R e g u l a m i n

VI Świętojańskiego Biegu oraz Marszu Nordic Walking w 100-lecie Niepodległości
i 150-lecia  Dekanatu Mysłowickiego

Mysłowice, 24 czerwca 2018r.

 Cel zawodów

Zawody rozgrywane są w ramach Parafialnego festynu świętojańskiego. Propagowanie rodzinnego sportu jako czynnej formy wypoczynku, profilaktyki zdrowotnej, oraz krzewienie ducha sportu i uczciwego współzawodnictwa. Promocja zdrowego trybu życia i walki z uzależnieniami. Promocja miasta Mysłowice w 100-lecie odzyskania niepodległości i roku jubileuszu 150-lecia Dekanatu.

 

Organizator

Rzymskokatolicka Parafia pw. ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach,

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Nasze Mysłowice”,

MOSiR Mysłowice,

 

Patronat

Wiktor Skworc – Arcybiskup Metropolita Katowicki

Edward Lasok – Prezydent Miasta Mysłowice

 

Patronat sportowy

prof.dr hab. Adam Zając - J. M. Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

 

Organizator wykonawczy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Mysłowice

 

Miejsce i termin: 24. 06. 2018 r. Rozpoczęcie zawodów:

 • bieg: godzina 17:00,
 • marsz nordic walking: godzina 17:10

Biuro zawodów: Hala Widowiskowo-Sportowa MOSIR, Mysłowice ul. Bończyka 32z

Start i meta: Plac Św. Jana Pawła II przy Parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach
ul. Załuskiego

Regulamin na stronach: www.parafia.bonczyk.org ; www.mosir.myslowice.pl (w zakładce Dokumenty)
oraz http://naszemyslowice.pl/category/aktualnosci/.

Zaplecze

Szatnie dla pań i panów, oraz toalety znajdują się w biurze zawodów.

Depozyt na plecaki – również w biurze zawodów.

Parking znajduje się przy hali MOSIR Mysłowice ul. Bończyka 32z

 

Trasa biegu

Bieg

Dystans: 10 km – pomiar za pomocą sytemu gps timex, ( +/- 2%)

Bieg rozgrywany jest na dwóch równych pętlach

Nawierzchnia: 50 % drogi asfaltowe, oraz 50 % ubite drogi leśne

 

Nordic Walking

Dystans: 5 km – pomiar za pomocą sytemu gps timex, ( +/- 2%)

Zawody rozgrywane są na pętli

Nawierzchnia: 50 % drogi asfaltowe, oraz 50 % ubite drogi leśne

 

Oznaczenie

Długość: co kilometr – poziome i pionowe

Kierunki: strzałki i napisy (pionowo) tabliczki na słupach , oraz poziomo na asfalcie.

Wolontariusze i straż pożarna oraz służby mundurowe – obstawiające trasę.

Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.

 

Punkt z wodą

Punkt z wodą mineralną będzie się mieścić na 5 km

Uczestnictwo

Zawody są otwarte zarówno dla zawodników zrzeszonych w klubach jak i dla amatorów, którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy, uiścili opłatę startową oraz posiadają aktualne badania lekarskie lub w dniu zawodów podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań do startu w zawodach i że uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez uczestników zawodów jak i spowodowane przez uczestnika zawodów osobom trzecim.

Opiekę medyczną w trakcie zawodów sprawować będą ratownicy wraz z karetką pogotowia.

W zawodach mogą wziąć udział osoby od 13 roku życia. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów do wzięcia udziału w zawodach. W marszu nordic walking
nie stosuje się ograniczeń wiekowych.

 

Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku :

 1. Dane osobowe uczestników VI Świętojańskiego Biegu oraz Marszu Nordic Walking w 100-lecie Niepodległości i 150-lecia Dekanatu Mysłowickiego będą przetwarzane w celach organizacji imprezy sportowej, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania i wydania nagród.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Parafia pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach przy   M. Jastruna 15,
 3. Dane osobowe uczestników takie jak: imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, nazwa klubu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 4. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu na stronie internetowej firmy Timing4u.pl, Parafii, MOSiR-u oraz na profilach internetowych zarządzanych przez Parafię i MOSiR takich jak Facebook, YouTube,
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane, o których mowa pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 6. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza  przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach.
 9. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na bezterminowe wykorzystanie wizerunku, przez Parafię pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach przy ul. M. Jastruna 15 oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek zawodników na stronie internetowej Parafii, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice, MOSiR-u oraz na profilach internetowych zarządzanych przez Parafię, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice oraz MOSiR-u takich jak Facebook, YouTube  w celu informacji i promocji. Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U z 2016 r., poz. 666, z póź. zm).

 

Zgłoszenia

a/ Zgłoszenia elektroniczne prowadzone przez timing4u.pl (elektroniczny pomiar czasu przy użyciu chipów zwrotnych mocowanych do buta; nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu) – do dnia 18.06.2018r.- włącznie, na stronie internetowej: www.timing4u.pl;

Po tym terminie zgłoszenia tylko w dniu zawodów. Liczba uczestników ograniczona do 220 osób.

b/ Zgłoszenia w dniu zawodów tj. 24.06.2018 r., przyjmowane będą w godzinach 14:00-16:30

 

Weryfikacja

W biurze zawodów należy posiadać dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem) oraz dokument potwierdzający dokonanie opłaty startowej. Osoby, które w dniu biegu nie ukończyły 18 lat , mają obowiązek przedłożenia zgody rodzica/-ów/ na piśmie (druki zgody rodziców także na stronie internetowej MOSiR oraz dostępne w dniu zawodów w biurze)

 

Opłata startowa

 • Bieg: przy wpłacie na konto do 18.06.2018 wynosi 30 zł. W dniu zawodów wynosi 35 zł
 • Nordic walking: opłata wynosi 30 zł i jest stała

 

Opis wpłaty: VI Świętojański Bieg Trzeźwości, nazwisko, imię, miasto

Nr konta: PKO BP 48 1020 2528 0000 0902 0133 0661

Parafia Rzymskokatolicka Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach

 

Klasyfikacja (wg ważności i kolejności kategorii) i Nagrody zawodów

 1. Bieg

I/ OPEN

K i M

miejsca - 1,2,3

Puchar + bon podarunkowy

 

II/ MYSŁOWICE**

K i M

1 miejsce

Puchar

 

III/ EDUKACJA  *

(młodzież szkolna )

K i M

1 miejsce
Puchar

 

IV/ NAJMŁODSZY UCZESTNIK

Puchar

 

V/ NAJSTARSZY UCZESTNIK

Puchar

 

* nagrody przyznawane są najlepszym w danej kategorii ( NIE dublują się. W przypadku uzyskania najlepszego czasu w kilku kategoriach przysługuje nagroda wyższej klasyfikacji)

** zawodnicy którzy urodzili się w Mysłowicach lub w nich mieszkają wg dowodu osobistego

 

Dla uczestników przewidziano:

 • okolicznościowy medal oraz koszulkę
 • bon na posiłek

 

 1. Nordic walking

I/ OPEN

K i M

miejsca - 1,2,3

Puchar

 

Dla uczestników przewidziano:

 • okolicznościowy medal oraz koszulkę
 • bon na posiłek

 

Postanowienia końcowe

Uczestnicy zawodów zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas poruszania się po odcinkach trasy wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem samochodowym.

 

Wszelkie protesty i uwagi dotyczące klasyfikacji, należy składać w formie pisemnej w dniu zawodów najpóźniej do godziny 18:30 w biurze zawodów. Zakończenie zawodów połączonych z dekoracją zwycięzców przewidziane jest na godzinę 19:00. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian w regulaminie w przypadku konieczności zmiany trasy związanej z prowadzonymi remontami dróg w tym rejonie.

Wyświetleń: 3789

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ