Wydarzenie na facebooku

Otwarte Mistrzostwa Gminy Władysławowo w Szachach

____________________________________________________________________________________________________________________________

Jednocześnie odbędzie się też impreza:

- Otwarte Mistrzostwa Gminy Władysławowo w Warcabach, gdzie zapisać możemy się pod linkiem:
https://elektronicznezapisy.pl/event/10531/strona.html
____________________________________________________________________________________________________________________________

1. Organizatorzy

a) Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie – ul. gen. Hallera 19, tel. 537-247-994, e-mail: sport@wladyslawowo.pl
b) Stowarzyszenie Szotland

2. Termin i miejsce imprezy
a) termin: 10 kwietnia 2024 r., godz. 18:00,
b) miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. 1000-lecia P.P. 2, Władysławowo.

3. Warunki uczestnictwa i limit
a) prawo uczestnictwa w imprezie posiadają osoby, które 10 kwietnia 2024 r. będą mieli ukończone 8 lat (urodzone przed 10.04.2016 r.) i okażą podczas weryfikacji dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
b) osoby, które nie będą miały ukończonych 18 lat muszą uczestniczyć wraz z opiekunami prawnymi lub posiadać ich pisemną zgodę,
c) impreza odbędzie się jeśli do gry w poszczególnych mistrzostwach chętnych będzie minimum 10 osób.

4. Warunki finansowe i zgłoszenia
a) zawodnicy startują na własny koszt,
b) koszty organizacyjne pokrywają Organizatorzy i sponsorzy,
c) zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.elektronicznezapisy.pl - za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przelanie do 6 kwietnia 2024 r. włącznie, opłaty startowej w wysokości 10 zł za poszczególne mistrzostwa,
d) nie ma możliwości zapisania się na miejscu.

5. Zasady rozgrywek
a) mistrzostwa w warcabach rozegrane zostaną na planszy 64-polowej.
b) mistrzostwa w szachach rozegrane zostaną w wariancie błyskawicznym (5 min na zawodnika, dogrywka – 2 min).
c) system rozgrywek ustalony zostanie przez Organizatora na miejscu imprezy.

6. Nagrody
a) dla trzech najlepszych zawodników w poszczególnych mistrzostwach Organizator zapewni pamiątkowe puchary
b) w zależności od ilości startujących zawodników Organizator zapewni dodatkowo odpowiednie nagrody lub upominki.

7. Pozostałe sprawy organizacyjne
a) impreza zaliczana jest do Ligi Sportowej Gminy Władysławowo,
b) impreza jest ubezpieczona na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia wymaga wykupienia polisy przez uczestnika,
c) zawodnicy zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z imprezą z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,
d) zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy,
e) Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), wszelkie kwestie sporne dotyczące imprezy rozstrzyga Organizator, a jego decyzje są ostateczne i niepodważalne. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora,
f) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie; obowiązująca wersja
dostępna będzie podczas imprezy.

Wyświetleń: 1154

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ