1. Cel :

– promocja aktywnego spędzania czasu wolnego,

– podnoszenie sprawności ruchowej  młodzieży i osób starszych,

- pomoc dla Anny Brzezińskiej

– upowszechnianie i popularyzacja biegania oraz Nordic Walking jako czynnej formy wypoczynku wśród mieszkańców Piekar Śląskich,

 

  1. Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

Stowarzyszenie „Lecymy Durś”

 

III. Termin i miejsce:

–  21 kwietnia 2024r. Godz. 10 00

 

  1. Uczestnicy i zasady udziału :

Zawody są imprezą ogólnodostępną, udział mogą brać wszyscy chętni.

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dobry stan zdrowia pozwalający na udział w zawodach sportowych oraz brak przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu.

Każdy z uczestników musi posiadać oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.  Limit uczestników wynosi 700 osób.

Wpisowe do zawodów wynosi 20 zł, można wpłacać na konto:

https://onkozbiorka.pl/anna-brzezinska/przekaz-darowizne

przy wpisowym prosimy o podanie imienia i nazwiska (np. Wpisowe Jan Nowak).

W dniu zawodów, będą przygotowane specjalne puszki Fundacji i prowadzona będzie zbiórka.

 

  1. Dystans i zasady uczestnictwa:

Zmagania polegać będą na pokonywaniu  wyznaczonej  ok.5 km pętli przez uczestników rywalizacji. Każdy z uczestników może pokonać wyznaczoną trasę dowolną ilość razy. Start uczestników ze stadionu MOSIR przy ul. Olimpijskiej 3 a trasa przebiegać będzie w lesie Dioblina.

Zapisy do imprezy elektroniczne pod linkiem:

 

Zapisy przyjmowane są do czwartku 18 kwietnia.

Starty poszczególnych grup 20 osobowych będą odbywać się w odstępach 1 minutowych.

W zmaganiach mogą brać udział również osoby niepełnoletnie ale muszą się one znajdować pod opieką osoby dorosłej.

 

VII. Nagrody:

  • certyfikaty dla wszystkich uczestników

 

VIII. Postanowienia końcowe:

 

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu, a także do podejmowania decyzji w sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie.

Impreza przeprowadzona zostania zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami i przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.

 

 

  1. Ochrona danych osobowych:

 

  1. Dane osobowe uczestników uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

               2.Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

               3.Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO –realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit.

  1. a) RODO –dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

               4.Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.

               5.Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

               6.Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w „zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje -w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika  na liście startowej zawodów w Piekarach Śląskich oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania zawodów.

 

 

DANE KONTAKTOWE DO ORGANIZATORA :

                     ADRIAN SZASTOK  603 137 290

 

 

Wyświetleń: 1600

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ