BIEG MAŁEGO SATURNA”

- biegi dzieci

 I. ORGANIZATOR

 

 1. Organizatorem biegu jest: Stowarzyszenie Czeladź Biega.

 

 1. Współorganizatorem biegu i marszu jest: Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.

 II. CEL

 

 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania oraz jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.

 

 1. Promocja miasta oraz pokazanie walorów rekreacyjnych Czeladzi.

 

III. TERMIN, MIEJSCE, TRASA

 

 1. Biegi dla dzieci odbędą się 29 czerwca 2024 roku. Start o godzinie 16:30.

 

 1. Biegi zostaną rozegrane na następujących dystansach:

 

 • 200 metrów – dla najmłodszych - dzieci urodzone w 2018 roku lub później

 

 • 400 metrów – wiek 7 – 10 lat - dzieci urodzone od 2014 do 2017 roku

 

 • 600 metrów – wiek 11 – 15 lat – dzieci urodzone od 2009 do 2013

 

 1. Starty dziewczynek i chłopców osobno.

 

 

 1. UCZESTNICTWO

 

 1. Podczas weryfikacji w biurze zawodów obecność rodzica bądź opiekuna prawnego jest obowiązkowa.

 

 1. Rodzic bądź opiekun prawny biorą pełną odpowiedzialność za dziecko zarówno przed jak i w trakcie biegu oraz po biegu.

 

 1. Zawodnicy biorą udział w biegu/marszu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w biegu/marszu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.

 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym pełną akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.

 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, klub) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy „Cross Saturna”.

 

 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji na temat organizowanych przez siebie zawodów.

 

 

 

 

 1. ZGŁOSZENIA i KLASYFIKACJA

 

 

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza w postaci elektronicznej. Link do zapisów będzie udostępniony na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, portale branżowe oraz na stronie internetowej organizatora. Zapisy odbywać będą się na stronie firmy wykonującej pomiar czasu.

 

 1. Limit zawodników wynosi 100 osób (w sumie dla wszystkich dystansów).

 

 1. Organizator nie dopuszcza możliwości zwiększenia limitu zawodników. Decydująca jest wpłata wpisowego na konto. Zapisy zostaną zamknięte w momencie przekroczenia liczby 100 zawodników zapisanych i opłaconych.

 

 1. Wpisowe wynosi 20 zł i wpłacane jest na konto STOWARZYSZENIE CZELADŹ BIEGA UL

 

BĘDZIŃSKA 20C CZELADŹ BANK BNP PARIBAS NUMER KONTA: 18 1600 1462 1833 4558 1000 0001 lub opłatami online udostępnionymi przez formularz zapisów

 

 

 1. Opłata startowa obejmuje: napój na mecie biegu, pamiątkowy medal wręczany po przekroczeniu linii mety, drobna przekąska. W zależności od sponsorów oraz partnerów biegu możliwe, że wprowadzony zostanie „pakiet startowy”. Będziemy informować na bieżąco.

 

 1. Nie odebrane pakiety startowe nie będą wysyłane i nie ma możliwości odebrania ich w późniejszym terminie.

 

 

 1. KLASYFIKACJE

 

 1. Podczas biegów dla dzieci nie będą prowadzone żadne klasyfikacje.

 

 

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane powierzane Organizatorowi przez uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Dane są przetwarzane w celu sprawnego przeprowadzenia „Cross Saturna” tj. rejestracja uczestników, wyłonienie i prezentacja zwycięzców (głównie podanie ich imienia i nazwiska oraz miejscowości lub klubu przez spikera na mecie oraz zamieszczanie ich w mediach społecznościowych, prasie, telewizji i innych mediach), prezentacja listy startowej, prezentacja wyników, przyznanie i wydanie nagród, informacjach marketingowych oraz promocyjnych

 

Organizatora, statystycznym Organizatora.

 

 1. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści jego danych osobowych oraz ich ewentualnego poprawienia.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Czeladź Biega.

 

 1. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne jednak konieczne do przeprowadzenia imprezy.

 

 1. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do sprawnego

 

przeprowadzenia imprezy.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 

 1. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

 

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

 

 1. Organizator nie zapewnia szatni i natrysków.

 

 1. Organizator zapewnia depozyt jednak nie odpowiada za rzeczy pozostawione w depozycie

 

lub zagubione podczas zawodów.

 

 1. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

 

 1. Dodatkowe informację można uzyskać pod numerami telefonów i adresami email:

 

Koordynator – Łukasz Nowak tel: 509934590 adres email: lnowak@czeladzbiega.pl

Wyświetleń: 2006

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ