REGULAMIN

IV POMORSKIEGO BIEGU
„WALKI O PAMIĘĆ”

Bieg I – Stalag II B Hammerstein – Czarne, dnia 11 maja 2024 r.
Bieg II – Las Szpęgawski, koło Szpęgawska, dnia 25 maja 2024 r.
Bieg III – Lasy Piaśnickie – koło Wejherowa, dnia 15 czerwca 2024 r.
Bieg IV – Stutthof „Marsz Śmierci” – Krępa Kaszubska, dnia 17 sierpnia 2024 r.
Bieg V – Obrońców Helu – Hel, dnia 31 sierpnia 2024 r.
Bieg VI – Bieg „Inki” – Lubichowo, dnia 07 września 2024 r.


plakat

 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w IV Pomorskim Biegu „Walki
o Pamięć” dla osób dorosłych, które w dniu zawodów ukończyły 18 rok życia.
Bieg dla osób dorosłych jest biegiem głównym. Czas podczas biegu głównego
jest mierzony każdemu zawodnikowi, który od organizatora otrzymuje numer
startowy wraz z chipem. Zawodnicy którzy wezmą udział w pięciu z sześciu
biegów zostaną sklasyfikowani w klasyfikacji generalnej całej edycji.
Są przewidziane następujące kategorie wiekowe:
- od 18 do 29 roku życia
- od 30 do 39 roku życia
- od 40 do 49 roku życia
- od 50 do 59 roku życia
- od 60 roku życia
z podziałem dla kobiet i mężczyzn.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń należy dokonywać poprzez stronę internetową którą udostępni firma
mierząca czas zawodnikom podczas zawodów.
Przy zapisywaniu, należy podać IMIĘ, NAZWISKO, ROK URODZENIA,
MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA
Warunkiem wzięcia udziału w IV Pomorskim Biegu „Walki o Pamięć” jest
uiszczenie wpłaty na konto: 16 9326 0006 0043 9448 2000 0010
Wpłata wynosi 50 zł dla każdego biegu z odpowiednim dopiskiem: Czarne lub
Szpęgawsk lub Lasy Piaśnickie lub Krępa Kaszubska lub Hel lub Lubichowo

Opłaty ze względu na potrzebę wcześniejszego zamówienia odpowiedniej ilości
medali muszą być uiszczone do niedzieli poprzedzającej dany bieg, tj.
Opłata do dnia 04 maja 2024 r. za Bieg I – Stalag II B Hammerstein – Czarne,
dnia 11 maja 2024 r.
Opłata do dnia 18 maja 2024 r. za Bieg II – Szpęgawsk, dnia 25 maja 2024 r.
Opłata do dnia 08 czerwca 2024 r. za Bieg III – Lasy Piaśnickie – koło
Wejherowa, dnia 15 czerwca 2024 r.
Opłata do dnia 10 sierpnia 2024 r. za Bieg IV – Stutthof Marsz Śmierci – Krępa
Kaszubska, dnia 17 sierpnia 2024 r.
Opłata do dnia 25 sierpnia 2024 r. za Bieg V – Obrońców Helu – Hel, dnia 31
sierpnia 2024 r.
Opłata do dnia 01 września 2024 r. za Bieg VI – Bieg Inki – Lubichowo, dnia 07
września 2024 r.
Każdy uczestnik biegu dla osób dorosłych otrzyma po zakończonym biegu
pamiątkowy medal.
Zawodnicy, którzy opłacą wpisowe na poszczególny bieg, a nie wezmą w nim
udziału, będą mogli odebrać gadżety do końca 2024 r. w siedzibie
Stowarzyszenia „Brygada Inki” w Czarnem przy ul. Długiej 7, po uprzednim
umówieniu się telefonicznie (nr tel. 604 632 343). Organizator nie zwraca
wpisowego, gdyż cała kwota wpisowego jest przeznaczona wyłącznie na zakup
medali oraz pucharów.
Organizator dopuszcza zorganizowanie biegu dla dzieci i młodzieży, jeśli środki
finansowe na to pozwolą i będzie taka wola miejscowych współorganizatorów
poszczególnej edycji biegu. Bieg dla dzieci i młodzieży nie może wiązać się z
jakąkolwiek wpłatą tzw. wpisowego.

1. Organizator
- Stowarzyszenie „Brygada Inki”, ul. Długa 7, 77-330 Czarne
tel. 604 632 343
- Stowarzyszenie Prawy Starogard, ul. Kanałowa 19/11, 83-200 Starogard
Gdański
tel. 503 460 959
Współorganizatorzy:
- Klub Gazety Polskiej w Starogardzie Gdańskim, ul. Kanałowa 19/11, 83-200
Starogard Gdański

- Klub Gazety Polskiej w Czarnem, ul. Długa 7, 77-330 Czarne
- Konfederacja Orderu Świętego Stanisława ul. Hanny Hass 16, 83-110 Tczew
- Marcin Brodalski, asystent posła na Sejm RP Piotra Müllera
- 52 Batalion Remontowy Ziemi Człuchowskiej
- Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
- Nadleśnictwo Wejherowo
- 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Ustka – Grupa Zabezpieczenia Czarne
- Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
- Wójt Gminy Lubichowo
- Burmistrz Miasta Helu
- Wójt Gminy Starogard Gdański
- IPN Gdańsk

2. Celem biegu jest:
• Propagowanie wśród mieszkańców Pomorza Środkowego wartości
patriotycznych - miłości do Ojczyzny.
• Przywracanie pamięci miejsc martyrologii XX wieku.
• Krzewienie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej w formie biegowej.
• Wyłonienie zwycięzców biegu.
• Pokazanie uczestnikom biegu piękna terenów Pomorza Środkowego.

3. Termin i miejsce biegu: Godzina startu 11.00
Bieg I – Stalag II B Hammerstein – Czarne, dnia 11 maja 2024 r.
- miejsce biegu – Jednostka Wojskowa, 52 Batalion Remontowy Ziemi
Człuchowskiej, ul. Strzelecka 35.
Start przy jednostce wojskowej.
Bieg II – Las Szpęgawski - Szpęgawsk, dnia 25 maja 2024 r.
- miejsce biegu – Las Szpęgawski koło Starogardu Gdańskiego
Start – Pomnik Polaków zamordowanych przez Niemców w Lesie Szpęgawskim
Bieg III – Lasy Piaśnickie – koło Wejherowa, dnia 15 czerwca 2024 r.
- miejsce biegu – Lasy Piaśnickie, należy się udać z Wejherowa drogą nr 218
Start w pobliżu ołtarza w Lasach Piaśnickich
Bieg IV – Stutthof Marsz Śmierci – Krępa Kaszubska, dnia 17 sierpnia 2024 r.
- miejsce biegu - Krępa Kaszubska 59.

Start na stadionie znajdującym się przy drodze głównej
Bieg V - Obrońców Helu – Hel, dnia 31 sierpień 2024 r.
- miejsce biegu – Hel, ul. Wiejska
Start – Pomnik Obrońców Helu
Bieg VI – Bieg Inki – Lubichowo, dnia 07 września 2024 r.
- miejsce biegu - Lubichowo, Stadion Miejski, ulica Dworcowa 15
Start na boisku przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

4. Patronaty
Patronat honorowy:
Poseł na Sejm RP Piotr Müller
Poseł na Sejm RP Kacper Płażyński
Patronat medialny:
TV Republika, Gazeta Polska, Niezależna, Gazeta Polska Codziennie, Portal
Dzień Dobry Pomorze, Portal RemixMedia
II. INFORMACJE O BIEGU
• Każdy bieg odbędzie się w na dystansie 10 km (wyjątkiem jest wysoka
temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza, organizator zastrzega, że na wniosek
służb medycznych bieg może zostać skrócony do 5 km)
• Początek biegu – godzina 11.00
• Podczas biegu będzie prowadzony pomiar czasu.
• Podczas biegu ewentualny ruch kołowy po drogach których będą biec
zawodnicy będzie wstrzymany.
• Trasa biegu będzie oznaczona co 500 m oraz na zakrętach i ewentualnych
skrzyżowaniach.
• Organizator ustala limit uczestników biegu do 250 osób. Liczy się kolejność
zgłoszeń.
• Organizator zapewnia na trasie przynajmniej dwa stoiska z wodą
• Bieg odbędzie się z panującymi na dany dzień biegu zasadami bezpieczeństwa
epidemiologicznego z zachowaniem obowiązujących zaleceń sanitarnych.
III. ZAPISY I OPŁATY

• link do zapisów:
https://elektronicznezapisy.pl/g/III_Pomorski_Bieg_Walki_o_Pamiec.html
• opłaty – numer konta
16 9326 0006 0043 9448 2000 0010

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
• Za ukończenie biegu organizator przewiduje nagrody w postaci
pamiątkowego medalu każdego uczestnika zawodów, a także puchary za
zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii. Przewidziane są również
nagrody rzeczowe.
V. UCZESTNICTWO, SPRAWY FINANSOWE I BEZPIECZEŃSTWO
• Udział w każdym biegu jest płatny. Opłata wynosi 50 zł za udział w każdym
biegu.
• Organizator biegu zapewnia pomoc medyczną na czas trwania biegu.
Pomoc medyczną zapewnia: Auxilium Ratownictwo Medyczne Damian Dębecki.
• Trasa biegu będzie zabezpieczona przez służby organizatora, Straż Leśną,
Straż Pożarną oraz Policję.
• Na trasie biegu będą przynajmniej dwa stanowiska z wodą, napoje chłodzące
będą również dostępne przed startem oraz po zakończonym biegu.
• Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
• W biegu mogą uczestniczyć tylko osoby, które w dniu zawodów mają
ukończone 18 lat.
• Wszyscy uczestnicy biegu muszą wypełnić i podpisać deklarację
dobrowolności uczestniczenia oraz braku przeciwwskazań lekarskich do tego
typu aktywności fizycznej.
• Wszystkie potrzebne druki do podpisania będą do pobrania w dniu biegu w
biurze zawodów, który będzie znajdował się przy bramie startowej.
• Organizator biegu nie zapewnia szatni do przebrania się i nie zabezpiecza
depozytu dla chcących pozostawić rzeczy do przechowania.
• Uczestnicy godzą się na wykorzystanie i publikowanie zdjęć i wizerunku na
potrzeby udokumentowania sportowo-patriotycznego wydarzenia.
• Uczestnicy biegu biorą udział na swoja odpowiedzialność.
• Przyjęcie numeru startowego jest równoczesne z akceptacją niniejszego
regulaminu biegu.
• Po zakończonym biegu przewidziany jest gorący posiłek, np. grochówka
wojskowa i pieczywo.

• Na całej trasie biegu obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zasad
poruszania się po drogach, stosownie do postanowień ustawy z dnia 20
czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2012.1137 t. j.) i innych
powszechnie obowiązujących przepisów. Zawodnik jest zobowiązany do
najwyższej ostrożności przy przechodzeniu/przebieganiu przez drogę dostępną
dla samochodów lub biegu wzdłuż takiej drogi.
• Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu
uczestnikowi zawodów w razie wypadku.

VI. USTALENIA KOŃCOWE
• Godzina zawodów 11.00
• Biuro biegu znajdować się będzie przy bramie startowej (miejsce początku i
końca biegu), biuro będzie otwarte na jedną godzinę przed rozpoczęciem
biegu.
• Bieg przełajowy na dystansie 10 km może być prowadzony drogami o różnej
nawierzchni.
• Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
VII. SPONSORZY – PARTNERZY PROJEKTU
• Fundacja ENERGA
 Starostw Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

Wyświetleń: 326

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ