R E G U L A M I N


Biegu ulicznego Krwiodawcy z okazji 60-cio lecia krwiodawstwa w Polsce i 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
Mysłowice, 13 maj 2018 r.
Patronat honorowy:
Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok


I.
Nazwa biegu - Bieg Krwiodawcy


II.
Bieg główny- 5 km

III.
Dodatkowo zostanie przeprowadzony bieg rekreacyjny dzieci i młodzieży bez podziału na kategorie wiekowe

IV.
Start - godz. 11.00

V.
Bieg dzieci 10:30

VI.
Typ biegu - bieg uliczny (podłoże asfaltowe)

VII.
Trasa biegu - Start z parkingu przy Centralnym Muzeum Pożarnictwa (ul.Stadionowa 7a)
następnie trasa przebiega ulicami: Stadionowa, Partyzantów. Nawrót następuje przy rondzie mikołowskim, powrót tymi samymi ulicami do Centralnego Muzeum Pożarnictwa - meta w miejscu startu.

VIII.
Organizator - Klub Honorowych Dawców Krwi „Basia” przy KWK Mysłowice – Wesoła.
Współorganizator - MOSiR Mysłowice 

Kontakt:
Rafał Skutnik tel. 501 409 693 e-mail: rafalskutnik@gmail.com
Rafał Kontowicz tel. 514 683 064 e-mail conti747@interia.pl
Dyrektor biegu – Czesław Chrzanowski tel. 506 902 386 e-mail: pckmyslowice@poczta.onet.pl

IX.
Współorganizator - Urząd Miasta Mysłowice.

X.
Warunki uczestnictwa:

W biegu głównym mogą wziąć udział osoby od 18 roku życia.
Osoby od 18 roku życia zostaną dopuszczone do startu po potwierdzeniu na piśmie, iż są zdrowe, nie mają przeciwwskazań lekarskich do uprawiania biegów długodystansowych i biegną na własną odpowiedzialność. Uczestnicy biegu głównego na dystansie 5km,
Złożenie indywidualnej karty zgłoszenia w biurze zawodów i przyjęcie numeru startowego
jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem, jego akceptacji i przestrzegania.

UWAGA!
nie ma możliwości udziału w biegu osób niepełnosprawnych na wózkach, o kijach (nordick walking) oraz z psami (canicross)
W biegu rekreacyjnym dzieci i młodzieży bez podziału na kategorie wiekowe zgłaszających się do biegu obowiązuje zgoda rodzica lub opiekuna prawnego który osobiście potwierdzi to podpisem na karcie zgłoszeń.

XI
Zgłoszenia - zgłoszenia do biegów wszystkich kategorii obsługuje firma Timing4U (
www.timing4u.pl) do dnia 9 maja 2018 r.(włącznie) zapisy przez stronę internetową.

UWAGA!
Zapisy mogą zostać zamknięte we wcześniejszym terminie, tj. po odebraniu 300 zgłoszeń !
bieg główny 200 zgłoszeń
bieg dzieci i młodzieży 100 zgłoszeń
Zapisy w dniu biegu w biurze zawodów w godzinach 8:45 do 10:45 pod warunkiem nie osiągnięcia limitu 200 osób do biegu głównego przez zapisy
internetowe.

UWAGA!
Na stronie internetowej MOSiR-u (w zakładce –dokumenty) zamieszczony jest Regulamin Biegu ulicznego z okazji 60-cio lecia krwiodawstwa w Polsce i 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

XII.
Opłata startowa:

Opłatę startową przyjmujemy na konto GETIN BANK ODDZIAŁ II w KATOWICACH nr:

53 1560 1111 0000 9410 0002 0848,
Tytuł - wpisowe Bieg Krwiodawcy w Mysłowicach imię, Nazwisko, miejscowość uczestnika

zgłoszenie do 7.05.2018 r. opłata startowa wynosi 25,00 zł po tym terminie opłata wynosi 35,00 zł płatne w biurze zawodów
zgłoszenie w dniu biegu pod warunkiem nie osiągnięcia limitu 200 osób przez zapisy internetowe opłata startowa wynosi 35,00
Nie pobiera się opłaty startowej od uczestników biegu rekreacyjnego dzieci i młodzieży.

XIII
W biegu głównym prowadzona będzie klasyfikacja generalna uczestników biegu oraz klasyfikacje wg kategorii wiekowych

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
Klasyfikacja wiekowa kobiet 18-29 lat
Klasyfikacja wiekowa kobiet 30-39 lat
Klasyfikacja wiekowa kobiet 40-49 lat
Klasyfikacja wiekowa kobiet 50-59 lat
Klasyfikacja wiekowa kobiet 60 lat i więcej
Klasyfikacja wiekowa mężczyzn 18-29 lat
Klasyfikacja wiekowa mężczyzn 30-39 lat
Klasyfikacja wiekowa mężczyzn 40-49 lat
Klasyfikacja wiekowa mężczyzn 50-59 lat
Klasyfikacja wiekowa mężczyzn 60-69 lat
Klasyfikacja wiekowa mężczyzn 70 lat i więcej
Klasyfikacja krwiodawców kobiet i mężczyzn
Wyróżnienia dla najstarszej krwiodawczyni i najstarszego krwiodawcy
Wyróżnienia dla członków Klubu Honorowych Dawców Krwi „Basia” przy KWK Mysłowice – Wesoła

XIV.
Nagrody i wyróżnienia w biegu głównym:
1. Za zajęcie 1, 2, 3 miejsca w klasyfikacjach generalnych K i M - puchary i upominki.
2. Za zajęcie 1, 2, 3 miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych K i M – statuetki.

UWAGA!
Biegacze/biegaczki nagrodzeni w klasyfikacji generalnej, nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.
3. Za zajęcie 1, 2, 3 miejsca w kategorii krwiodawca K i M – puchary i upominki.
4. Dla najstarszej krwiodawczyni i najstarszego krwiodawcy – statuetki i upominki.
5. Dla członków Klubu Honorowych Dawców Krwi „Basia” przy KWK Mysłowice – Wesoła – statuetki i upominki.

UWAGA!
Biegacze/biegaczki którzy zaznaczą w zapisach kategorię krwiodawcy przy weryfikacji w biurze zawodów muszą przedstawić aktualną książeczkę
krwiodawcy. W przypadku klubowiczów klubu Honorowych Dawców Krwi „Basia” musi to być legitymacja z potwierdzeniem opłaconej składki na rok 2018.
Wszystkie te osoby muszą też udokumentować że w roku 2018 przynajmniej jeden raz oddały krew.
6. Dla uczestników biegu rekreacyjnego dzieci i młodzieży – medale pamiątkowe.

XV.
Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:


1.Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy sportowej, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania
i wydania nagród.
2.Administratorem Danych Osobowych jest Klubu Honorowych Dawców Krwi „Basia” przy KWK Mysłowice – Wesoła 41-408 przy ul.Kopalnianej 5,
3.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wszczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie
Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. Poz. 1309),
4.Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu na stronie
internetowej MOSiR oraz na profilach internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak Facebook, Youtube, Google i inne.
5.Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
6.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach.
7.Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku,przez Klubu Honorowych Dawców Krwi „Basia” przy KWK Mysłowice – Wesoła, 41-408
Mysłowice, ul. Kopalniana 5 oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek zawodników na stronie internetowej
MOSiR oraz na profilach internetowych zarządzanych przez MOSiR oraz Klubu Honorowych Dawców Krwi „Basia” przy KWK Mysłowice – Wesoła takich jak
Facebook, Youtube, Google i in., a także w mediach w celu informacji i promocji.
8.Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

XVI.
Informacje i zalecenia końcowe:

1.Bieg główny odbędzie się przy trwającym (jedynie czasowo ograniczanym i wstrzymywanym) ulicznym ruchu pojazdów. W związku z tym każdy uczestnik
ma obowiązek zachować szczególną ostrożność w czasie zawodów.
2.Organizatorzy zapewnią służbę medyczną w czasie trwania zawodów (na trasie biegu i na mecie).
3.Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startowego (200 biegaczy) otrzymają talon na poczęstunek, numer startowy, chip), a na linii mety
medal pamiątkowy.
4.Instrukcja zamocowania numeru startowego oraz chipa zostanie przedstawiona przed biegiem oraz jest zamieszczona na stronie internetowej formularza
zgłoszeniowego do biegu. W razie dodatkowych pytań kontaktować się z firmą Timing4U (www.timing4u.pl)
5.Limit czasu dla pokonania 5 km 1 godzina. Po upływie tego czasu uczestnicy znajdujący się na trasie, obowiązani są przerwać zawody (zostaną zabrani
przez pojazd organizatorów zamykający bieg). Również zawodnicy, którzy wycofają się z biegu na trasie, zostaną zabrani przez pojazd organizatorów
zamykający bieg

6.Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu ulicznego Krwiodawcy z okazji 60-cio lecia krwiodawstwa w Polsce i 100-ej rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
7.Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
8.Biuro zawodów, szatnie oraz przechowalnia bagażu znajdować się będą w Centralnym Muzeum Pożarnictwa (ul.Stadionowa 7a),czynne w dniu zawodów
od godz.8:45. Nie zapewniamy depozytu rzeczy wartościowych oraz prysznicy.
9.Wszystkie sprawy nieprzewidziane regulaminem reguluje na bieżąco organizator oraz Komisja Sędziowska. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w
regulaminie oraz jego interpretację.
10.Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, noclegów, ani innych kosztów osobowych poniesionych przez uczestników biegu.
11.Po ukończeniu biegu uczestnicy otrzymają ciepłą herbatę oraz poczęstunek.
12.Wszelkie uwagi, zapytania dotyczące wyników kierować bezpośrednio do firmy: Timing4U

Wyświetleń: 7066

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ