PROGRAM ZAWODÓW
- 12:00 – 14:00 – przyjmowanie zgłoszeń oraz wydawanie numerów startowych,
- 14.00 – biegi dla dzieci,
- 14.45 – wręczenie nagród dla dzieci,
- 14:55 – uroczyste otwarcie biegu głównego,
- 15:00 – start biegu głównego na dystansie 10 km,
- ok. 16:20 – uroczyste zakończenie biegu (wręczenie nagród) na Placu Jana
Pawła II.

WARUNKI UCZESTNICTWA / ZGŁOSZENIA
- W biegu głównym na dystansie 10 km, prawo startu mają zawodnicy, którzy do
dnia 8 kwietnia 2018 r. ukończyli 18 lat.
- Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą drogą elektroniczną
www.elektronicznezapisy.pl lub w dniu biegu w biurze zawodów.
- Opłata startowa biegu głównego wynosi 30 zł, płatna przelewem w trakcie
procesu zapisów elektronicznych do dnia 04.04.2018 r. do godz. 23.55.
- W dniu zawodów opłata startowa wynosi 40 zł, płatna w biurze zawodów.
- Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i zmianie na innego zawodnika.
- Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręczne
złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną
odpowiedzialność.
- Zapisy dzieci do biegów towarzyszących od godz. 13:20 przy Ratuszu

BIEGI TOWARZYSZĄCE
- Biegi dla dzieci „Bieg spóźnionego zająca”
- rocznik 2011 i młodsi dziewczęta i chłopcy ok. 200 m
- rocznik 2010 - 2008 dziewczęta i chłopcy ok. 400 m
- rocznik 2007-2005 dziewczęta i chłopcy ok. 800 m
- rocznik 2004-2000 dziewczęta i chłopcy ok. 1200 m

NAGRODY
- W kategorii generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego za miejsca I – III
nagrody pieniężne /500 zł, 300 zł, 200 zł/, puchary.
- W kategorii małżeństw nagrody za miejsca I-III.
- W kategoriach wiekowych nagrody za miejsca I-III – statuetki.
- Nagrody dla dzieci.
- Nagroda „Najlepszy Morążanin”, „Najlepsza Morążanka” za miejsca I-III.
- Nagrody dodatkowe
- Nagrody w kategoriach wiekowych i generalnej nie będą się dublować.

UWAGI KOŃCOWE
- Limit biegu wynosi 1 godzinę i 20 minut.
- Odebranie pakietu startowego wraz z numerem startowym jest równoznaczne z
akceptacją postanowień tego regulaminu.
- W sprawach spornych i nieujętych regulaminem decyduje sędzia główny.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian regulaminu.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy
uczestników i za rzeczy zaginione.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

Wyświetleń: 6209

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ