Regulamin rajdu rowerowego

Bike Krajna 2024

25 maja 2024 r.

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów

PATRONAT

 • Starosta Złotowski

 • Burmistrz Złotowa

 • Wójt Gminy Złotów

 • Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie

 • Wójt Gminy Tarnówka

 • Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

 • Prezes LGD Krajna Złotowska

 

OSOBY DO KONTAKTU

 • Dyrektor Biura LGD Krajna Złotowska – p. Marek Romaniec,

tel.: 67 263 33 98, email: dyrektor@krajnazlotowska.pl,

 • komandor: p. Bartosz Woźniak,

tel.: 696 195 945, email: wozniak_b@o2.pl

przy współudziale p. Romana Wawrzyniaka.

 

CELE RAJDU

 • popularyzacja turystyki rowerowej w regionie,

 • integracja lokalnej społeczności,

 • poznanie walorów krajoznawczych Krajny.

 

TERMIN I TRASY RAJDU

 • termin: 25 maja 2024 r., godz. 8:00,

miejsce startu i mety: Złotów, ul. Partyzantów 8 - Zagroda Krajeńska w Złotowie, (https://goo.gl/maps/u3CDDhFsqhH5LWAy6)

 • harmonogram rajdu:

  • godz. 7:30 – 10:00 – potwierdzenie uczestnictwa i odbiór pakietów startowych,

  • godz. 8:00 – strat grup na trasie 100 km,

  • godz. 9:30 – start grup na trasie 70 km,

  • godz. 10:00 – start grup na trasie 50 km,

  • bufet - wiata turystyczna nad jez. Jastrowskim Wielkim, Jastrowie, ul. Graniczna (od strony tzw. „dzikiej plaży”), (https://maps.app.goo.gl/3CZ1cjrQD51aVJfw7),

  • ok godz. 13:30 – ciepły posiłek: Złotów, ul. Partyzantów 8 – Półwysep Rybacki, wydawany do godz. 15:30,

  • ok. godz. 15:30 – zakończenie rajdu, wręczenie okolicznościowych medali dla wszystkich Uczestników.

 • przebiegi tras:

   • 50 km, nawierzchnia 50% / 50% (szutry/asfalt):

https://pl.mapy.cz/s/lofecamamu

   • 70 km, nawierzchnia 50% / 50% (szutry/asfalt):

https://pl.mapy.cz/s/dadedutopa

   • 100 km, nawierzchnia 60% / 40% (szutry/asfalt):

https://pl.mapy.cz/s/kumedarota

 

TRASEO (możliwośc nawigacji po zainstalowaniu aplikacji TRASEO na telefonie):

Proszę pamiętać, aby zezwolić aplikacji na korzystanie z lokalizacji naszego telefonu.

50 km:

https://www.traseo.pl/trasa/bike-krajna-2024-50-km

lub kod trasy z aplikacji traseo: 351654

70 km:

https://www.traseo.pl/trasa/bike-krajna-2024-70-km

lub kod trasy z aplikacji traseo: 351655

100 km:

https://www.traseo.pl/trasa/bike-krajna-2024-100-km

lub kod trasy z aplikacji traseo: 351656

W aplikacji traseo można także wpisać w wyszukiwanie frazę "Bike Krajna 2024" i wybrać dany dystans. 

Po wybraniu trasy:

 • rozszerzamy widok menu (ruch palcem od dołu do góry),
 • wybieramy "podążaj trasą",
 • ignorujemy komunikat o byciu zbyt daleko od trasy i wybieramy "podążaj trasą" i
 • jedziemy! :) 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • każdy Uczestnik przed startem w rajdzie ma obowiązek zapoznać się
  z regulaminem i potwierdzić go podpisując kartę zgłoszeniową w trakcie odbioru pakietu startowego,

 • uczestnictwo w rajdzie jest odpłatne, wynosi 80,00 zł od osoby, bez względu na długość trasy,

 • rejestracja Uczestników odbywać się będzie na stronie internetowej: https://elektronicznezapisy.pl/, w zakładce imprezy,

 • termin zgłoszeń i dokonywania wpłat: do 6 maja 2024 r., w terminie 14 dni od daty zarejestrowania Uczestnik jest zobowiązany do dokonania wpłaty poprzez system Blue Media S.A. Po upływie tego terminu, w przypadku nie dokonania wpłaty, Organizator ma prawo skreślić Uczestnika z listy,

 • posiadanie stanu zdrowia umożliwiającego uczestnictwo w rajdzie,

 • posiadanie przez Uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,

 • zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych,

 • osoby niepełnoletnie w wieku 16-17 lat mają prawo uczestnictwa w rajdzie tylko za pisemną zgodą   rodziców bądź opiekunów, pozwolenie należy dostarczyć do organizatorów w momencie odbioru pakietu startowego,

 • osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 15 lat mogą uczestniczyć w wyłącznie pod stałą opieką osoby dorosłej,

 • w przypadku, gdy ze względu na okoliczności niezależne od organizatora, rajd nie będzie mógł odbyć się w obwieszczonym terminie, organizator ustanowi nowy termin rajdu. Jeżeli Uczestnikowi nowy termin nie będzie odpowiadał organizator zwróci wpisowe Uczestnikowi na jego wniosek przekazany drogą email na adres: biuro@krajnazlotowska.pl.

 

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

 • okolicznościowa koszulka rajdowa,

 • oryginalny numer startowy z własnym imieniem (należy go zamocować na kierownicy roweru),

 • medal (wręczany na mecie rajdu),

 • ubezpieczenie nw,

 • bufet na trasie i jeden ciepły posiłek na koniec rajdu,

 • dwa dwuosobowe pobyty weekendowe – będą rozlosowane wśród Uczestników na zakończeniu rajdu.

 

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 • przestrzegania niniejszego regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,

 • ze względu na rekreacyjny charakter rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,

 • posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie, do piętnastu rowerów, należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m. Kolumny oddalone od siebie o 200 m (umożliwiając pojazdom wyprzedzenie danej kolumny; na podstawie art. 32 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym),

 • każdy Uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie, dostosowanym do prędkości innych Uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,

 • każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,

 • podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,

 • Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,

 • zachowujemy aktualne na dzień wyjazdu wymogi związane z sytuacją pandemiczną,

 • zboczenie z trasy rajdu jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w rajdzie.

Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

 

Na trasie zabrania się:

 • spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

 • zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

 • niszczenia przyrody.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 • organizator rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec Uczestników jak i osób trzecich,

 • każdy Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie,

 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez Uczestników,

 • organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy Uczestników.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu, warunków RODO, OWU ubezpieczyciela oraz wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku na potrzeby promocji i publikacji relacji z rajdu,

 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,

 • w sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną,

 • nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika od jego przestrzegania.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 • każdy Uczestnik, na starcie rajdu, otrzyma talony do wykorzystania w bufecie na trasie rajdu oraz na ciepły posiłek na mecie rajdu,

 • samochód można zaparkować m.in. przy ul. Wioślarskiej (https://maps.app.goo.gl/d4HCLRevNu89du4K8) lub przed byłym amfiteatrem w Złotowie (https://maps.app.goo.gl/RzeyFL8ahJ3oQ9JC6)

 • podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.,

 • dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

  • Visa

  • Visa Electron

  • Mastercard

  • MasterCard Electronic

  • Maestro,

 • w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego,

 • czas rejestracji wpłaty w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą wynosi 3 dni robocze od dnia uznania rachunku bankowego Organizatora,

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Wyświetleń: 9467

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ