Grupa imprez

ZASADY UCZESTNICTWA I WERYFIKACJA
1. W biegu przeszkodowym może wziąć udział osoba, która najpóźniej do 28.04.2024 r. ukończy 18 lat.
2. Limit uczestników:
I seria – start godz. 15:00 – 50 osób
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań lekarskich potwierdzone własnoręcznym podpisem na oświadczeniu o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów na drukach Organizatorów.
4. Każdy z zawodników startuje w biegu na własną odpowiedzialność.
5. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacji można dokonać:
* Osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
* Przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika oświadczenia oraz ksera dokumentu tożsamości uczestnika.

Adres Biura Zawodów: Żukowo; Park „Nad Jeziorkiem” ul. Książąt Pomorskich.
Biuro Zawodów – czynne:

w sobotę w godzinach 16-20 w Kaszubskim Centrum Sportu

w dniu imprezy w godzinach od 11.00 - 14.30.

6. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki lub innej odzieży. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą
dyskwalifikacji.
7. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
8. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa ustalonych przez organizatora w tym podczas wyścigu poruszania się tylko na trasie wyznaczonej i oznakowanej oraz pokonywania przeszkód na trasie tylko w sposób zalecany przez Organizatora.
9. Kibice i publiczność ma zakaz używania przeszkód ustawionych na trasie wyścigu oraz w jakikolwiek sposób pomagania zawodnikom.
10. Osoby biegnące z numerem startowym innej osoby będę zdyskwalifikowane.

Trasa i przeszkody

(pętle pokonujemy dwuktrotnie, ok. 4,5 km i 22 przeszkody)

1. pętla z oponą
2. czołganie
3. przeprawa wodna
4. wory
5. bagno
6. równoważnie
7. koziołki
8. scianka z pasów
9. dywan z opon
10. donat
11. lina

Wyświetleń: 2643

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ