Cross Rydułtowski o Puchar Burmistrza Miasta
REGULAMIN
1. CEL
• Promocja miasta Rydułtowy
• Promocja biegów masowych jako prostej aktywności ruchowej
2. ORGANIZATORZY
• UKS Piątka Plus Rydułtowy
• Urząd Miasta Rydułtowy
3. TERMIN I MIEJSCE
02.04.2017 (niedziela) GODZ.11:00, Rydułtowy – teren rekreacyjny „Machnikowiec” przy RCK ul. Strzelców Bytomskich 9a
4. TRASA BIEGU
Cross: ścieżki polne, niewielki fragment asfaltu i kostki brukowej (pętle).
5. PROGRAM IMPREZY
• Seniorzy - mężczyźni: 6 km.(3 okrążenia)
• Seniorki - kobiety: 4 km (2 okrążenia).
• Biegi dla dzieci i młodzieży: 0,6km; 1km; 2km
• Start biegów dzieci od godz. 11:00 do 12:00 – parking przy RCK Rydułtowy
• Strat biegu głównego – godz. 12:00 - parking przy RCK Rydułtowy
• Dekoracja i zakończenie ok. godz. 13:00-13:30.
6. KATEGORIE WIEKOWE:
• M – 1 18-29 lat K – 1 18-29 lat
• M – 2 30-39 lat K – 2 30-39 lat
• M - 3 40-49 lat K – 3 40-49 lat
• M – 4 50 i więcej K – 4 50 i więcej lat

Biegi dzieci i młodzieży:
• Przedszkolaki (2010 i młodsze)
• Dzieci (2008 i 2009)
• Dzieci (2007 i 2006) dz. – 600m; chł. – 1000m
• Dzieci (2005 - 2004): dz. – 600m; chł. – 1000m
• Młodzicy (2003 – 2002): dz. – 600m; chł. – 1000m
• Juniorzy młodsi (2001 – 2000): dz. – 1000m; chł. – 2000m

7. NAGRODY
• W klasyfikacji generalnej 3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników otrzymuje nagrody finansowe: 200,00 zł; 150,00 zł; 100,00 zł
• Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.
• W poszczególnych kategoriach wiekowych 3 najlepsze Panie i 3 najlepszych Panów otrzyma trofea sportowe.
• Dla wszystkich uczestników w biegu głównym organizator przewidział pamiątkowe medale okolicznościowe.
• Wszyscy zawodnicy w biegu głównym biorą udział w quizie z nagrodami rzeczowymi.
• W kategoriach dla dzieci i młodzieży dziewcząt i chłopców 3 najlepsze dziewczęta oraz 3 najlepszych chłopców z poszczególnych grup wiekowych otrzymują trofea i nagrody rzeczowe.

8. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

• ZGŁOSZENIA ONLINE : Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.personalbest.pl oraz www.elektronicznezapisy.pl. Opłata startowa w formie on-line wynosi 30,00 zł do 29.03.2017 r. na nr konta: UKS Piątka Plus Rydułtowy: 39 8468 0000 0010 0031 5234 0001 , w tytule przelewu proszę wpisać : Imię i nazwisko oraz nazwę zawodów – CROSS RYDUŁTOWSKI 2017.

• ZGŁOSZENIA OSOBISTE : W dniu zawodów w biurze zawodów opłata startowa wynosi 40,00 zł. Biuro zawodów będzie się znajdować w budynku Gimnazjum nr 1 (ul. Strzelców Bytomskich 13) i czynne będzie od godziny 9.00 do 10:30. Opłata startowa przyjmowana w dniu zawodów: seniorki i seniorzy - 40,00 zł, wysokość opłaty startowej dla mieszkańców Rydułtów w dniu biegu wynosi 30,00 zł po okazaniu dokumentu tożsamości, dzieci i młodzież w dniu zawodów bez opłat.
Szatnie będą się znajdować w budynku Gimnazjum nr 1 (ul. Strzelców Bytomskich 13)
• W biegu głównym Organizator wprowadza limit startujących – 100 osób.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność. W przypadku osób poniżej 18 roku życia na start muszą wyrazić zgodę rodzice lub opiekunowie prawni przez złożenie stosownego oświadczenia podpisanego w obecności przedstawiciela biura zawodów.
• Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
• Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację szkolną, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.
• Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
• Zawodnicy biegający w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną zdyskwalifikowani.
• Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej.
• Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
• Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych.
• Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem powyższego regulaminu.
• Organizator zapewnia napoje, poczęstunek oraz opiekę medyczną
• Interpretacja regulaminu należy do organizatora
• Wyłączność na utrwalenie przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego podczas imprezy mają osoby/firmy posiadające akredytację wydaną przez Organizatora w dniu zawodów.
• Wejście na trasę podczas imprezy jest możliwe tylko dla fotoreporterów i operatorów kamer, którzy otrzymali od Organizatora akredytację.
• W przypadku naruszenia reguł bezpieczeństwa posiadacz akredytacji ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na zdrowiu lub mieniu uczestników imprezy.
• KONTAKT:
Bogdan Bojko: 501605455; Sławomir Szurek: 607138901

Zawody są wspierane finansowo przez Miasto Rydułtowy

Wyświetleń: 2937

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ