I. Termin i miejsce imprezy
1. Zlot odbędzie się w dniu 25.03.2018 w Sopocie przy wejściu na plażę nr 20.


II. Uczestnicy Zlotu
1. Uczestnikiem Zlotu jest każda osoba, która dokona stosownych czynności:
- dokona rejestracji online przez stronę www.elektronicznezapisy.pl jaką w terminie do 20.03.2018
- zaakceptuje niniejszy regulamin
- oświadcza, że jej stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Zlocie i robi to na własną odpowiedzialność
2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Zlocie tylko pod opieką rodzica/opiekuna.

III. Organizator imprezy

1.Organizatorem jest Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej Sportu i Rekreacji, Sopocki Klub Morsów.

2.Organizator odpowiada za właściwy przebieg Zlotu.

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas Zlotu.

4.Osobami nadzorującymi Zlot jest zarząd w skład, który wchodzą: Aleksander Tokmina, Sylwia Matusiewicz, Ewa Radziwanowska, Jacek Starościak i Wiesław Lorbiecki. Adres pod jakim można się kontaktować, e-mail: zimneplywaki@gmail.com, Tel. 514015813- Sylwia Matusiewicz.

5.Organizator wszystkie informacje dotyczące Zlotu umieszcza na oficjalnej stronie klubu: www.sopockiemorsy.pl lub na Facebooku @SopockiKlubMorsow.

IV. Zasady uczestnictwa i bezpieczeństwa podczas Zlotu:

1. Każdy uczestnik Zlotu bierze w nim udział dobrowolnie.

2. Każdy uczestnik Zlotu musi przestrzegać zasad i wytycznych organizatora co do zasad bezpieczeństwa oraz stosować się do niniejszego regulaminu.

3. Uczestnicy Zlotu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora imprezy do celów promocyjnych Zlotu i miasta Sopot.

4. Każdy uczestnik Zlotu otrzymuje identyfikator (odbiór w dniu imprezy od 11:30 do 12:00), który upoważnia do przebywania na terenie Zlotu oraz korzystania ze wszystkich świadczeń i atrakcji przewidzianych dla uczestników.

5. Organizatorzy proszą o zachowanie czystości i porządku w trakcie Zlotu.

6. Osoby, których zachowanie będzie naganne i niestosowne mogące wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów mogą zostać wyproszone.

7. W trakcie imprezy na plaży zabrania się spożywania alkoholu i środków odurzających. Osoby będące pod jego wpływem mogą zostać wyproszone.

 V. Postanowienia końcowe:

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania całości lub części Zlotu, zmian w jego przebiegu z przyczyn od siebie niezależnych, jak np: zamachy, klęski żywiołowe, warunki pogodowe zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu, itp. bez ponoszenia odpowiedzialności.

Wyświetleń: 4027

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ