„KATO BIKE FESTIVAL”

REGULAMIN ZAWODÓW ROWEROWYCH

12 SIERPNIA 2018 - PARK LEŚNY – DOLINA TRZECH STAWÓW

 1. ORGANIZATOR

  Organizatorem zawodów jest:
  Stowarzyszenie Akcja-Reakcja z siedzibą w Katowicach (40-770),
  ul. Ludowa 3/2, 40-770 Katowice
  Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000712578, REGON 369196916, NIP 6342920103.

  2. Gospodarzem zawodów jest:
  URZĄD MIASTA w KATOWICACH
  ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
  NIP 634-001-01-47

  II. INFORMACJE OGÓLNE

  1. W ramach „KATO BIKE FESTIVAL” odbędą się wyścigi rowerowe w następujących miejscach:
  - 10 czerwca 2018, STAW BARBARA i JANINA (RYBACZÓWKA, adres: ul. Pszczyńska 4, 40-479 Katowice)
  - 15 lipca 2018, PARK KOŚCIUSZKI
  - 12 sierpnia 2018, PARK LEŚNY (DOLINA TRZECH STAWÓW – wjazd od strony Muchowca)
  - 2 września 2018, PARK ZADOLE

  * Zasady Grand Prix o Puchar Prezydenta Miasta Katowice na dystansie ok. 5-15 km (w zależności od miejsca), opisane zostały w odrębnym regulaminie. Podsumowanie GP odbędzie się 15 września podczas VIENA LIFE LANG TEAM MARATONY ROWEROWE 2018.

  Niniejszy regulamin obowiązuje dla zawodów odbywających się 12 sierpnia 2018.
  Zasady pozostałych zawodów w ramach „Kato Bike Festival” zostały opisane w odrębnych regulaminach.

  2. Godziny startów poszczególnych konkurencji:
  Wyścig główny w ramach „Kato Bike Festival” na dystansie ok. 15 km:
  - 09:30 – start mężczyzn
  - 09:35 – start kobiet

  Dekoracja zwycięzców odbędzie się bezpośrednio po wyścigach. Organizatorzy wyłonią zwycięzców w kategorii kobiet i mężczyzn (miejsca I-III). Każdy zawodnik, który zajmie miejsce na podium otrzyma pamiątkowy medal oraz punkty do klasyfikacji generalnej. 

  O 12:00 odbędzie się także wyłonienie zwycięzcy, który wygra rower górski. 
  Osoba, która wygra rower powinna odebrać go osobiście okazując swój numer startowy i odpowiadając na jedno pytanie.
  Szansę na wygraną mają tylko te osoby, które wzięły udział w Kato Bike Festival (Park Kościuszki).
  Aby wziąć udział w konkursie należy wrzucić karteczkę z informacją o swoim numerze startowym do urny i zgłosić chęć udziału w konkursie, w biurze zawodów.


  ZAWODY DLA DZIECI:

D5 – 10:20 start wyścigu dziewczynek i chłopców 13-15 lat (dystans ok. 5 km)

D4 – 10:40 start wyścigu dziewczynek 10-12 lat (dystans ok. 1200 m, 3 pętle)
D4 -  10:50 start wyścigu chłopców 10-12 lat (dystans ok. 1200  m, 3 pętle)
D3 – 11:00 start wyścigu dziewczynek 7-9 lat (dystans ok. 800 m, 2 pętle)

D3 – 11:10 start wyścigu chłopców 7-9 lat (dystans ok. 800 m, 2 pętle)

D2 – 11:20 start wyścigu dziewczynek 4-6 lat (dystans ok. 400 m, 1 pętla)
D2 – 11:30 start wyścigu chłopców 4-6 lat (dystans ok. 400 m, 1 pętla)
D1 – 11:40 start wyścigu dziewczynek 0-3 lat (dystans ok. 100 m)
D1 – 11:50 start wyścigu chłopców 0-3 lat (dystans ok. 100 m)

Dekoracja zwycięzców odbywać się będzie bezpośrednio po każdym wyścigu. Organizatorzy wyłonią zwycięzców w każdej kategorii (miejsca I-III z podziałem na chłopców i dziewczynki). Każdy zawodnik, który zajmie miejsce na podium otrzyma pamiątkowy medal.

3. Trasy wiodą po ścieżkach asfaltowych i leśnych.

4. Gospodarz zawodów zapewnia punkt z napojami na mecie.

5. BIURO ZAWODÓW funkcjonować będzie w godzinach 07:30 – 11:30 i znajdować się będzie w okolicy startu/mety tj. w Parku Leśnym w Katowicach (Dolina Trzech Stawów, wjazd od strony Muchowca, ul. Francuska 180 A)

 

III. UCZESTNICTWO

1. W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni, którzy zostaną wpisani na listę startową po zgłoszeniu swojego udziału na stronie www.elektronicznezapisy.pl lub zapiszą się w dniu zawodów, o ile nie został osiągnięty limit zawodników.

2. Osoby, które do dnia 12 sierpnia 2018 nie ukończyły 18 lat mogą wystartować pod warunkiem dostarczenia podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. W zawodach mogą wziąć udział dzieci, które będą pod opieką swoich rodziców lub opiekunów prawnych przed zawodami oraz w trakcie ich trwania.

3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy, bądź rodzice/opiekunowie prawni w przypadku startu osoby niepełnoletniej, muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający ich tożsamość (np. prawo jazdy, legitymacja, paszport itp.). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o jego starcie w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze zawodów. Warunkiem dopuszczenia osoby niepełnoletniej do zawodów będzie złożenie podpisu przez rodzica/opiekuna prawnego w biurze zawodów pod oświadczeniem o jego starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.

4. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (lub rodzica, opiekuna prawnego w przypadku startu osoby niepełnoletniej) z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.

5. Zawodnicy lub rodzice/opiekunowie prawni uczestników w przypadku startu osoby niepełnoletniej, wyrażają zgodę na zamieszczenie danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans) na liście startowej, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na Facebooku Organizatora, na stronie www.mkteamevents.pl, www.timing4u.pl, www.elektronicznezapisy.pl i innych, w celu organizacji Kato Bike Festival.

6. Zawodnicy lub rodzice/opiekunowie prawni uczestników w przypadku startu osoby niepełnoletniej, wyrażają zgodę na zamieszczenie danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans) na liście zapisanych, która będzie ogólnodostępna w Biurze Zawodów w celu odebrania przez zawodników przypisanych do ich nazwiska (i numeru startowego) pakietów startowych.

7. Zawodnicy lub rodzice/opiekunowie prawni uczestników w przypadku startu osoby niepełnoletniej, wyrażają zgodę na wypowiedzenie przez spikera imienia, nazwiska, miejscowości i nazwy klubu dziecka podczas wjazdu na metę oraz podczas dekoracji na podium.

8. Zawodnicy lub rodzice/opiekunowie prawni uczestników w przypadku startu osoby niepełnoletniej, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, w celu zamieszczenia fotorelacji z imprezy Kato Bike na stronie internetowej Organizatora, a także w mediach społecznościowych Organizatora. Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez jednego lub więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin uczestnik zgadza się na udział w zawodach, podczas których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie opublikowany w internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie Prasowym.

 IV. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.elektronicznezapisy.pl do 9 sierpnia do godziny 20:00 lub do momentu osiągnięcia limitu.

2. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
a) zostanie wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz zgłoszeniowy,
b) zostaną podpisane oświadczenia w Biurze Zawodów.

3. Obowiązują następujące limity zawodników:
Zawody dla dzieci (kategorie D1-D5) – 200 osób
Zawody w ramach Grand Prix o Puchar Prezydenta Miasta Katowice – 100 osób

4. Istnieje możliwość zapisania się na zawody w dniu ich odbywania się, o ile limit zawodników nie zostanie osiągnięty.

5. Zawody są wolne od opłaty startowej.

 

 1. W przypadku zgłoszenia poprzez formularz dostępny na stronie www.elektronicznezapisy.pl zawodnik powinien się zgłosić w Biurze Zawodów co najmniej 15 minut przed czasem startu swojej konkurencji.

  V. KLASYFIKACJA

  1. Podczas zawodów będą prowadzone klasyfikacje w następujących kategoriach:
  D1 - 0-3 lat (rocznik 2015 – 2018) z podziałem na płeć – 3 pierwsze dziewczynki i 3 pierwszych chłopców otrzyma medal
  D2 - 4-6 lat (rocznik 2012 – 2014) z podziałem na płeć – 3 pierwsze dziewczynki i 3 pierwszych chłopców otrzyma medal
  D3 - 7-9 lat (rocznik 2009 – 2011) z podziałem na płeć – 3 pierwsze dziewczynki i 3 pierwszych chłopców otrzyma medal
  D4 - 10-12 lat (rocznik 2006 – 2010) z podziałem na płeć – 3 pierwsze dziewczynki i 3 pierwszych chłopców otrzyma medal
  D5 - 13-15 lat (rocznik 2003 – 2005) bez podziału na płeć – 3 pierwsze dziewczynki i 3 pierwszych chłopców otrzyma medal
  GP - od 16 lat (rocznik 2002 i starsi ) zawody w ramach Grand Prix o Puchar Prezydenta Miasta Katowice - z podziałem na płeć – 3 pierwsze panie i 3 pierwszych panów otrzyma medal (zasady klasyfikacji w ramach GP o Puchar Prezydenta reguluje odrębny regulamin).

  2. Klasyfikacja zawodników w zawodach dla dzieci (kategorie D1 – D5) odbywa się na podstawie ręcznego pomiaru czasu.

  3. Klasyfikacja zawodników w zawodach Grand Prix Kato Bike o Puchar Prezydenta Miasta Katowice odbywa się na podstawie elektronicznego pomiaru czasu (należy przypiąć chip do buta)

  4. Starty zawodników będą odbywać się z podziałem na płeć, w przypadku małej liczby zawodników, zawody dla dzieci z poszczególnych kategorii wiekowych zostaną połączone. Wyścig D5 odbywa się bez podziału na płeć.

  5. O przypisaniu zawodnika do poszczególnej klasyfikacji decyduje rok urodzenia.

  VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Zapisy na zawody są dokonywane za pośrednictwem portalu elektronicznezapisy.pl. Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje w procesie rejestracji konta na portalu, a następnie zapisu na wydarzenie, jest firma Elektronicznezapisy.pl. Podanie danych osobowych przez uczestnika zawodów jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w zawodach. ElektroniczneZapisy.pl udostępnia dane zarejestrowanych uczestników Organizatorowi na potrzeby przeprowadzenia zawodów. 

  2. Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu przez Elektronicznezapisy.pl i będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Kato Bike Festival. 

  3. Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników w zakresie powierzonych im czynności przy organizacji Kato Bike Festival, zapewnią przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 O ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

  4. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi Kato Bike Festival będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 O ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) w celu: - rejestracji uczestników; - wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie zawodów oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach; - prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora); - prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie zawodów, bezpośrednio po zakończeniu zawodów); - przyznania i wydania nagród; - informacyjnym; - promocyjnym; - statystycznym. 

  5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a począwszy od 25 maja 2018 r. – prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Organizatorem. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z Elektronicznezapisy.pl. Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email na adres biuro@timig4u.pl lub listu do Organizatora. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z ElektroniczneZapisy.pl. Cofnięcie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem. 

  6. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w celu zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, godziny funkcjonowania biura zawodów, godziny startu poszczególnych zawodów, trasy zawodów, informacji o zawartości pakietu startowego, informacji o sponsorach i partnerach zawodów itp. 

  7. Organizator informuje, że podczas zawodów Kato Bike mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez jednego lub więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin Uczestnik zgadza się na udział w zawodach, podczas których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie opublikowany w internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie Prasowym. 

  8. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 


  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe. Numer startowy musi być przymocowany z przodu na rowerze. Numer startowy musi być widoczny przez cały okres trwania zawodów.

  2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

  3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie, każdy zawodnik musi posiadać kask. Brak kasku na starcie jest równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

  5. Organizator nie zapewnia natrysków.

  6. Organizator nie zapewnia szatni.

  7. Organizator nie zapewnia depozytu. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas zawodów.

  8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  9. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

  10. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.

  11. Każdy zawodnik musi posiadać własny rower i kask.

  12. Brak kasku jest podstawą do niedopuszczenia zawodnika do zawodów.

  13. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem umowy, w której stroną jest Organizator oraz Uczestnik zawodów.

  14. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
  a) Klaudia Kapica tel. 695 196 497

  lub pisząc na adres: kontakt@mkteamevents.pl

Wyświetleń: 3602

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ