REGULAMIN

Koncertowego Biegania w Łapach – Cztery Pory Roku

 

Organizator i cel imprezy

Organizatorem imprezy jest Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach

Celem imprezy jest upowszechnianie biegania oraz promocja zielonych terenów Łap.

Dystans: ok.8 km.

Termin i miejsce:
Zawody odbywają się w następujących terminach:

Bieg Zimowy – 04 lutego 2018 godz. 12:00

Bieg Wiosenny – 22 kwietnia 2018 godz. 12:00

Bieg Letni – 22 lipca 2018 godz. 12:00

Bieg  Jesienny 28 października 2018 godz. 12:00

- Wszystkie edycje odbywać się będą na terenie stadionu miejskiego oraz przyległych terenach Narwiańskiego Parku Narodowego należących do Wspólnoty ,,Binduga,, .

- Biuro zawodów, start i meta zawodów będą się mieścić w budynku OKF

Program imprez:

- godz. 11.00 –otwarcie biura zawodów

- godz.12.00 start

- godz.13. 00 dekoracja i zakończenie

Limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 10 minut na każdy kilometr biegu

Trasa biegu: start i okrążenie po obrzeżach stadionu; droga dojazdowa do stadionu; droga  prowadząca na ,,Bindugę,, obok ogródków działkowych; pętla po ścieżkach Bindugi; powrót na stadion; ponownie teren Bindugi oraz powrót na stadion.  Biegi odbywają się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.

Warunki uczestnictwa W biegu  mogą wystartować osoby, które mają ukończone 16 lat, a ponadto posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie startujące w biegu zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach.

Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenie uczestnictwa w biegu  odbywa  się będzie poprzez zgłoszenia telefoniczne (85 7152475); osobiste (Łapy ul. Leśnikowska 18a) oraz internetowo okf1@wp.pl  Wyjątkowo zgłoszenia można będzie dokonać również w dniu biegu w biurze zawodów.

Brak opłaty startowej.

Klasyfikacje

Klasyfikacja  kobiet i mężczyzn po każdym biegu

Klasyfikacja ogólna całego cyklu kobiet i mężczyzn (warunek ukończenie wszystkich 4 biegów)

Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn na zakończenie cyklu: na podstawie czasów (warunek ukończenie wszystkich 4 biegów)

M/K 20 – rocznik 1989 i młodsi
M/K 30 – roczniki 1979-1988
M/K 40 – roczniki 1969-1978
M/K 50 – roczniki 1959-1968
M/K 60  - roczniki 1949-1958  
M/K 70 – rocznik 1948 i starsi

Nagrody W poszczególnych biegach: pierwsze trzy osoby w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki.  W klasyfikacji końcowej nagrody rzeczowe dla najlepszych kategoriach kobiet i mężczyzn oraz statuetki dla najlepszych w kategoriach wiekowych.

Postanowienia końcowe:

- biegi odbywają się bez względów na pogodę

- zawodnik otrzymuje nr. startowy obwiązujący we wszystkich biegach

- protesty będą   rozpatrywane bezzwłocznie

Organizator zapewnia:

- numer startowy,  szatnie dla uczestników biegów;

- szatnie dla uczestników biegów;

- reportaż fotograficzny z każdej imprezy na stronie internetowej

Organizator nie ponosi odpowiedzialności

- za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą

- za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.

Wyświetleń: 873

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ