#003 Szczycieńska Extremalna Trójka

003 Szczycieńska Extremalna Trójka 28 kwietnia 2018 r. (sobota)

I. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej i prozdrowotnej.

2. Promocja Miasta Szczytno.

3. Integracja środowisk sportowych.

II. ORGANIZATOR i PARTNERZY

1. Morsy Szczytno #RESET.

PATRONAT

Starosta Szczycieński oraz Miasto Szczytno Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie.

III. TERMIN I MIEJSCE 28 kwietnia 2018 r. (sobota) Szczytno (okolice plaży miejskiej)

IV. TRASA BIEGU

1. Trasa: oznakowana taśmami i specjalnymi oznaczeniami. Obejmuje teren plaży miejskiej, parku Klenczona, kanał łączący jezioro Małe i Duże Domowe, baza MOS, park przy ul. Pasymskiej, Boisko Orlik przy ul. Spacerowej. Start i Meta – Okolice Plaży Miejskiej. 3 OKRĄŻENIA, łączna długość ok 3 km.

2. Na trasie oznakowani Wolontariusze do pilnowania bezpieczeństwa zawodników biegu. 3. Biuro zawodów usytuowane będzie w namiocie Stowarzyszenia na plaży.

V. PRZESZKODY

1. Naturalne: jezioro, kanał wodny, górki, pagórki, piach i ewentualnie słońce, wiatr oraz deszcz.

2. Sztuczne: przeszkody charakterystyczne dla wojskowych torów przeszkód i liczne niespodzianki.

VI. UCZESTNICTWO

1.W biegu mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat.

2. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić Organizatorowi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

VII. ZASADY ZAPISÓW

1. Liczba miejsc ograniczona a) 200 osób dorosłych b) 120 dzieci

2. Zapisy elektronicznie: elektronicznezapisy.pl :

a. od 28.02.2018 do 14.03.2018 opłata: 60 zł, następnie 75 zł do 18.04.2018 r. - osoby dorosłe

b. od 28.02.2018 do 18.04.2018 opłata: 20 zł - dzieci

c. Płatności należy dokonać do 5 dni od zapisania się.

d. W przeciwnym wypadku uczestnik zostanie skasowany z listy. Rozmiaru koszulki niemożna zmieniać.

3. Zapisy w dniu startu w Biurze Zawodów od godz.9:00 - 11:45 (opłata startowa 90 zł), a. Zapisy w dniu biegu: pakiet bez koszulek

4. Zawodnik podczas weryfikacji (zapisów) w biurze zawodów musi posiadać: dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja), dowód opłaty startowej na konto organizatora

5. Każdy zawodnik musi podpisać KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem.

6. Pakiety nieodebrane do godziny 11.15 przepadają.

VIII. WPISOWE

1. Stowarzyszenie Morsy Szczytno #RESET jest organizacją "non profit" i w związku z tym nie prowadzi działalności gospodarczej i zarobkowej. Wpłaty uzyskane z opłat startowych przeznaczone są w całości na działalność statutową Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku VAT.

2. Elektroniczne zapisy: od 28.02.2018 do 14.03.2018 opłata: 60 zł, następnie 75 zł do 31.03.2017 r.

3. Zapisy w dniu biegu: 90 zł - osoby dorosłe 40 zł - dzieci Opłatę wpisową należy dokonać na: elektronicznezapisy.pl

4. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi - oprócz ustawowych 14 dni, które przysługują konsumentowi na odstąpienie od umowy zawiązanej na odległość. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni.

5. Opłata startowa nie może być przeniesiona na innego zawodnika oraz nie można dokonać zamian IX. KLASYFIKACJE W BIEGU  OPEN Kobiety – miejsca I-III  OPEN Mężczyźni – miejsca I-III

X. NAGRODY

1. Pamiątkowy medal okolicznościowy (pod warunkiem ukończenia biegu).

2. Po zakończeniu imprezy zostaną przyznane i wręczone nagrody rzeczowe: - kobiety – miejsce I-III - mężczyźni – miejsce I-III

3. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończyli bieg Extremalnej Trójki zostaną rozlosowane nagrody dodatkowe.

4. Inne nagrody – dodatkowo ustalone przez Organizatora – przyznawane w wyjątkowych sytuacjach.

XI. IMPREZY TOWARZYSZĄCE

1. Extreme KIDS – bieg z przeszkodami dla dzieci.

2. Inne atrakcje dla dzieci.

3. Wiosenny #RESET czyli kąpiel morsów w jeziorze.

4. Spotkanie z Gościem Specjalnym.

5. Biesiada na plaży.

XII. BEZPIECZEŃSTWO

1. Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, należy ubezpieczyć się samemu indywidualnie.

2. Każdy uczestnik musi zdawać sobie sprawę, że pokonywanie przeszkód na torze może spowodować zadrapania, kontuzje, urazy, itp. lub zniszczenie odzieży/butów.

3. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.

4. Impreza będzie ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej Organizatora.

5. Niezależnie od powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo do: - ściągnięcia uczestnika z trasy biegu, gdy uzna jego stan za wymagający interwencji medycznej - dyskwalifikacji uczestnika biegu w przypadku nieprzestrzegania zasad regulaminu, narażania zdrowia/życia swojego lub innych uczestników biegu, wolontariuszy, kibiców i innych.

XIII. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU

1. Wszyscy uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

2. Wszyscy uczestnicy biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach i materiałach promocyjnych biegu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Bieg bez pomiaru czasu.

3. Uczestnicy podzieleni zostaną na grupy i wystartują w różnych odstępach czasowych. O kolejności zadecyduje Organizator.

4. Do biegu FINAŁOWEGO przejdą najszybsi zawodnicy z każdej tury, którzy otrzymają „przepustki” na mecie. O ilości „przepustek” zadecyduje Organizator w zależności od ilości osób biorących udział w biegu.

5. Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników biegów, do publikacji o przebiegu zawodów oraz do zamieszczania zdjęć na stronach internetowych, w prasie i w telewizji.

7. Organizator zapewnia sędziego prowadzącego oraz zamykającego bieg.

8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator biegu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz odwołania biegu z przyczyn od niego nie zależnych.

10. Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować:

Dyrektor biegu - Jacek Konieczny: 504 987 980

Prezes Stowarzyszenia – Andrzej Szczerbo: 693 637 622

Vice prezes Stowarzyszenia - Karol Furczak: 506 137 058

 

Szef Komisji ..#Dziadek Mors

 

Jarek Kordek: 884 065 045

morsy-szczytno@wp.pl

www.facebook.com/morsy.szczytno

11. Udział w biegu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Wyświetleń: 4831

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ