TROPEM WILCZYM Zawiercie

REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO

"TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH" w gminie ZAWIERCIE

 

  1. Cel imprezy

 Bieg jest ogólnopolską imprezą sportową.

Celem biegu jest upamiętnienie i oddanie hołdu Żołnierzom antykomunistycznego podziemia z okazji przypadającego 1 Marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a także popularyzacja sportu wśród lokalnej społeczności.

 

  1. Organizator

 Organizatorem lokalnym biegu na terenie gminy Zawiercie jest Stowarzyszenie Zawierciańska Inicjatywa Narodowa.

 

Ogólnopolskim organizatorem biegu jest Fundacja Wolność i Demokracja z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 30/14.

 

  1. Termin, miejsce, trasa, limit czasu

 Bieg odbywa się w dniu 04.03.2018r.

Bieg odbywa się równocześnie na dwóch dystansach: 1963m oraz 10km.

Miejscem biegu jest teren gminy Zawiercie.

Limit czasu przeznaczonego na ukończenie biegu wynosi 2 godziny.

 

Trasa biegu na odcinku 1963m jest wyznaczona na drogach publicznych i przebiega kolejno:

1 – START ul Sienkiewicza i dalej w kierunku ul. Kościuszki

2 – skrzyżowanie ul. Sienkiewicza z ul. Kościuszki (skręt w prawo)

3 – ul. Kościuszki

4 – skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Szymańskiego (skręt w prawo)

5 –  ul. Szymańskiego

6 – skrzyżowanie ul. Szymańskiego z ul. Moniuszki (skręt w prawo)

7 – ul. Moniuszki

8 – skrzyżowanie ul. Moniuszki z ul. Leśna (skręt w prawo)

9 – ul. Leśna

10 - skrzyżowanie ul. Leśna z ul. Sienkiewicza (skręt w prawo)

11 – META ul. Sienkiewicza

 

Trasa biegu na odcinku 10km jest wyznaczona na drogach publicznych i drogach gruntowych i przebiega kolejno:

1 – START ul Sienkiewicza i dalej w kierunku ul. Kościuszki

2 – skrzyżowanie ul. Sienkiewicza z ul. Kościuszki (skręt w prawo)

3 – ul. Kościuszki

4 – ul. Blanowska

5 – skrzyżowanie ul. Blanowska z ul. Miejska (skręt w lewo)

6 – ul. Miejska

7 – droga gruntowa – tereny leśne (pętla)

8 – ul. Miejska

9 – ul. Strumień

10 – ul. Wierczki

11 – skrzyżowanie ul. Wierczki z ul. Strumień-wierczki (skręt w lewo)

12 – ul. Strumień-Wierczki

13 – skrzyżowanie ul. Strumień-Wierczki z ul. Stalowników (skręt w prawo)

14 – ul. Stalowników

15 – skrzyżowanie ul. Stalowników z ul. Łośnicka (skręt w prawo)

16 – ul. Łośnicka

17 – ul. Piłsudskiego

18 – skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Leśna (skręt w lewo)

19 – ul. Leśna

20 - skrzyżowanie ul. Leśna z ul. Sienkiewicza (skręt w prawo)

21 – META ul. Sienkiewicza

 

  1. Program imprezy:

8.00 – rozpoczęcie wydawania pakietów startowych,

11:50 – zakończenie wydawania pakietów startowych,

11.50 – przygotowanie do startu,

12.00 – START biegu 10km

12.05 – START biegu 1963m

13.50 – przybycie na METĘ ostatnich uczestników biegu,

14.00 – wręczenie pucharów oraz zakończenie imprezy

 

  1. Warunki uczestnictwa w biegu

 

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat, przedstawią aktualnego zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożą własnoręczny podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność.

W biegu mogą również uczestniczyć osoby niepełnoletnie, za okazaniem pozwolenia od rodziców.

Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w

materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

 

  1. Zgłoszenie i opłata startowa

 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę www.timing4u.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 01.03.2018r. o godzinie 20:00 lub po wcześniejszym osiągnięciu limitu uczestników.

Opłata startowa wynosi 30zł.

Opłatę startową należy uiścić przelewem na numer konta otrzymany w e-mailu zwrotnym lub poprzez platformę Dotpay po uprzedniej rejestracji na stronie www.timing4u.pl

Opłatę startową należy uiścić w terminie 5 dni od daty zgłoszenia lecz nie później niż do dnia 2.03.2018r.

W przypadku braku wpłaty w terminie 5 dni od daty zgłoszenia zgłoszenie zostaje anulowane.

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje numer startowy, zwrotny chip mocowany do buta, pamiątkowy medal i koszulkę.

 

Limit zgłoszonych osób: 200.

 

Istnieje możliwość cesji numeru startowego na inną osobę.

W przypadku wycofania się z biegu, organizator nie zwraca opłaty startowej.

 

  1. Klasyfikacje i nagrody

Nagrody w postaci pucharów zostaną przyznane 3 najlepszym uczestnikom biegu w kategoriach:

- Klasyfikacja generalna mężczyzn 1963m

- Klasyfikacja generalna kobiet 1963m

- Klasyfikacja generalna mężczyzn 10km

- Klasyfikacja generalna kobiet 10km

- Dzieci i młodzież do lat  15 1963m

 

  1. Postanowienia końcowe

 

Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej lub pasa oraz do umieszczenia zwrotnego chipa na bucie.

Organizatorzy zapewniają na trasie biegu obecność ratownika medycznego.

Nie zapewniają natomiast obecności zespołu medycznego.

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.

Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić wobec Organizatorów o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 3 dni przed imprezą.

 

W sprawach interpretacji niniejszego regulaminu prosimy o kontakt bezpośrednio na adres e-mail: StowZIN@gmail.com

 

Wyświetleń: 8936

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ