Miasto Szczyrk wraz z Fundacją Psi Wybieg oraz Zookamnel.pl mają zaszczyt zaprosić Was na najlepszą wyprawę w góry z psem to pierwsza taka impreza w Szczyrku, jest to jedyne takie wydarzenie na tym terenie .Dla każdego znajdzie się zajęcie i coś ciekawego.

Pierwszy Dogtrekking Zbója Szczyrka
który skierowany jest do dużych, małych, młodszych i starszych, ma być wesoło, rodzinnie oraz aktywnie w końcu o to chodzi. Podczas całej imprezy nie zabraknie wielu atrakcji dla naszych czworonogów, właścicieli jak i najmłodszych.
 
Startujemy i Zapraszamy

Program:

Termin: 02.06.2018
Miejsce: Amfiteatr, Wypoczynkowa ,43-370 Szczyrk
Program:
- Godz 7.30 –12.00 otwarcie biura zawodów , rejestracja , potwierdzenie zgłoszeń
- Godz do 9.30 odprawa weterynaryjna ( Dystans 22 km –Hard)
- Godz do 10.30 odprawa weterynaryjna ( Dystans 5 km –Fast)
- Godz 11.00 odprawa weterynaryjna ( Dystans 2 km – dzieci Mini ( z rodzicami )
- Godz 10.30 start zawodników na dystans 22 km kat. Hard
_ Godz. 11.30 start zawodników na dystans 5 km kat. Fast
_ Godz 12.00 start zawodników  na dystans 2 km kat Mini  dzieci ( z rodzicami )

Program Imprezy po stracie
- Zajęcia i zabawy edukacyjne dla dzieci. Konkursy dla najmłodszych.
- Porady Behawioralne, trenera COAPE ( będą dostępni w namiocie organizatora przez całą imprezę)
- Konkursy z nagrodami
- Ok godz. 15.00 Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród

Kategorie zawodów
- Dystans 22 km – Hard
- Dystans 5 km – Fast
- Dystans 2 km- Mini

Dystans Fast  – do tej kategorii zaliczamy osoby pełnoletnie wraz z dzieckiem/dziećmi które nie ukończyły 16 roku życia, również osoby dorosłe bez dzieci.

Dystans Hard – jest to kategoria otwarta, w której mogą startować kobiety, mężczyźni, którzy ukończyli 18 lat

Dystans Mini- jest to kategoria tylko i wyłącznie dla najmłodszych uczestników wraz z opiekunem  którzy również chcą wystartować ze swoim czworonożnym przyjacielem. Dzieci max 7 lat.

Opłaty Startowe:
- Dystans 22 km –Hard – 60 zł
  - Kat. Kobiety
  - Kat. Mężczyźni
  - Kat.Zespoły 
- Dystans 5 km -Fast  – 50  zł dorosły, dziecko od 7 roku życia 10 zł.
- Dystans 2 km Mini – 10 zł osoby dorosłe nie płacą.
Regulamin Biegu z Psem - Pierwszy Dogtrekking Zbója Szczyrka

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorami biegu są:
- Fundacja Psi Wybieg, ul. Kormoranów 23, 41-400 Mysłowice, KRS:0000638728,NIP 2220901232.
- Bifrost Łukasz Lindert ul.Wiejska 28,34-331 Rychwałdek NIP 9372367434,
- Miasto Szczyrk ul.Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk NIP 9371653267

II. TERMIN, MIEJSCE, TRASA I POMIAR CZASU

1. Dogtrekking odbędzie się 02 czerwiec 2018 roku na terenie Szczyrku biuro zawodów zlokalizowane będzie w Amfiteatr Wypoczynkowa ,43-370 Szczyrk

2. Start biegów w zależności od dystansu, godziny: 10.30, 11.30, 12.00
Szczegółowy harmonogram odpraw:
- Godzina 7.30 –12.00otwarcie biura zawodów, rejestracja zawodników, odbiory numerów startowych, potwierdzenie zgłoszeń.
- Do godziny 9.30 odprawa weterynaryjna (dystans 22 km – kategoria: Hard)
- Do godziny 10.30 odprawa weterynaryjna (dystans 5 km – kategoriaFast )
- Do godziny 11.00 odprawa weterynaryjna ( Dystans 2 km – dzieci Mini ( z rodzicami )
- Godzina 10.30 start zawodników na dystans 22 km
- Godzina 11.30 start zawodników na dystans 5 km
- Godzina 12.00 start zawodników na dystans 2 km

3. Start biegów dla wszystkich kategorii będzie zlokalizowany w Amfiteatr Wypoczynkowa ,43-370 Szczyrk

4. Opis kategorii:
Dystans Fast  – do tej kategorii zaliczamy osoby pełnoletnie wraz z dzieckiem/dziećmi, które nie ukończyły 16 roku życia. Skład rodziny nie może przekroczyć 5 osób, ale nie miej niż 2 osoby w tym jedno dziecko.
Dystans Mini – do tej kategorii zaliczamy tylko dzieci poniżej 7 roku zycia z opiekunem , powyżej 18 roku życia . 
Dystans Hard – jest to kategoria otwarta w której mogą startować zarówno kobiety, mężczyźni oraz zespoły jak i osoby mające pisemną zgodę rodziców na udział, a ukończyły 16 rok życia. Podział miejsc będzie między kobietami i mężczyznami, zespołami 

5. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.Na punkcie kontrolnym, będzie stała osoba której trzeba podać numer startowy, niepodanie numeru skutkuje dyskfalifikacją.

6. Organizator zapewnia 1 punkt nawadniania, zlokalizowany w połowie każdej trasy. Jego lokalizacja zostanie umieszczona na mapie i udostępniona , na Facebooku wydarzenia.

III. WARUNKI STARTU

1. W trakcie imprezy zabrania się zmuszania psa do marszu/biegu. Niezachowanie się prawidłowo względem zwierzęcia i działanie na jego szkodę będzie skutkowało dyskwalifikacją.

2. Podczas całej imprezy każdy właściciel ma obowiązek sprzątać po swoim psie.

3. W chwili gdy okaże się, że uczestnik ma problem aby kontynuować marsz, ma obowiązek zaprzestać go i poinformować organizatora pod nr tel: 500787260

4. Dopuszczalny jest start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami.

5. Podczas imprezy obowiązkowe jest trzymanie psów na smyczach.

IV. WARUNKI UDZIAŁU

1. Warunkiem udziału w imprezie jest przesłanie zgłoszenia chęci uczestnictwa w zawodach poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie elektronicznezapisy.pl. Link do zapisów dostępny będzie na stronie wydarzenia Facebookowym

2. Pełnym potwierdzeniem udziału w biegu jest dokonanie opłaty startowej (do 29.05.2018 r.).

3. W zawodach mogą brać udział osoby:
- pełnoletnie (ukończone 18 lat ),
- osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w biurze zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego,
- młodzież poniżej 16 roku życia może startować tylko pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy również startują w imprezie

4. Każdy uczestnik zawodów odpowiada sam za szkody poczynione przez siebie oraz swojego psa podczas trwania imprezy (odpowiedzialność finansowa po stronie zawodnika).

5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą przedłożyć dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

Ważne: Osoby startujące na dystansie Zespoły Hard w jednej drużynie, odbierają pakiet startowy wspólnie (aby otrzymać pakiet, muszą zostać podpisane oświadczenia o starcie w zawodach całej drużyny) również tyczy się to kategori Fast jeśli startuje więcniż jeden zawodnik.

6. Zawodnicy biorą udział w Dogtrekkingu zwanym Pierwszy Dogtrekking Zbója Szczyrka na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Dogtrekkingu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Odpowiedzialność za zawodników niepełnoletnich spoczywa na ich rodzicach bądź prawnych opiekunach.

7. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, data urodzenia, klub, wizerunek) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Dogtrekkingu zwanym Pierwszy Dogtrekking Zbója Szczyrka

9. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji na temat Dogtrekkingu zwanym Pierwszy Dogtrekking Zbója Szczyrka

10. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów.

11. W biurze zawodów wydawane będą pakiety startowe osobom, które dokonały zapisów na stronie www.elektronicznezapisy.pl . Nie będzie możliwości odbioru pakietu startowego przez inne osoby niż w zgłoszeniu.

12. Organizator nie przewiduje zapisów nowych uczestników biegu w dniu zawodów.

13. Zabrania się udziału w zawodach rowerów , hulajnogi, rolek, wrotek itp. ze względów bezpieczeństwa.

V. WARUNKI UDZIAŁU PSA

1. Pies nie może mieć więcej niż 8 lat (wyjątkiem jest zgoda pisemna prowadzącego go weterynarza).

2. Pies powinien mieć wykonane obowiązkowe szczepienia przeciwko wściekliźnie (do wglądu dokument potwierdzający szczepienie - książeczka zdrowia psa).

3. Pies ukończył 1 rok życia.

4. Suki - zabrania się startu suk w okresie rui, w ciąży, oraz do 6 tyg. po porodzie.

5. Pies prowadzony jest w obroży /szelkach ewentualnie obroży pół zaciskowej. Zabrania się całkowicie używania i prowadzenia psów na kolczatkach, obrożach zaciskowych, łańcuszkach, kagańcach, uzdach, oraz smyczy typu flexi .

6. Zawodnicy biorą udział Dogtrekkingu zwanym Pierwszy Dogtrekking Zbója Szczyrka na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia lub życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie psy posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.

7.Dopuszcany jest plekack dla psa ale nie może on przekroczyć 1/3 wagi psa.

8.Każdy uczestnik biorący udział w Dogtrekkingu zwanym Pierwszy Dogtrekking Zbója Szczyrka ma obowiązek zabrać ze sobą apteczkę z podstawowymi opatrunkiami.Warto również posiadać but dla psa.

VI. RZECZY NIEZBĘDNE DO STARTU

1. Miska z wodą (minimum 1 litr wody na jednego psa).

2. Naładowany telefon komórkowy.

3. Mapy oraz karty uczestnika otrzymane od organizatora które zostaną zwrócone na mecie. Konieczne jest posiadanie długopisu.

4. Można korzystać z odbiorników GPS.

5. Wyposażenie uczestnika może zostać sprawdzone przez sędziego przed startem.

VII. ZGŁOSZENIA, OPŁATY STARTOWE


1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: www.elektronicznezapisy.pl.

2. Wysokość opłaty startowej:
- Dystans 2 km –kategoria mini : 10 zł dziecko (opiekun nie płaci )
- Dystans 5 km – kategoria fast : 50 zł każda osoba dorosła.
- Dystans 22 km –kategoria hard : 60 zł każda osoba dorosła

3. Opłaty za start powinny być uiszczane na konto organizatora do dnia 29.05.2017 r., tj:

Fundacja Psi Wybieg, nr konta: 06 1240 4836 1111 0010 7033 3764

Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.

W tytule opłaty prosimy o podanie nazwisk uczestników wraz z imionami psów.

3. W dniu zawodów nie będzie możliwości opłacenia biegu oraz zapisania się na bieg.

4. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:
a) numer startowy, agrafki (kategoria hard i fast  otrzymuje jeden numer startowy),numerek startowy koniecznie ma zostać przymocowany do sznurowadła w bucie.
b) zwrotny chip do pomiaru czasu (kategoria hard i fast  otrzymuje jeden chip do pomiaru czasu),
c) napój na trasie; oraz napój na mecie,
d) nagrodę wg klasyfikacji ,
e) posiłek regeneracyjny.

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

2. Pomiar czasu zostanie przeprowadzony przez firmę Timing4U na podstawie zwrotnych chipów.

3. Wyniki biegu będą dostępne na stronie www.timing4u.pl.

4. Podczas Dogtrekkingu zwanym Pierwszy Dogtrekking Zbója Szczyrka będą prowadzone następujące klasyfikacje:
- Generalna na dystansie 2 km (mini  ): Miejsce I, Miejsce II, Miejsce III
- Generalna na dystansie 5 km (fast ) :- Miejsce I, Miejsce II, Miejsce III
- Generalna na dystansie 22 km (hard)
- Kobiety:       Miejsce I, Miejsce II, Miejsce III ( 22 km)
- Mężczyźni;  Miejsce I, Miejsce II, Miejsce III ( 22 km)
- Zespoły :    Miejsce I, Miejsce II, Miejsce III ( 22 km)

Zawodnicy otrzymują nagrody które zostały zafundowane przez sponsorów Zookamel.pl , Miasto Szczyrk

5. Chip startowy koniecznie ma zostać przymocowany do sznurowadła na bucie.

6. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.

IX. KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU

1. Sędzia oraz organizator mają prawo nałożenia kary na uczestnika, pod postacią:
- upomnienia
- upomnienia wraz z karą czasową (1 min – max 30 min)
- dyskwalifikacji

2. Podczas całych zawodów jest całkowity zakaz spożywania alkohol oraz środków odurzających. Nieprzestrzeganie tego punktu będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją, bez możliwości odwołania.

3. Protest - protest może zostać wniesiony przez uczestnika do sędziego lub organizatora tylko w trakcie trwania imprezy. Decyzja ostateczna należy do sędziego.

X. OSTATNIE POSTANOWIENIE REGULAMINU

1. Żaden z organizatorów nie ponosi odpowiedzialności materialnej ani cywilnej za rzeczy pozostawione w trakcie trwania imprezy oraz zaginione.

2. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

3. Dogtrekking odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

5. Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach promocji i reklamy przyszłych imprez organizowanych przez organizatora.

6. Organizator z sędzią zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Zapraszamy do udziału!

Wyświetleń: 1422

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ