1. Cel :

– promocja aktywnego spędzania czasu wolnego,

– podnoszenie sprawności ruchowej dzieci, młodzieży i osób starszych,

– promocja wolontariatu i aktywności społecznej wśród młodzieży,

– upowszechnianie i popularyzacja biegania, jako czynnej formy wypoczynku wśród

   mieszkańców Piekar Śląskich,

– integrację oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy mieszkańcami Piekar Śląskich.

 

  1. Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich przy współpracy z Młodzieżową Radą Miasta

 

III. Termin i miejsce:

 

- 16.06.2024r. (niedziela) godz. 10 00 – Park Brzozowice – Kamień

  1. Uczestnicy i zasady udziału :

Zawody biegowe Grand Prix są imprezą ogólnodostępną, udział mogą brać wszyscy chętni niezależnie od wieku.

Uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego lub własnoręcznie podpisanego oświadczenia o zdolności do udziału w zawodach.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych do udziału (wzór do pobrania na stronie internetowej www.mosir.piekary.pl).

 

  1. Zapisy:

W tym roku prosimy Państwa o dokonywanie zapisów poprzez elektroniczne zapisy, link do zapisów:

 

Podczas zapisów prosimy o podanie wszystkich dany a jeżeli reprezentują Państwo placówkę oświatową (szkołę, przedszkole) to prosimy o wpisanie tych danych w kolumnie Startuję w drużynie. W przypadku problemów z zapisami prosimy o tel pod nr 32 768-10-10.

Zapisy elektroniczne prowadzone będą do piątku poprzedzającego edycję do godz. 13 00.

Istnieje również możliwość zapisania się na miejscu  w godz. 9 00 – 9 45  

 

  1. Dystans i Kategorie wiekowe:

Kategoria 0  przedszkola dziewczęta                        2018 – i  młodsi                     około 200m

Kategoria 0  przedszkola chłopcy                             2018 – i  młodsi                     około 200m

Kategoria I  dziewczęta szkoły podstawowe            rocznik 2016 - 2017               około 200m

Kategoria II chłopcy szkoły podstawowe                 rocznik 2016 - 2017               około 200m

Kategoria III dziewczęta szkoły podstawowe           rocznik 2014 – 2015               około 500 m

Kategoria IV chłopcy szkoły podstawowe               rocznik 2014 – 2015               około 500 m

Kategoria V dziewczęta szkoły podstawowe            rocznik 2011 – 2013               około 700 m

Kategoria VI chłopcy szkoły podstawowe               rocznik 2011 – 2013               około 700 m

Kategoria VII dziewczęta                                         rocznik 2008– 2010                około 1.200

Kategoria VIII chłopcy                                             rocznik 2008– 2010    `            około 1.200

Kategoria IX dziewczęta szkoły ponadpodstawowe  rocznik 2005 – 2007               około 2.000

Kategoria X chłopcy szkoły   ponadpodstawowe      rocznik 2005– 2007                   około 2.000

Kategoria XI kobiety                                                 2004 – 1995 (20 – 29)            około 3.000

Kategoria XII kobiety                                               roczniki 1994  - 1985             około 3.000

Kategoria XIII kobiety                                              roczniki 1984 – 1975             około 3.000

Kategoria XIV kobiety                                              1974 (50  lat i starsize            około 3.000

Kategoria XV mężczyźni                                          2004– 1995                            około 3.000

Kategoria XVI mężczyźni                                         1994 – 1985                           około 3.000

Kategoria XVII mężczyźni                                       1984 – 1975                           około 3.000

Kategoria XVIII mężczyźni                                      1974 (50  lat i starsi)             około 3.000

Kategoria XIX–Nordic Walking     - kobiety           2006-1974 (do 50 lat)             około 3.000

Kategoria XX –Nordic Walking    - kobiety             1973 (51 lat i więcej)             około 3.000

Kategoria XXI –Nordic Walking     -  mężczyźni      2006-1974 (do 50 lat)            około 3.000

Kategoria XXII –Nordic Walking    - mężczyźni                 1973 (51 lat i więcej)             około 3.000

Istnieje możliwość zmiany dystansu ze względu na charakter trasy.

W przypadku, jeżeli liczba startujących w danej kategorii wiekowej nie przekroczy 5 osób organizator zastrzega możliwość łączenia kategorii.

 

VII. Klasyfikacja końcowa:

Uczestnicy sklasyfikowani zostaną w poszczególnych kategoriach zgodnie z uzyskanymi miejscami z podziałem na kobiety i mężczyzn.

W każdej edycji Grand Prix uczestnicy będą zdobywać punkty w swojej kategorii. Punktowanych będzie pierwszych 20 miejsc gdzie:

1 miejsce – 30 pkt.

2 miejsce – 27 pkt.

3 miejsce – 24 pkt.

4 miejsce – 21 pkt.

5 miejsce – 20 pkt.

6 miejsce – 19 pkt.

…............................

20 miejsce – 1 pkt.

wszyscy sklasyfikowani poniżej 20 miejsca otrzymują 1 pkt.

Zwycięzcami całego Grand Prix zostaną osoby z największą ilością punktów.

 

Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa w kategorii piekarskich placówek oświatowych - liczona będzie łączna liczba punktów uzyskanych przez uczniów danej szkoły.

 

VIII. Nagrody:

– wyróżnienia dla trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii

 

  1. Postanowienia końcowe:

Uczestnicy ubezpieczeni zostaną przez organizatora w zakresie NW

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu, a także do podejmowania decyzji w sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie.

 

Impreza odbywa się w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Piekary Śląskie na lata 2024-2025

Wyświetleń: 831

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ