacyjny NW na 5 km bez klasyfikacji .
UWAGA:
- Osoby nagradzane muszą obowiązkowo przedstawić numer PESEL !!!
X. Postanowienia końcowe.
– W marszu NW obowiązywać będą chipy – (zwrot po ukończeniu biegu i z nich losowanie nagród/
– Startujemy bez przeciwwskazań lekarskich, na własną odpowiedzialność, podpisując oświadczenie
– Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do uczestników biegu
– Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności
cywilnej z tytułu wypadku lub odniesionych obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek innych strat
– Organizator zapewnia przebieralnie, depozyt, prysznice, masaże
– Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy,
– Ubezpieczenie należy do uczestników marszu NW,
– Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora,
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjnych wszelkich
materiałów filmowych i zdjęć
– Zapisz się i wystartuj, na pewno warto.
Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i danych osobowych przez organizatora
LKS Zantyr Sztum dla celów informacyjnych, reklamowych, promocyjnych w związku z organizacją i przeprowadzeniem
imprezy.
Zgoda obejmuje formy publikacji, w szczególności galeria zdjęć i wyniki zawodów w intrenecie, relacja w gazecie, film
promocyjny itp. Wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu,
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie
uznanych za nieetyczne.
Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie jest obowiązkowe ale stanowi warunek udziału w ww. imprezie. Uczestnik
ma prawo w każdej chwili dokonać korekty własnych danych osobowych.
Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor imprezy z sędzią głównym zawodów!!!
Cała impreza pod hasłem „Sport, rekreacja, wypoczynek, relaks i muzyka”. Gastronomia na miejscu imprezy.
Kontakt: Ryszard Mazerski – kom. 608 038 472; Bożena Grabowska – 602 492 691
e;mail – sztum@zantyr.pl
Strona internetowa: www.zantyr.pl ; www.sztum.pl ; www.elektronicznezapisy.pl ; www.maratonypolskie.pl

Wyświetleń: 4188

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ