Nr Imię Nazwisko Miejcowość
1 Maciej Kozysa Warszawa
2 Krzysztof Prasał Warszawa