DRAMAtyczna Siódemka 2

REGULAMIN

DRAMAtyczna Siódemka 2.

w ramach

Tarnogórskiego Cyklu

"Co dwa biegi, to nie jeden"

Bieg główny i marsz Nordic Walking

 

I. ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Sportowe „tarnogórski” i Urząd Miasta Tarnowskie Góry

II. PARTNERZY

Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

III.CELE

1. popularyzacja biegów i marszu NW jako formy spędzania wolnego czasu na powietrzu
2. integracja sympatyków wyżej wymienionych dyscyplin
3. promocja zdrowego stylu życia
4. integracja mieszkańców miasta i środowisk sportowych
5. promocja miasta Tarnowskie Góry, zespołu krajobrazowego Park Repty i Dolina Dramy wraz z zabytkowymi atrybutami znajdującymi się na liście Światowego Dziedzictwa Unesco.


IV. TERMIN, MIEJSCE, BIURO ZAWODÓW, PROGRAM

1. 7 kwietnia 2018 roku
2. Tarnowskie Góry, Park Repecki
3. Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Śniadeckiego 1
4. Program:

 • 8:30 – 10:30 – weryfikacja zawodników
 • 11:00 – start biegu
 • 11:15 – start marszu NW
 • 13:00 – dekoracja i konkurs z nagrodami 

V. DYSTANS I TRASA

1. Bieg i marsz na dystansie 7 km.
2. Trasa w 15% asfaltowa, 85% alejki i ścieżki zespołu przyrodniczo- krajobrazowego parku w Reptach, wymagająca, typu anglosaskiego, ciekawa – korzenie, powalone drzewa, podbiegi i naturalna przeszkoda wodna. Oznaczenie co 1 km. Przewyższenie 140 m.
3. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
4. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy – 90 minut.

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza dostępnego w portalu elektronicznezapisy.pl, maratonypolskie.pl oraz na stronie Facebook Stowarzyszenia Sportowego „tarnogórski” w terminie do 30 marca 2018 roku. W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane.
2. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza i dokonanie opłaty startowej.

VII. LIMIT UCZESTNIKÓW I POMIAR

1. Limit uczestników biegu – 200 osób.
2. Limit uczestników marszu NW – 100 osób.
3. Pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów dokona firma Timing4U.

VIII. OPŁATY STARTOWE dla biegu i marszu

1. dokonane do dnia 28 lutego 201835 złotych
2. dokonane do dnia 30 marca 201850 złotych
3. Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Stowarzyszenia Sportowego „tarnogórski”: 

16 1140 2004 0000 3502 7648 9600

4. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko uczestnika, opłata startowa bieg lub marsz.
5. Opłata startowa nie podlega zwrotowi ani cesji na na innego zawodnika.
6. Za termin wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto Stowarzyszenia.
7. Osoby, które ukończyły rocznikowo 65 lat są zwolnione z opłaty.

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Prawo uczestnictwa mają osoby, które do dnia 7 kwietnia 2018 roku ukończą 16 lat. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, złożona w formie oświadczenia podpisanego w obecności obsługi Biura Zawodów.
2. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się 7 kwietnia 2018 w godzinach od 8:30 do 10:30 w Biurze Zawodów – Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
3. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpisać oświadczenie o stanie zdrowia.
4. W ramach udziału w imprezie zawodnicy otrzymują: 

  • numer startowy

  • medal okolicznościowy

  • woda na mecie

  • posiłek po ukończonym biegu (kawa i herbata bez ograniczeń w Bufecie)

  • udział w konkursie z nagrodami

  • uroczą, dobrze oznaczoną trasę i wyjątkowe wrażenia

X. KLASYFIKACJA

1. Pomiar czasu będzie realizowany systemem elektronicznym. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy i chip. Do klasyfikacji uwzględniany będzie czas brutto.
2. W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

  • OPEN - kobiety

  • K-16: 16-29 lat

  • K-30: 30-39 lat

  • K-40: 40-49 lat

  • K-50 PLUS

  • OPEN – mężczyźni

  • M-16: 16-29 lat

  • M-30: 30-39 lat

  • M-40: 40-49 lat

  • M-50: 50-59 lat

  • M-60 PLUS

oraz

  • najlepszy tarnogórzanin

  • najlepsza tarnogórzanka

3. W marszu Nordic Walking będą prowadzone następujące klasyfikacje:

  • OPEN – kobiety

  • K-16: 16-29 lat

  • K-30: 30-49 lat

  • K-50: 50PLUS

  • OPEN – mężczyźni

  • K-16: 16-29 lat

  • K-30: 30-49 lat

  • K-50: 50 PLUS

oraz

  • najlepszy tarnogórzanin

  • najlepsza tarnogórzanka

XI. NAGRODY

1. Każdy zawodnik, który ukończy bieg lub marsz NW Dramatyczna Siódemka w regulaminowym czasie otrzyma medal.
2. Zawodnicy w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn na miejscach I-III w biegu lub marszu NW otrzymują puchar.
3. Zawodnicy w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn na miejscach I-III w biegu lub marszu NW otrzymują puchar.
4. Najlepszy tarnogórzanin i tarnogórzanka w biegu lub marszu NW otrzymują statuetki.
5. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg lub marsz NW w regulaminowym czasie i odpowiedzą prawidłowo na pytanie konkursowe mają szansę na nagrodę dodatkową. WAŻNE! Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów będą wydawane kupony z pytaniem konkursowym, które należy wypełnić i przekazać obsłudze Biura.

XII. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

1. Organizatorzy zapewniają dostęp do szatni, depozytu i WC.
2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących i nie ubezpieczają ich. Zawodnicy biegną na własna odpowiedzialność. Potencjalne urazy, czy szkody wynikłe z udziału w zawodach nie będą powodem żadnych roszczeń wobec organizatorów. Organizatorzy gwarantują zabezpieczenie medyczne na czas trwania zawodów.
3. Trasa przebiega przez zespół krajobrazowy Park Repty i Dolina Dramy. Na całej trasie zawodów należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w m.in. w regulaminie zespołu krajobrazowego Park Repty i Dolina Dramy, a w szczególności zabrania się zaśmiecania terenu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy muszą mieć przymocowane numery startowe do koszulek na klatce piersiowej. Częściowe lub całkowite zakrywanie numeru grozi dyskwalifikacją.
2. Podpisanie oświadczenia w Biurze zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku zawodnika w materiałach informacyjnych, fotograficznych, filmowych i reklamowych Stowarzyszenia.
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Pytania i informacje:

tel. 577 722 714

e-mail: tarnogorski2016@gmail.com

Facebook: Stowarzyszenie Sportowe „tarnogórski”

 

Timing4U

Wyświetleń: 13489

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ