III Zakończenie Sezonu Morsowania Łoboda

I. Cel imprezy
1) Integracja grup morsów.
2) Popularyzacja zdrowego trybu życia (w zimnej wodzie) oraz aktywności fizycznej.
3) Promowanie Gminy Śliwice i regionu Borów Tucholskich.


II. Organizatorzy
1) Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach.
2) Grupa „Morsy Śliwice”.
3) Stowarzyszenie „Biegające Śliwice”.


III. Termin i miejsce imprezy
1) Zakończenie sezonu odbędzie się 25 marca 2018 r. nad jeziorem Trzcianno w Łobodzie.
2) „Biuro morsowania” znajduje się w budynku socjalnym przy plaży.
3) Kąpiel odbędzie się dokładnie o godzinie 14:30.
4) Impreza rozpocznie się biegiem rekreacyjnym dookoła jeziora (ok. 3 km, możliwe jest
wykonanie dowolnej liczby okrążeń) Rozegrane zostaną również konkurencje i zabawy
sprawnościowe - rekreacyjne.


5) Program imprezy:
11:50 – Otwarcie zawodów i przygotowanie do startu.
12:00 – Bieg dookoła jeziora.
12:30 – Przeciąganie liny.
13:00 – Zawody z oponą.
13:30 – 14:00 – Pozostała część zawodów.
14:30 – Wejście do wody.
15:00 – Ognisko oraz posiłek regeneracyjny (grochówka, kiełbaski, ciasto, kawa, herbata).


IV. Zgłoszenia
1. Impreza ma charakter otwarty.
2. Udział w morsowaniu jest płatny – limit 200 pakietów (pamiątkowe upominki).
3. Gwarantujemy upominki tylko osobom zgłoszonym elektronicznie do 16.03.2018.
4. Możliwa jest również rejestracja na miejscu, bez gwarancji otrzymania pamiątki.
5. Opłata wynosi 10 zł.
6. Opłaty należy dokonać do 16.03.2018 r.
7. W dniu imprezy zgłoszenia będą przyjmowane od godziny 10:30 do 11:30.
8. Warunki uczestnictwa w morsowaniu:
- rejestracja,
- uiszczenie opłaty,
- wypełnienie oświadczenia o kąpieli na własną odpowiedzialność (wg wzoru organizatora),
- pisemna zgoda opiekunów prawnych, w przypadku osób poniżej 18 roku życia(wg wzoru
organizatora).


V. Uczestnicy morsowania.
1) Każdy uczestnik morsowania bierze w nim udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
2) Każdy uczestnik morsowania musi przestrzegać zasad ustalonych przez organizatora.
Stosować się do zasad bezpieczeństwa, poleceń organizatora oraz postanowień niniejszego
regulaminu.
3) Uczestnicy morsowania wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora
imprezy do celów promocyjnych.
4) Uczestnikiem morsowania zostaje każda osoba, która dokona stosownych czynności
rejestrowych:
a) Zostanie zgłoszona na formularzu rejestrowym na stronie: elektronicznezapisy.pl
b) Potwierdzi swoją obecność w biurze Morsowania, podpisując oświadczenie woli
i pozostawi je obsłudze biura.
c) Aktywnie uczestniczy w imprezie.


VI. Zasady bezpieczeństwa
1) Organizator prosi o zachowanie czystości i porządku w trakcie imprezy.
2) Organizator ma prawo zabronić uczestniczenia w morsowaniu każdemu, kogo
zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.
3) W morsowaniu zabrania się udziału osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających.
4) W trakcie trwania imprezy mają zastosowanie wszystkie przepisy prawne
Rzeczypospolitej Polskiej oraz powszechnie obowiązujące zasady dobrego wychowania.
Uczestników morsowania jak i widzów prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń
organizatora, służb publicznych i porządkowych.


VII. Postanowienia końcowe
1) Oficjalną stroną www imprezy jest strona organizatora: goksliwice.pl
2) Impreza będzie promowana za pośrednictwem profili organizatora, współorganizatorów
i sympatyków na portalu facebook.
3) Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi po kąpieli bezpłatny posiłek regeneracyjny.
4) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i programie
imprezy.
5) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania całości lub części imprezy z przyczyn od
siebie niezależnych, takich jak: działanie siły wyższej, klęski żywiołowe, zagrażające
bezpieczeństwu i zdrowiu warunki atmosferyczne, działania wojenne, epidemie, atak
terrorystyczny, decyzje władz państwowych, samorządowych lub uprawnionych organów
bez ponoszenia odpowiedzialności.

Wyświetleń: 1803

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ