REGULAMIN  
 
iSWIM iRUN
MISTRZOSTWA DOJLID
 
DOJLIDY BIAŁYSTOK  
09.06.2018  
 
 
1. ORGANIZATOR  
Szkoła Pływania iSWIM
ul. Wierzbowa 3/C, 15-743 Białystok
 
WSPÓŁORGANIZATOR
Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok
 
Stowarzyszenie Nadaktywni  
ul. Wschodnia 4, 15-154 Białystok  
 
2. OSOBY REPREZENTUJĄCE ORGANIZATORA  
-  Sebastian Humbla ( 782 997 050 )  
-  Tomasz Fijałkowski ( 602 347 137 )  
 
3. CEL  
- Popularyzacja pływania na wodach otwartych oraz biegania w mieście Białystok  
 
4.  TERMIN, MIEJSCE I TRASA  
Mistrzostwa ,, Mistrzostwa ,,iSwim iRun" w pływaniu na wodach otwartych oraz bieganiu rozegrany zostanie
na dystansie 1500 & 5 „Długi iSwim iRun” (1500 m pływanie oraz 5 km bieg), 750 & 5 „Krótki iSwim iRun”
(750 m pływanie oraz 5 km bieg), 1500 m Pływanie, 750 m Pływanie.
Wyścig zostanie przeprowadzony i rozegrany w dniu 9 czerwca 2018 ze startem i metą w miejscowości Białystok
nad zalewem Dojlidy. Trasa wyścigu pływackiego poprowadzona będzie na zalewie Dojlidy w Białymstoku, start wspólny nastąpi z plaży, następnie zawodnicy będą płynęli po linii prostej na 2 boję kierunkowe ( kształt
toru pływackiego to obwód trójkąta ), oddalone o  250 m od linii brzegowej, boje kierunkowe okrążamy prawą
ręką, ruch według wskazówek, po czym wracamy na plażę ( 1 pętla 750 m). Łączny dystans pływania długi to
ok. 1500 m (2 pętle) oraz krótki 750 m (1 pętla). Trasa wyścigu biegowego poprowadzona zostanie wzdłuż
zalewu Dojlidy, w kierunku hangarów, następnie wzdłuż grobli akwenu gdzie po około 1,2 km nastąpi nawrót
po czym bieg będzie kontynuowany w kierunku Plaży Miejskie Dojlidy (1 pętla około 2,5 km). Nawierzchnia
80% droga szutrowa. Łączny dystans biegu około 5 km (2 pętle).
 
5.  ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO  
Zgłoszenia drogą INTERNETOWĄ przez wypełnienie zgłoszenia na stronie https://elektronicznezapisy.pl/  
 
Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 07.06.2018.
 
Do startu będą dopuszczeni tylko zawodnicy pełnoletni.
 
Zawodnicy mogą startować w piankach pływackich, triathlonowych bez podziału na oddzielne klasyfikacje.  
 
Start odbędzie się z plaży i będzie startem wspólnym.
Na zawodach będzie obowiązywał ręczny pomiar czasu.
Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych. Uczestnicy zobowiązani są zorganizować sobie miejsce
parkingowe we własnym zakresie.  
Organizator nie zapewnia opłat za wejście na teren „Plaża Miejska Dojlidy”. Uczestnicy zobowiązani są do
uiszczenia odpowiedniej opłaty we własnym zakresie.  
6.  NAGRODY  
Uczestnicy wyścigu którzy ukończą wymagany dystans dla swojej kategorii otrzymają symboliczne pamiątki
oraz:  
Za 3 pierwsze miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn medale,  
Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego podziału na kwalifikacje wiekowe w zależności od liczby
startujących. Kwalifikacje wiekowe zostaną podane do informacji  dzień przed  zawodami po zakończeniu
zapisów.
 
7.  ZASADY FINANSOWANIA:  
Wszyscy uczestnicy zawodów przyjeżdżają na zawody na koszt własny.  
 
8.  PROGRAM MINUTOWY:  
Praca biura: zapisy i zgłoszenia w miejscu startu od godziny 7.15 do 8.30  
7:15 – 8:30 – numerowanie zawodników
7:15 – 8:30 – wejście do strefy zmian T0 / dystans iSwim & iRun
8:30 – obowiązkowa odprawa techniczna
9:00 – Start wspólny
9:09 – Pierwszy zawodnik na mecie dystans 750 m Pływanie
9:19 - Pierwszy zawodnik na mecie dystans 1500 m Pływanie
9:37 - Pierwszy zawodnik na mecie dystans 750 & 5 „Krótki Swim Run”  
9:57 - Pierwszy zawodnik na mecie dystans 1500 & 5 „Długi Swim Run”
10:30 – Dekoracje
11:00 – Zakończenie zawodów
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  A)  wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZP oraz niniejszym regulaminem,  
 
B)  wyścig nie zostanie rozegrany w przypadku złych warunków atmosferycznych tj. burza, silny wiatr,  
 
 
C)  organizator wyścigu nie ubezpiecza zawodników oraz osób towarzyszących od Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej,  
 
D)  organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i skradzione,  
 
E)  do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy i amatorzy, którzy podpiszą stosowne oświadczenie o stanie
zdrowia i zapoznaniu się z trasą (w przypadku osób niepełnoletnich – rodzice lub opiekunowie),  
 
F)  uczestnik jest świadomy zagrożeń, ryzyka, obciążeń fizycznych i psychicznych jakie wiążą się z pływaniem
oraz bieganiem i nie będzie rościć wobec Organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na
zdrowiu lub życiu uczestnika,
 
G)  w sprawach spornych i nie objętych regulaminem decyduje organizator oraz Sędzia Główny.

Wyświetleń: 4754

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ