REGULAMIN CHARYTATYWNEGO BIEGU
I NORDIC WALKING „II Koci Bieg”

1/ Cel imprezy:

1. Zbiórka charytatywna środków finansowych na rehabilitację Gabrysi i Igorka
2. Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego i okolic.
3. Popularyzacja biegania i nordic walkingu jako jednej z form aktywnego wypoczynku.
4. Propagowanie zdrowego stylu życia.

2/ Organizatorzy:

•KOCIA ZUMBA

3/ Partnerzy:

- Fundacja dla Młodych
- Mosir Sosnowiec
- Biesczadownia


4/ Termin i miejsce:

Zawody odbędą się 24 września 2017 r. start i meta znajdować się będą na terenie parku im. J. Kuronia na Kazimierzu
Start o godzinie 10:00.

5/ Trasa i dystans:
– Trasa biegu ok. 4 km (2 pętle)
- limit czasu 90 minut

6/ Nagrody:
Wszyscy uczestnicy zawodów po przekroczeniu linii mety otrzymują pamiątkowe medale.7/ Uczestnictwo:
-Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 24 września 2017 r. ukończą 16 lat, wypełnią formularz zgłoszeniowy oraz złożą w Biurze Zawodów oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego wraz z numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu osoby niepełnoletniej jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z uczestnikiem podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. Rodzic lub opiekun prawny powinni okazać dowód osobisty oraz wypełnić stosowne oświadczenie którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów.
-limit uczestników 400 osób

8/ Zgłoszenia i wydawanie numerów startowych:

Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny pod linkiem https://elektronicznezapisy.pl/event/1987.html

Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w dniu startu 24.09. 2017 r które zlokalizowane będzie przy restauracji "PIAST"

9/ Opłata startowa:

OPŁATA STARTOWA WYNOSI 25 zł
OPŁATA STARTOWA W CAŁOŚCI PRZEKAZANA BĘDZIE NA REHABILITACJĘ GABRYSI I IGORKA
opłatę należy dokonać na konto poniżej

Fundacja dla Młodych
Plac Kościuszki 5/209
41-209 Sosnowiec

42106000760000320000764891
w tytule proszę wpisać:
biegacze: II Charytatywny Koci bieg imię i nazwisko
nordic: II Charytatywny Koci bieg imię i nazwisko (NW)

10/ Pozostałe ustalenia i informacje:

- Organizator NIE zapewnia elektroniczny pomiar czasu;
- Zawody zostaną rozegrane bez względu na pogodę;
- Zawodnicy zobowiązani są do przypięcia numeru startowego agrafkami z przodu na piersi;
- Brak prawidłowo zamocowanego numeru startowego będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika;
- Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyznaczoną trasą biegu lub marszu;
- Uczestnicy zawodów nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków;
- Organizator zapewnia depozyt;
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie;
- Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby naruszające regulamin oraz zasady porządku publicznego;
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy;
- Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy prawa;
- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, zasad porządku publicznego i zaleceń obsługi zawodów;
- Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie;
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora;

- Uczestnik zawodów, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział w zawodach, wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych organizatora, patronów medialnych imprezy, oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów;

11/ Program zawodów:
8:00 ÷ 9:15– weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych;
10:00 – start biegu
11:30 - koniec biegu i marszu

Wyświetleń: 16604

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ