1. Patriotyczny Bieg Crossowy w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 10 KM Jaworzno

1. Patriotyczny Bieg Crossowy w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 10 KM Jaworzno
23 września 2017
Regulamin
Organizator:
Miejskie Centrum Kultury i Sportu
ul. Krakowska 8
43-600 Jaworzno
tel.(32)7451030 w.80,

Sponsor:
Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.

Informacje ogólne:
- Pełna nazwa imprezy: 1. Patriotyczny Bieg Crossowy w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa
Podziemnego – 10 km Jaworzno 2017.
- Oficjalna strona internetowa: www.mckis.jaw.pl

Data i Miejsce Biegu:
- 23 września 2017 roku – OWR Sosina ul.Bukowska, teren pola namiotowego
- Start: godzina 11.00

Trasa Biegu:
- trasa biegu prowadzi drogami szutrowymi, piaszczystymi i leśnymi.
- na trasie biegu znajdują się min. piach, korzenie drzew, kamienie, itp.
- na trasie biegu będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktów kontrolnych będzie karane
dyskwalifikacją.
- zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie biegu.
- wszelkie zmiany trasy biegu przez zawodników będą traktowane jako skrót trasy skutkujący nałożeniem kary dyskwalifikacji zawodnika.
- zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.
- zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych
- trasa biegu w dniu zawodów nie jest zamknięta dla innych użytkowników – występuje możliwość pojawienia się na niej innych pojazdów oraz pieszych, należy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i zwrócić uwagę na innych uczestników ruchu.

Program szczegółowy
9.00 - otwarcie biura zawodów
10.30 - zamknięcie biura zawodów
10.55 - powitanie zawodników na linii startu
11.00 - start
ok.14.00 - wręczenie nagród zwycięzcom biegu

Klasyfikacja
1.Generalna kobiet.
2.Generalna mężczyzn.Pomiar czasu
Elektroniczny - za pomocą systemu chipowego. Chip zostanie wydany każdemu zawodnikowi w biurze zawodów i musi zostać umieszczony na nodze. Po przekroczeniu mety zawodnik ma obowiązek zwrócić chip do biura zawodów.
Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu"

Nagrody
- mężczyźni- klasyfikacja generalna miejsca I – III – nagrody rzeczowe
- kobiety- klasyfikacja generalna miejsca I – III – nagrody rzeczowe
Wszyscy uczestnicy Biegu otrzymają pamiątkowe medale.

Zasady uczestnictwa w biegu:
- 1. Patriotyczny Bieg Crossowy w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 10 km Jaworzno 2017 to impreza ogólnodostępna, nieodpłatna.
- w 1. Patriotycznym Biegu Crossowym w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 10 km Jaworzno 2017 organizator wprowadza limit startujących – 250 zawodników.
- do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia
- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu
- uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za
sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów
fizycznych w tym śmierci
- przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie
zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność
- pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem
biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania
- wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 23.09.
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia
i obywatelstwa.
- uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego
przestrzegania

Zgłoszenia
- zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej od dnia 16 sierpnia do dnia 18 września poprzez strony: www.mckis.jaw.pl lub www.timing4u.pl
- w przypadku osiągnięcia przed 18 września wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń
zostanie zamknięty. Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji kiedy nie wszyscy zawodnicy zapisani drogą internetową zgłoszą się do biura zawodów.
- wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach www.mckis.jaw.pl , www.timing4u.pl
- każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na
liście startujących - w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

Wyświetleń: 2734

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ