REGULAMIN CHARYTATYWNEGO BIEGU
I NORDIC WALKING
DLA PIOTRKA - DOBRO POWRACA

1/ Cel imprezy:

1. Zbiórka charytatywna środków finansowych na rzecz Piotra Myśliwca.
2. Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej i okolic.
3. Popularyzacja biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku.
4. Propagowanie zdrowego stylu życia.
5. Promocja miasta oraz przedstawienie walorów rekreacyjnych dąbrowskich terenów i obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych.

2/ Organizatorzy:
• Stowarzyszenie Pogoria Biega

• Klub Morsów Pogoria Morsuje

• Komitet Społeczny „Pomoc dla Piotrka”

3/ Partnerzy:

• Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej

4/ Termin i miejsce:

Zawody odbędą się 29 stycznia 2017 r. Start i meta znajdują się przy molo jeziora Pogoria III w Dąbrowie Górniczej (Centrum Sportów Letnich i Wodnych - Pogoria III, Malinowe Górki, 41-310 Dąbrowa Górnicza).
Start o godzinie 11:00.

5/ Trasa i dystans:
– Trasa biegu pętla długości 6 km, wokół jeziora Pogoria III. Z uwagi na zimową porę należy liczyć się z możliwością wystąpienia pokrywy śniegowej oraz miejscowych oblodzeń.
– Trasa będzie zabezpieczona i oznakowana na całej długości .
– Start i meta będą usytuowane przy molo na plaży jeziora Pogoria III.
NIE OBOWIĄZUJE LIMIT CZASU


6/ Nagrody:
Wszyscy uczestnicy zawodów po przekroczeniu linii mety otrzymują pamiątkowe medale.

Nagrody przyznawane będą w czterech kategoriach:
Open kobiet – Bieg i Nordic Walking
Open mężczyzn –Bieg i Nordic Walking

Nie przewidziano nagród dla poszczególnych kategorii wiekowych.
Wśród uczestników zawodów odbędzie się losowanie nagród.
Dla uczestników zawodów organizator zapewnia ciepły posiłek.

7/ Uczestnictwo:
Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 29 stycznia 2017 r. ukończą 16 lat, wypełnią formularz zgłoszeniowy oraz złożą w Biurze Zawodów oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego wraz z numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu osoby niepełnoletniej jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z uczestnikiem podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. Rodzic lub opiekun prawny powinni okazać dowód osobisty oraz wypełnić stosowne oświadczenie którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów.

8/ Zgłoszenia i wydawanie numerów startowych:

Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny pod linkiem https://elektronicznezapisy.pl/event/1253.html , udostępniony także na stronie internetowej www.pogoriabiega.pl , oraz w wydarzeniu na facebook’u do dnia 24.01.2017 r. oraz
w dniu zawodów do godz. 10:30.
Opłaty startowe przyjmowane będą tylko w Biurze Zawodów 29.01.2017r. podczas weryfikacji zawodników do godziny 10:30.

Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w z Biurze Zawodów w dniu startu 29.01 2017 r które zlokalizowane będzie na Ośrodku Sportów Letnich CSiR na
Pogorii III.

9/ Opłata startowa:

OPŁATA STARTOWA WYNOSI 20 zł
OPŁATA STARTOWA W CAŁOŚCI PRZEKAZANA BĘDZIE NA KOMITET SPOŁECZNY
„POMOC DLA PIOTRKA”

10/ Pozostałe ustalenia i informacje:

- Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu;
- Zawodnicy zobowiązani są do pobrania i przymocowania chipa do buta;
- Brak chipa będzie jednoznaczny z dyskwalifikacją;
- Po ukończeniu zawodów chip należy zwrócić organizatorom do przygotowanych pojemników;
- Zawody zostaną rozegrane bez względu na pogodę;
- Zawodnicy zobowiązani są do przypięcia numeru startowego agrafkami z przodu na piersi;
- Brak prawidłowo zamocowanego numeru startowego będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika;
- Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyznaczoną trasą biegu lub marszu;
- Uczestnicy zawodów nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków;
- Organizator zapewnia szatnie i depozyt;
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie;
- Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby naruszające regulamin oraz zasady porządku publicznego;
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy;
- Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy prawa;
- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, zasad porządku publicznego i zaleceń obsługi zawodów;
- Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie;
- Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora;
- Uczestnik zawodów, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział w zawodach, wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych organizatora, patronów medialnych imprezy, oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów;

11/ Program zawodów:
9:00 ÷ 10:30– weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych;
11:00 – start biegu;
12:30 – dekoracja zwycięzców;
12:45 – losowanie nagród i zakończenie imprezy.

Wyświetleń: 3746

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ