Wydarzenie na facebooku

 

I. Cel wycieczki
- wzbudzenie zainteresowania historycznego
- poznanie wybranych legend
- integracja międzypokoleniowa

II. Organizatorzy
Przewodnicy PTTK Oddział w Białymstoku: Paweł Kalinowski i Krzysztof Kropiwnicki.

III. Termin spotkania
23 marca 2024. (sobota)

IV. Przebieg wycieczki:
12.00 – zbiórka uczestników na parkingu przy SP 9 w Białymstoku;
– przywitanie, omówienie przebiegu trasy, przypomnienie regulaminu wycieczki oraz zasad zachowania
12.15 - rozpoczęcie

V. Zasady uczestnictwa:
1. Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszego zgłoszenia przez stronę: www.elektronicznezapisy.pl
2. Liczba miejsc jest ograniczona do 30 uczestników, którzy dokonają uprzedniej rejestraci i opłaty potwierdzającej chęć udziału.
3. Warunkiem udziału w spacerze jest pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji wydarzenia oraz osobnej  zgody na wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej w celu promocji. W przypadku osób niepełnoletnich zgody za nich podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
4. Wpisanie się na listę uczestników wydarzenia jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu.
5. W wycieczce Ogórkiem prawo uczestnictwa mają osoby, które do dnia wycieczki ukończą 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą uczestniczyć  pod warunkiem posiadania pisemnej zgody opiekuna na udział w imprezie, z tym że osoby poniżej 15 lat mogą wziąć udział pod osobistą opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

VI. Informacje dodatkowe
1. Uczestnicy Wycieczki nie będą objęci ubezpieczeniem od następstw  nieszczęśliwych wypadków.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas spaceru, za wypadki i szkody wynikłe w czasie spaceru, zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich.
3. Organizatorzy nie zapewniają miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.  
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu spaceru.

 

Paweł Kalinowski
telefon: 603 054 868
e-mail: pawelkalinowskirun@gmail.com

Wyświetleń: 669

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ