2. Podlaski Bieg Wielkanocny

"2. Podlaski Bieg Wielkanocny" - Pogorzałki, 08.04.2018 r.

Bieg Główny - regulamin:

 

I. ORGANIZATORZY
1. Organizatorami biegu są:
•    Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże
•    Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże
•    Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach
•    Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku
•    Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Tak
•    Impresariat Muzyczny Pro Art
•    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pogorzałki Twórzmy Razem
•    Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym
•    Sklep biegowy Pędziwiatr - Podlaskie Centrum Biegowe

II. CEL
•    Oddanie hołdu Zmartwychwstałemu Panu.  
•    Popularyzacja biegania oraz czynnego wypoczynku rodzinnego.
•    Ukazanie walorów przyrodniczych Gminny Dobrzyniewo Duże.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w niedzielę, 8 kwietnia 2018 r. w Pogorzałkach.
2. O godz. 11:00 w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach odbędzie się Msza Święta pod przewodnictwem pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Białostockiej Henryka Ciereszki, po której przewidziane jest błogosławieństwo uczestników biegu.
3. Start biegu nastąpi punktualnie o godz. 13:00 z ulicy przy sklepie spożywczym „Miodek” i przystanku autobusowym „Pogorzałki/Klub (850)”.
4. Meta biegu będzie zlokalizowana przed budynkiem Domu Kultury w Pogorzałkach.
5. Długość trasy wynosi: 10 km
6. Bieg odbywać się będzie przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym, stąd też uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń wolontariuszy i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem na trasie biegu.

IV. PUNKT KONTROLNY
1. Na trasie biegu w okolicy 5 km będzie znajdować się punkt kontrolny. Jego ominięcie będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. W biegu prawo startu mają wyłącznie osoby które najpóźniej w dniu startu będą miały ukończone 16 lat.
2. Zgłoszenia do biegu można dokonać do dnia 6 kwietnia 2018 r. :
•    Internetowo poprzez system rejestracji dostępny na portalu Elektroniczne Zapisy
https://elektronicznezapisy.pl/event/2586/strona.html
3. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
4. Dla biegu obowiązuje łączny limit 80 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat startowych.
5. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej.  Jest to również jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Zawodnicy pełnoletni zobowiązani są do podpisania w Biurze Zawodów oświadczenia o biegu na własną odpowiedzialność.
7. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu, podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna.
8. Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w budynku Domu Kultury w Pogorzałkach (Pogorzałki 153) i czynne w godzinach: 10:00 - 12:30.
9. Podstawą odbioru pakietu startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

VI. OPŁATY
1. Każdy uczestnik biegu ponosi koszt opłaty startowej.
2. Wysokość opłaty startowej wynosi: 25,00 zł.
3. W celu usprawnienie systemu zapisów, opłaty przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych udostępnionych w formularzu zgłoszeniowym na platformie Elektroniczne Zapisy.
4. Osoby nie posiadające dostępu do internetowego rachunku bankowego i nie mogące skorzystać z systemu bezpiecznych płatności internetowych mogą dokonać płatności tradycyjnym przelewem bankowym:
Numer konta: 40 1540 1216 2054 2154 2087 0001
Stowarzyszenia Społeczno-kulturalnego TAK
z dopiskiem „Bieg Wielkanocny” oraz z imieniem i nazwiskiem zawodnika.
5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

VIII. NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie specjalnie przygotowany okolicznościowy medal.
2.  Organizator zapewnia nagrody - puchary dla trzech najlepszych mężczyzn i trzech najlepszych kobiet klasyfikacji OPEN.

3. Dodatkowo Organizator zapewnia puchary dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek Gminy Dobrzyniewo Duże.
4. Najstarszy uczestnik zostanie uhonorowany pamiątkowym pucharem.

IX. KLASYFIKACJE
1. Każdy uczestnik będzie klasyfikowany na mecie według uzyskanego czasu.
2. Czas będzie mierzony z dokładnością do 1 sekundy stoperem elektronicznym.
3. Wyniki zostaną przedstawione w komunikacie końcowym i zamieszczone na stronie internetowej Organizatora

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu każdy zawodnik musi posiadać numer startowy starannie przymocowany do przedniej części koszulki.
2. Po zakończonym biegu na uczestników czekać będzie przygotowany gorący posiłek oraz słodki poczęstunek.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie wiążąca i ostateczna decyzja należy do Organizatora.

Wyświetleń: 4016

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ