Tour de Run - Trial

 

Cykl 5 biegów w ciągu 10 dni o łącznej długości ok 34-35km.

ZAPISY =

+ ewentualnie pół godziny przed startem każdego biegu.

INFO = email = tomad777@gmail.com

Dodatkowe INFO = na klubowym FORUM:  http://biegajznami.pl/forum/zabiegani-cz%C4%99stochowa?limitstart=0&limit=15  w temacie: CZĘSTOCHOWA - zabiegani.czest.pl

BIEGI :

Nie. - 20.05.2018 - godz.18.30 = Sokole Góry = ok. 8.5km (start wspólny)                                      (żółtym szlakiem turystycznym - las)

- Olsztyn - parking przy drodze do Biskupic         

-------------------------------------------------------------------------------------------    

Wto.- 22.05.2018 - godz.18.30 = Góra Ossona = 4km (start indywidualny

-wg numerów startowych -co 30 lub 60 sekund )      (2 pętle przez górę)

- ul.Legionów - parking przy drodze do Srocka

--------------------------------------------------------------------------------------------

Czw.- 24.05.2018 - godz.18.30 = Dźbów = 5km (start indywidualny

 - wg klasyfikacji po 2 biegach - od ostatniego do pierwszego - co 30 lub 60 sekund)                                                      ( polne drogi)

- ul.Ostatnia parking przy cmentarzu

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sob.- 26.05.2018 - godz.18.30 = Grabówka Obierza Cross = 10 km (start wspólny)   

BIEG MEMORIAŁOWY     (trasa 2 pętle na Bialskiej z dobiegiem)

- ul.K.de Bufalo/Zakopiańska parking

--------------------------------------------------------------------------------------------

Wt.- 29.05.2018 - godz.18.30 = Grabówka Bis Cross = 6km (start indywidualny

 - wg klasyfikacji po 4 biegach - od pierwszego  do ostatniego -

- w odstępach czasowch po 4 biegach)       (trasa 2 pętle na Bialskiej)

- ul.K.de Bufalo/Zakopiańska parking

==================================================================

Czw.- 31.05.2018 - godz. 9.00 = Złota Góra =  ??????km  FINAŁ-Epilog (start - formuła niespodzianka)

CELE I ZAŁOŻENIA BIEGóW

 • popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

wśród lokalnej społeczności.

 • przybliżenie oraz integracja uczestników ze środowiskiem KLA "Zabiegani Cz-wa"
 • rywalizacja sportowa

TRASY BIEGóW

 • Nawierzchnia - przełaj=ścieżki i drogi polne i leśne oraz szutry (w 90%)

WARUNKI UCZESTNICTWA  Limit uczestników = 140 osób.

 • Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa mają osoby pełnoletnie  oraz osoby w wieku 14-18 lat(r.2000-2004), jeśli mają pisemną zgodę opiekunów prawnych(rodziców). Wzór zgody opiekunów/rodziców zostanie przesłany drogą mailową zapisanym nietetnim uczestnikom na tydzień przed startem na podany przez nich  adres e-mail.
 • Warunkiem dopuszczenia do biegu  jest przedstawienie przez uczestnika   zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie   podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność prawnych opiekunów (rodziców)).
 • Uczestnik musi dokonać osobistej rejestracji w biurze zawodów.
 • Możliwy jest start w dowolnym etapie cyklu - niekoniecznie w całości.
 • Opłata startowa - zależy od tego na ile wyceniasz pomysł i wysiłek organizatora ale minimum 1zł i wzwyż (za każdy bieg) - ile kto wrzuci do skarbonki. :))
 • Opłata startowa - 25zł (za cały cykl) na konto SKLA Zabiegani Częstochowa do dnia 11 maja 2018 r.

Opłata za poszczególne etapy (dla startująch tylko w wybranym biegu):

1.= 10zł / 2.= 5zł / 3.= 7zł / 4.= 20zł / 5.= 7zł / Finał = 0zł

Bank  CREDIT AGRICOLE - nr konta:   89 1940 1076 3095 1521 0000 0000

 • Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu tak, aby był bardzo dobrze widoczny podczas przekraczania mety.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Pomiar czasu - ręczny (chronometr Seiko)

NAGRODY:

 • Poza własną satysfakcją uczestnika pokonania kilku górek nagrody nie są przewidziane.
 • Jadnak jeżeli środki finansowe mi pozwolą - to uhonoruję zwycięzcę cyklu drobnym upominkiem + jedną osobę z pozostałych uczestników (poprzez losowanie).
 • Zwycięzca (K+M) każdego z biegów otrzymuje otrzymuje kwotę = 1/4 (25%)wpisowego z danego biegu (od wszystkich startujących).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator nie zapewnia opieki lekarskiej w trakcie trwania imprezy biegowej.
 • Organizator nie zapewnia szatni, natrysków i toalet w trakcie trwania imprezy.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • Wszyscy zawodnicy zobowiazani są do zwrócenia szczególnej uwagi na trasie biegu na normalny ruch uliczny (piesi, rowrzyści, samochody) ponieważ trasa biegu nie jest zabezpieczona i bieg odbywa się przy pełnym ruchu ulicznym.
 • Wszyscy zawodnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
 • Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych.
 • Przy rejestracji każda osoba może podać przynależność klubową lub miasto/dzielnicę, szkołe, które chce reprezentować.
 • Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu
 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

ORGANIZATOR:

 (SKLA Zabiegani Cz-wa).

Wyświetleń: 902

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ