Zapraszamy do udziału w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, który odbędzie sie 3 marca 2024 roky na terenie historycznego Fortu III w Piątnicy.

CELE I ZAŁOŻENIA IMPREZY

 • Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 –1963 w obrębie przedwojennych granic RP. – tzw. Żołnierzom Wyklętym
 • Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania

TERMIN, MIEJSCE

3 marca 2024, godz. 12.00

Piątnica Poduchowna, Fort III

TRASA, DYSTANS

Bieg OPEN KOBIETY, OPEN MĘZCZYŹNI, MUNDUROWI - dystans 1963 m

Bieg RODZINNY - dystans 500 m

Trasa:

 • Pagórkowaty (teren Fortu III w Piątnicy).
 • Nawierzchnia asfaltowa, kamienista, ubita droga gruntowa – w zależności od pogody możliwe błoto/śnieg
 • Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
 • Zawodników nie obowiązuje limit czasu.
 • Organizator zastrzega sobie modyfikacje trasy w zależności od pogody

BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY

 • Adres biura zawodów: Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica

W dniu biegu (6 marca 2022 r.) Fort III Piątnica

 • Za rzeczy wartościowe pozostawione na trasie i w obrębie trenu biegu organizator nie odpowiada.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

 • 10:00-11:45 Zapisy i wydawanie pakietów startowych w Biurze Zawodów
 • 12:00 Start biegu ,,Biegu Rodzinnego’’
 • 12:30 Start biegu (Open Kobiety , Open Mężczyźni, strażacy i mundurowi)
 • 13:30 Uroczyste zakończenie imprezy, wręczenie pucharów

 KLASYFIKACJA

 • Bieg Rodziny klasyfikacja 1-3 miejsce kobiety, mężczyźni (do 12 roku życia)
 • Open Kobiety, Open Mężczyźni klasyfikacja 1-3 miejsce kobiety mężczyźni (od 12 roku życia).
 • Kategoria strażacy i mundurowi (wymogiem obligatoryjny jest bieg w pełnym umundurowaniu koszarowym) klasyfikacja 1-3 miejsce kobiety i mężczyźni

 

WARUNKI UCZESTNICTWA :

 • Bieg ma charakter otwarty. Zawody będą prowadzone w duchu fair play.
 • Prawo do samodzielnego startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 5.03.2022 roku ukończyły 16 rok życia. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 • Osoby poniżej 16 roku mogą zgłosić się i uczestniczyć w biegu wyłącznie wspólnie ze swoim opiekunem prawnym lub nauczycielem prowadzącym zajęcia wychowania fizycznego, danej szkoły podstawowej do której uczęszcza uczestnik, pod opieką którego pozostają na całej trasie biegu.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze zawodów w dniu startu w godz. od 10:00 do 11:45. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dowód tożsamości, a niepełnoletni legitymację szkolną. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie (druk do pobrania w biurze zawodów oraz na stronie www.gminapiatnica.pl) w przypadku osób pełnoletnich lub podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych z podaniem ich numerów PESEL (w przypadku osób w wieku 16-17 lat).
 • Każdy uczestnik biegu musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów i służb porządkowych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu biegu.
 • Każdy zawodnik bierze udział w zawodach w swoim stroju sportowym. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani przez organizatora.
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.
 • Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone lub zniszczone.
 • Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów ma obowiązek zapoznać się
  z regulaminem biegu, oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Wyświetleń: 4115

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ