R E G U L A M I N
XXV Memoriał Jerzego Chromika
Mysłowice, 14 października 2017 r.

Patronat honorowy:
Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok

I. Nazwa biegu - XXV Memoriał Jerzego Chromika

II. Bieg główny - 10 km
Dodatkowo zostaną przeprowadzone biegi młodzieżowe:
- kat. I - rocznik 2007 – 2008 dziewczęta 400m, chłopcy 400m
- kat. II - rocznik 2005 – 2006 dziewczęta 400m, chłopcy 400m
- kat. III - rocznik 2002 – 2004 dziewczęta 800m, chłopcy 800m

III. Data - 14 października 2017 r. (sobota).

IV. Godziny startu:
– godz. 10.55 - odprawa techniczna na miejscu startu (dotycząca numerów startowych i chipów)
– godz. 11.00 - bieg główny
– godz. 11.10 - bieg dzieci, kat. I i II
– godz. 11.20 - bieg dzieci, kat. III

V. Typ biegu: – bieg uliczny (podłoże asfaltowe)
Trasa biegu : Start z parkingu przy Hali Sportowo Widowiskowej MOSiR (ul. Ks. Norberta Bończyka 32 z) – następnie trasa przebiega ulicami: Rudnickiego, Jastruna, Załuskiego, Janowska, Partyzantów, Stadionowa. Nawrót następuje przy Centralnym Muzeum Pożarnictwa, powrót tymi samymi ulicami do hali MOSiR – meta w miejscu startu.

VI. Start / Meta - Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR Mysłowice, ul Bończyka 32z

VII. Organizator (adres do korespondencji):

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach
ul. Ks. N. Bończyka 32 z ,41-400 Mysłowice
telefon: (32) 317 18 17 lub (32) 317 18 02
e-mail: a.berzowska@mosir.myslowice.pl
strona http: www.mosir.myslowice.pl
faks: (32) 222 11 73

Dyrektor biegu Józef Szendera: e-mail: jozekszendera@interia.pl, tel. 604544198

VIII. Współorganizatorzy: Urząd Miasta Mysłowice

IX. Warunki uczestnictwa:
W biegu głównym mogą wziąć udział osoby od 16 rż. Osoby od 18 lat zostaną dopuszczone do startu po potwierdzeniu na piśmie, iż są zdrowe, nie mają przeciwwskazań lekarskich do uprawiania biegów długodystansowych i biegną na własną odpowiedzialność. Uczestnicy biegu głównego na 10km, którzy w dniu biegu ukończyli 16 lat, a nie mają ukończonych 18 lat, obowiązani są przedłożyć na piśmie zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w 10km biegu. Konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości (dowód, paszport, prawo jazdy, lub legitymacja szkolna, studencka itp.).

Złożenie indywidualnej karty zgłoszenia w biurze zawodów i przyjęcie numeru startowego jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem, jego akceptacji i przestrzegania.

UWAGA ! Z powodu trudnych warunków na trasie, nie ma możliwości udziału osób niepełnosprawnych na wózkach.
W biegach młodzieżowych obowiązują zasady uczestnictwa, jak w przypadku osób niepełnoletnich zgłaszających się do biegu głównego (zgoda rodziców na piśmie i opłata startowego).

X. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do biegów wszystkich kategorii obsługuje firma Timing4U (www.timing4u.pl).
- do dnia 9 października 2017 r. (włącznie) zapisy przez stronę internetową. UWAGA! - Zapisy mogą zostać zamknięte we wcześniejszym terminie, tj. po odebraniu 400 zgłoszeń ! (łącznie – bieg główny + dzieci zgłaszane do biegów młodzieżowych)
- w dniu 14.10.2017 r. (tylko do ilości 400 biegaczy) - w biurze zawodów w godzinach 900 – 1045 .

UWAGA ! Na stronie internetowej MOSiR-u (w zakładce – dokumenty) zamieszczony jest Regulamin XXV Memoriału Jerzego Chromika, druk zgody rodziców (dla osób poniżej 18 r.ż.) oraz druk upoważnienia (dla osób trzecich odbierających pakiet startowy za zawodnika).

XI. Opłata startowa:
Opłatę startową przyjmujemy na konto ING Bank Śląski nr: 74 1050 1214 1000 0090 3048 5958, tytuł: wpisowe Memoriał Jerzego Chromika -14.10.2017r.
- zgłoszenie do 9.10.2017 r. - opłata startowa wynosi 30,00 zł
- zgłoszenie w dniu 14.10.2017r. - opłata startowa wynosi 40,00 zł
- zgłoszenie do biegów młodzieżowych – opłata startowa wynosi 10,00 zł

XII. Kategorie wiekowe i klasyfikacje biegu głównego
W biegu głównym prowadzona będzie klasyfikacja generalna uczestników biegu oraz klasyfikacje wg kategorii - cztery dla kobiet i siedem dla mężczyzn:

4 kategorie kobiet: 7 kategorii mężczyzn :
K- 1 – 16 – 19 lat M- 1 – 16 – 19 lat M- 5 – 50 – 59 lat
K- 2 – 20 – 29 lat M- 2 – 20 – 29 lat M- 6 – 60 – 69 lat
K- 3 – 30 – 39 lat M- 3 – 30 – 39 lat M- 7 – 70 i więcej lat
K- 4 – 40 i więcej lat M- 4 – 40 – 49 lat
Dodatkowo wyróżnienia dla najlepszych niepełnosprawnych biegających oraz najstarszej kobiety i najstarszego mężczyzny.

XIII. Nagrody i wyróżnienia:
W biegu głównym:
1. Za zajęcie 1 - 3 miejsca w klasyfikacjach generalnych K i M - puchary i nagrody rzeczowe.
2. Za zajęcie 1 - 3 miejsca we wszystkich kategoriach K i M - nagrody rzeczowe.
UWAGA !
Biegacze/biegaczki nagrodzeni w klasyfikacji generalnej, nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.
3. Zawodnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają medal pamiątkowy XXV Memoriału Jerzego Chromika.
4. Dodatkowo wyróżnienia dla najlepszych niepełnosprawnych biegających oraz najstarszej kobiety i najstarszego mężczyzny.
W biegach młodzieżowych:
1. Za miejsca 1 – 3 w każdej kategorii - dyplomy i nagrody rzeczowe.
2. Medale dla wszystkich uczestników.

XIV. Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy sportowej, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania i wydania nagród.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mysłowicach 41-400 przy ul. Ks. N. Bończyka 32z,
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. Poz. 1309),
4. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu na stronie internetowej MOSiR oraz na profilach internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak Facebook, Youtube, Google i inne.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach.
7. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku, przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 41-400 Mysłowice, ul. Ks. N. Bończyka 32z oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek zawodników na stronie internetowej MOSiR oraz na profilach internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak Facebook, Youtube, Google i in., a także w mediach w celu informacji i promocji.
8. Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

XV. Informacje i zalecenia końcowe:
1. Bieg główny odbędzie się przy trwającym (jedynie czasowo ograniczanym i wstrzymywanym) ulicznym ruchu pojazdów. W związku z tym każdy uczestnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność w czasie zawodów.
2. Organizatorzy zapewnią służbę medyczną w czasie trwania zawodów (na trasie biegu i na mecie).
3. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startowego (400 biegaczy) - otrzymają pakiet startowy XXV Memoriału J. Chromika (koszulka, talon na posiłek, numer startowy, chip), a na linii mety – medal pamiątkowy.
4. Instrukcja zamocowania numeru startowego oraz chipa zostanie przedstawiona przed biegiem oraz jest zamieszczona na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego do biegu. W razie dodatkowych pytań kontaktować się z firmą Timing4U (www.timing4u.pl)
5. Limit czasu dla pokonania 10 km – 1 godz. 15 min. Po upływie tego czasu uczestnicy znajdujący się na trasie, obowiązani są przerwać zawody (zostaną zabrani przez pojazd organizatorów zamykający bieg). Również zawodnicy, którzy wycofają się z biegu na trasie, zostaną zabrani przez mikrobus zamykający bieg.
6. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu – XXV Memoriału Jerzego Chromika i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
7. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
8. Biuro zawodów, szatnie oraz przechowalnia bagażu znajdować się będą w Hali Widowiskowo Sportowej MOSiR w Mysłowicach, ul. Ks. Norberta Bończyka 32, czynne w dniu zawodów od godz. 900. Nie zapewniamy depozytu rzeczy wartościowych.
9. Odbiór pakietów startowych – w biurze zawodów, osobiście, z dokumentem tożsamości. W przypadku odbioru pakietu przez osoby trzecie – odbierający musi posiadać dokument tożsamości zawodnika oraz upoważnienie wg wzoru zamieszczonego na stronie www.mosir.myslowice.pl w dziale dokumenty do pobrania.
10. Wszystkie sprawy nieprzewidziane regulaminem reguluje na bieżąco organizator oraz Komisja Sędziowska. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie oraz jego interpretację.
11. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, noclegów, ani innych kosztów osobowych poniesionych przez uczestników Memoriału.
12. Po ukończeniu biegu uczestnicy otrzymają ciepłą herbatę oraz posiłek.
13. Wszelkie uwagi, zapytania dotyczące wyników kierować bezpośrednio do firmy: Timing4U (www.timing4u.pl)

Wyświetleń: 5845

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ